Den stora debatten: Om hundar behöver prozac

Vissa ägare undrar om hundar behöver Prozac. I dagens artikel kommer vi därför prata mer om Prozac och våra husdjur.
Den stora debatten: Om hundar behöver prozac

Senaste uppdateringen: 20 februari, 2020

Att undra huruvida hundar behöver prozac är faktiskt samma sak som att fråga om människor behöver det. Detta är ett kontroversiellt ämne som kan leda till några extrema och motstående ställningstaganden. Här på Mina Djur kommer vi därför att försöka hitta en medelväg och bidra med lite information om ämnet.

Behöver hundar prozac?

Låt oss börja från grunden att både människor och djur kan uppleva svårigheter i livet. Dessa situationer kan kräva professionell hjälp och specifika behandlingar, inkluderat psykiatrisk medicin.

Det finns dem som bara försöker täcka över sina problem med piller, som i det här fallet med deras husdjur.

Det finns också personer som antar att de måste förstå orsakerna för att kunna hitta en lösning. De anser att man inte kan maskera problemen med denna typ av medicin.

Om du någonsin har undrat huruvida hundar behöver prozac så kanske du inte är medveten om den debatt som detta ämne har orsakar under senare år rörande medicinering av djur.

Att tänka på när man använder psykiatrisk medicin på hundar

Hund som ser arg ut.

Fluoxetin, även känt som prozac är ett antidepressivt medel som veterinärer har använt under åratal för att behandla beteendeproblem hos hundar och katter.

Det finns dock fortfarande en öppen debatt rörande om hur man bör behandla husdjurens beteenden. Kom ihåg att dessa beteenden ofta är ett resultat av något som en människa gjort.

En sida av debatten kommer från djurrättsorganisationer som är mot att man använder kemikalier för att försöka förändra djurs beteenden, även om dessa beteenden stör ägaren. De hävdar att dessa beteenden kan lösas med hjälp av rätt motion.

Även de personer som tycker att det bör användas hävdar att det bara bör användas om diagnosen är korrekt, och att medicinen bör åtföljas av annan behandling.

Det finns samtidigt många som hävdar att det är ok att använda. Argumentet är att ägarna då inte kommer avliva djuren eller överge dem p.g.a. djurens beteendeproblem.

Fall då prozac används

Prozac och andra psykoaktiva mediciner har haft en positiv effekt i följande fall:

  • Psykodermatos
  • Beroendetillstånd
  • Aggresion
  • Trauman
  • Stress
  • Seperationsångest
  • Rädslor och fobier
  • Då djuren gör sina behov på olämpliga platser

Hur man kan vara säker på om hundar behöver prozac

Man bör tänka på att hunden inte kan förklara sina problem för etologen eller veterinären. Det är svårt för läkarna att reda ut vad som är fel med de mänskliga patienterna, så man kan då föreställa sig hur svårt det är för husdjuren.

Det är dessutom viktigt att man är medveten om att ägaren ofta är orsaken till husdjurens beteendeproblem.

Hunden kan inte heller berätta för specialisten om medicinens effekter. Så ägaren måste gissa att hunden känner sig bättre eftersom den verkar vara lugnare, men hunden kanske känner något annat som den inte kan kommunicera.

Det finns mycket forskning kvar att göra inom detta ämne för att vi ska kunna lära oss mer om fördelarna med psykiatrisk medicinering av husdjur.

Man bör vara medveten om att man aldrig bör ge hunden prozac, eller någon annan medicin, utan att först ha fått ett recept från veterinären.

Hund som får piller.

En debatt som kommer hålla sig öppen

Debatten rörande denna s.k. “lyckomedicin” som ökar hjärnans serotoninnivåer kommer definitivt fortsätta över tid.

Det hade varit bäst om man aldrig behövt fråga om hundarna behöver prozac i sina dagliga liv.

Men så länge som de fundamentala problem inte har lösts så kommer denna fråga att fortsätta debatteras.

Detta kanske intresserar dig
Tre medicinalväxter för husdjurs hälsa
My Animals
Läs det My Animals
Tre medicinalväxter för husdjurs hälsa

Även om de generellt används för människor så finns det även medicinalväxter för husdjurs hälsa. Idag vill vi berätta om några av dem.