Dirofilariasis hos hundar: behandling och förebyggande

Denna sjukdom är relativt vanlig, enkel att förebygga och behandla, och kan potentiellt orsaka allvarliga hjärtproblem.
Dirofilariasis hos hundar: behandling och förebyggande
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Dirofilariasis hos hundar kommer från en typ av mask som heter Dirofilaria. Denna parasitsjukdom är enkel att behandla och förebygga, men den kan även vara väldigt farlig för din hund. Läs vidare för att få reda på vad man bör göra.

Vad orsakar dirofilariasis hos hundar?

En av de vanligaste formerna av denna infektion kommer från Dirofilaria immitis, kanske mer känd som “hjärtmask”. Vuxna maskar tar tag i lungartären och den högra ventrikeln i hjärtat. Yngre maskar (mikrofilaria) dyker generellt upp i de perifera blodcellerna.

Det finns två former som är speciellt vanliga: Dirofilaria immitis (i USA) och Dirofilaria repens (i Europa).

Fästingar och myggor är de vanligaste bärarna och överförarna av denna sjukdom, och myggor löper speciellt hög risk. Ett av de stora orosmolnen med dessa sjukdomar är att de även kan infektera människor i vissa fall.

När dessa insekter äter infekterat blod kan de sprida mikrofilaria, som tar sig in i hundens blodomlopp och växer i lungartären.

Glad hund med veterinär

Vilka typer av hundar drabbas?

Dirofilariasis sker mestadels hos hundar mellan åldrarna 3-6 år. Det dyker aldrig upp hos hundar som är äldre än 10. Det är även vanligare hos korthåriga hanhundar, så du bör ta extra förebyggande åtgärder för dem.

Dirofilariasis är även vanligt bland jakthundar, och precis som med borrelia är fästingar en vanlig överförare. Dessa typer av hundar spenderar mycket tid utomhus och i skogen. Där löper de högre risk att drabbas av fästingar.

Det beror även till stor del på var du bor. Var extra försiktig om du lever i ett område med mycket myggor och fästingar, speciellt under sommaren och våren.

Det bör dock noteras att sjukdomen sällan påträffas i Sverige, eftersom masken som orsakar den främst lever runt Medelhavsregionen.

Orsaker och diagnoser

En vuxen dirofilaria orsakar endartrit, vilket minskar diametern och elasticiteten hos blodkärl. De kan även orsaka högt blodtryck, hjärtsvikt, leversvikt och vena cava-syndrom.

Larven kan dessutom orsaka allergisk alveolit och lungemboli. De allvarligaste symptomen involverar hjärtat, så din hund blir trött väldigt snabbt.

Hund hos veterinär

Det enda sättet att få en konkret diagnos är från en veterinär. Denne kommer genomföra blodprov och gramfärgning för att se huruvida djuret testar positivt för dessa maskar. Om du lever i ett område där de är vanliga är det bäst att genomföra frekventa test under årets varmaste månader.

Behandling och förebyggande

Det viktiga med denna sjukdom är att behandla symptomen. För att behandla dem behöver du heparin, vätskedrivande medel och andra läkemedel, såväl som en bra kostExtremt allvarliga fall kan till och med kräva kirurgi.

Din veterinär kommer skriva ut ivermectin för att bli av med mikrofilia – det är det bästa sättet att döda parasiterna. Hos vuxna hundar är det huvudsakliga målet att behandla symptomen med hjälp av läkemedel som levamisole.

Ett annat sätt att förebygga denna sjukdom är att frekvent kolla din hund efter fästingar och ta bort dem direkt. Om din hund har bitits är det bäst att träffa en veterinär, speciellt om du befinner dig i ett område där dirofilariasis är vanligt.

För det mesta bör det räcka att följa dessa tips samt att hålla din hunds vaccinationer och avmaskningar uppdaterade.

Detta kanske intresserar dig
Vidgad matstrupe hos hundar: symptom & behandling
My Animals
Läs det My Animals
Vidgad matstrupe hos hundar: symptom & behandling

Vidgad matstrupe hos hundar (megaesophagus) är en sjukdom med allvarlig prognos. Vi talar om orsaker, symptom och behandlingar i dagens artikel.
Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.