Dödliga sjukdomar hos katter och hundar

Dessa sjukdomar har vanligtvis inte några specifika symptom, vilket är anledningen till varför de är så svåra att upptäcka.
Dödliga sjukdomar hos katter och hundar
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Dödliga sjukdomar hos katter och hundar är ett något som oroar alla ägare. Det är därför viktigt att du känner till de mest dödliga sjukdomarna som ditt husdjur kan drabbas av, så att du känner igen symptomen och kan ta djuret till veterinären direkt.

Dödliga sjukdomar hos katter och hundar

3 dödliga sjukdomar hos katter

Kattleukemi

Kattleukemi anses vara en pandemi eftersom den har ökat på kort tid runt om i världen. Det är en allvarlig viral sjukdom som orsakas av ett onkovirus känt som FeLV. Det drabbar katter i alla åldrar, men är vanligare hos unga katter.

Kvinna som håller katten mot axeln.

FeLV sprids mest via direktkontakt med blod eller kroppsvätskor från infekterade djur. Det kan också finnas i saliv, urin och kattavföringar, vilket är anledningen till varför gatukatter är speciellt i riskzonen.

De främsta symptomen på kattleukemi är följande:

 • Förändrar andningsrytm
 • Aptitbrist och viktminskning
 • Feber
 • Svaghet
 • Allvarlig anemi
 • Gula sår i munnen

Katt-AIDS

Katt-AIDS är en viral sjukdom som sprids av ett lentivirus som kallas FIV. Det sprids genom direktkontakt med blodet från det infekterade djuret.

Katt med gröna ögon.

De främsta symptomen på katt-AIDS är:

 • Feber
 • Diarré
 • Gingivit
 • Aptitbrist och viktminskning

Denna sjukdom är vanligare hos icke-steriliserade katter. Den överförs oftast genom parning eller under slagsmål. Denna sjukdom kan därför vara en inkörsport för andra sjukdomar som kan utgöra ett allvarligt hot mot kattens liv.

Njursvikt

Njursvikt är bland de vanligaste dödsorsaker bland hemmakatter. Det är en allvarlig kronisk sjukdom som påverkar njurarna.

Katt som ser trött ut.

Detta är en sjukdom som är väldigt svår att ställa en diagnos på eftersom den minskade njuraktiviteten kan ha otydliga symptom. Uppskattningsvis uppstår inte tecknen förrän njurarnas vävnad har skador som ligger på över 80%.

De främsta symptomen på njursvikt är:

 • Ökat vattenintag och urinering
 • Depression
 • Aptitbrist och viktminskning
 • Kräkningar

3 dödliga sjukdomar hos hundar

Parvovirus

Parvovirus är en akut och allvarlig sjukdom som är smittsam. Den uppstår ofta hos valpar och yngre hundar men kan drabba hundar i alla åldrar. Den främsta överföringsformen är via direktkontakt med avföringen från smittade djur. Detta virus fastnar oftast på slemhinnorna i magtrakten. Det är också ett virus som konstant reproducerar sig själv.

Valp som ligger på golvet.

De främsta symptomen på parvovirus påminner om de som uppstår vid gastrointestinala problem:

Dödliga sjukdomar för hundar: valpsjuka

Valpsjuka är en av de ledande dödsorsakerna bland hundar. Det är en akut och väldigt smittsam viral sjukdom som främst smittar via inhalering. Valpar mellan sex och tolv månader gamla löper störst risk att smittas.

Valp som tittar upp.

Viruset sprider sig väldigt snabbt i kroppen och till olika vävnader och organ. Det påverkar också hjärnan och slemhinnan i magen och luftrören.

De främsta tecknen på valpsjuka är:

 • Nedstämdhet
 • Feber
 • Undernäring och uttorkning
 • Torrhosta
 • Gulaktig och kladdig utsöndring från näsa och ögon
 • Kräkningar och diarré
 • Hjärnhinneinflammation

Magomvridning

Magomvridning är den ledande orsaken till dödsfall p.g.a infektion och anses vara ett akutfall. Denna sjukdom gör att gaser och vätskor byggs upp i magen, som därmed kan rotera. Detta påverkar hundar av alla raser och åldrar, men är mer vanligt hos större hundar.

Dödliga sjukdomar som kan drabba hundar.

Rotationen “blockerar” magen, vilket förhindrar blodcirkulationen och syresättningen av detta organ. Då detta händer så finns det tyvärr inget sätt att rädda djurets liv.

De första symptomen på magomvridning är uppsvullnad av magen, illamående, kräkningar, mycket saliv och rastlöshet. I de värre fallen blir djurets tandkött och slemhinnor bleka, och hunden andas snabbare och får snabbare hjärtslag.

Detta kanske intresserar dig
De sjukdomar som överförs av katter är allvarliga
My Animals
Läs det My Animals
De sjukdomar som överförs av katter är allvarliga

Våra älskade katter är väldigt motståndskraftiga men kan såklart bli sjuka och de sjukdomar som överförs av katter är väldigt allvarliga


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.