10 dödliga sjukdomar som drabbar hundar

Det finns många dödliga sjukdomar som drabbar hundar, men vissa har en högre prevalens och incidens än andra. Ta reda på mer här.
10 dödliga sjukdomar som drabbar hundar
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Även om medellivslängden för en tamhund är på 10 till 13 år så finns det vissa dödliga sjukdomar som drabbar hundar som kraftigt påskyndar deras död. Vissa typer av cancer, vissa medfödda defekter och olika metabola störningar kan bli dödliga hos dessa husdjur, och än mer så om de inte behandlas i tid.

I den här artikeln kommer vi att berätta kort om ett antal dödliga sjukdomarna som drabbar hundar och hur man upptäcker dem i tid. Missa inte det, för diagnosens tidpunkt innebär ofta skillnaden mellan liv och död hos dessa djur.

1. Rabies

Turligt nog är rabies inte vanligen förekommande i Sverige. Som indikeras av portalen VCA Hospitals är det den mest dödliga virussjukdomen hos vilda och tama däggdjur, inklusive hundar. Patogenen överförs genom bett och symtomen uppträder i 3 olika faser (prodromal, neurologisk och komatös). Det är en dödlig sjukdom för samtliga drabbade, och den orsakar död inom 5 dagar efter debut av tecken.

Gradvis förlorar den drabbade hunden psykomotoriska färdigheter, och förlamning av armar och ben, ansiktsförvrängning och svårigheter att svälja kan observeras. Tyvärr är döden oundviklig när symptomen väl har uppstått.

Eftersom det inte finns någon behandling när sjukdomen väl har manifesterats så är rabiesvaccinet alltid det bästa förebyggandet.

2. Valpsjuka

Valpsjuka är en annan dödlig virusinfektion hos hundar. Patogenen drabbar djur i alla åldrar, men valpar och äldre är de mest utsatta grupperna. Allmänna symtom hos den drabbade hunden är feber, aptitlöshet, uttorkning, hosta och andnöd. Det finns ingen specifik behandling för valpsjuka, så stödjande terapi är att föredra.

Dödsfrekvensen för valpsjuka är 50 % av de drabbade. Lyckligtvis finns det ett vaccin.

En hund med feber.

Cancer

Det uppskattas att 1 av 4 hundar kommer att drabbas av någon typ av cancer under sin livstid, en sannolikhet som ökar till 50 % i seniorstadiet. Alla sjukdomar som ingår i termen “cancer” har något gemensamt: mutationen av en cellinje som orsakar dess ohämmade tillväxt. Tumören uppträder förr eller senare och kan spridas i hela kroppen genom metastaser.

Det finns många typer av cancer hos hundar eftersom tumörer kan uppträda i nästan vilken del av kroppen som helst. På följande rader beskrivs några av de allvarligaste och mest dödliga cancerformerna i detalj.

3 Mastcellstumörer

Dessa cancerformer representerar de vanligaste neoplasmerna hos hundar och visar sig i form av kutana knölar under huden på hunden. Mastcellsderivat står för mer än 20 % av de ytliga maligniteterna hos arten och endast 50 % av de drabbade hundarna lever i 6 månader efter diagnosen.

4 Osteosarkom

Osteosarkom är den vanligaste typen av skelettcancer hos hundar. Tumören uppstår nästan alltid i benens skelettdelar och visar sig därför vanligtvis genom hälta, svårigheter att gå och svår smärta i ena benet. Behandling innebär nästan alltid amputation av lemmen, men endast 2 % av hundarna lever i 2 år efter operationen.

5 Lymfom

Lymfom är atypiska cancerformer eftersom de beror på en överdriven spridning av vita blodkroppar i blodomloppet och tillhörande organ. Svullna lymfkörtlar är det vanligaste symtomet på sjukdomen, men den drabbade hunden visar också ofta apati, aptitlöshet och tydlig viktminskning.

Den genomsnittliga patientöverlevnaden efter diagnos av hundlymfom är vanligtvis inte mer än ett och ett halvt år.

6 Levercancer

Denna typ av malignitet drabbar nästan uteslutande äldre hundar, med medelåldern för diagnos vid 10 års ålder. Den visar sig genom ospecifika symtom, även om gulsot (gulfärgning av ögon och slemhinnor) skiljer den från andra cancerformer. I sina diffusa och aggressiva varianter lever hunden inte mycket längre än 3 månader efter upptäckten av tumören.

Cancerceller.

Cancer representerar en av de mest dödliga sjukdomarna hos hundar eftersom symtomen vanligtvis uppträder när tumören redan har spridit sig till andra delar av kroppen. Förutom behandlingens komplexitet är de flesta hundar som lider av dem redan ganska gamla.

Upp till 50 % av hundarna kommer att ha upplevt minst en typ av cancer om de når den övre gränsen för beröknad levnadsålder för sin ras.

7. Magomvridning

Detta tillstånd uppstår när hundens mage fylls med gas och “vrider sig” om sig självt. Sjukdomen förekommer mest hos stora raser med djupa bringa, vilket indikeras av American Kennel Club (AKC). Den kumulativa förekomsten av detta tillstånd är 5,7 % av alla hundar och risken ökar med åldern.

Ångest, andningsproblem, hypersalivation och uppblåst mage är de vanligaste symtomen på detta tillstånd. Om den inte behandlas i tid kommer magens vridning att göra att blodet inte kan flöda ordentligt i detta organ och vävnaden kommer att dö oåterkalleligt.

I detta tillstånd måste patienten vara kvar på kliniken i minst 48 timmar.

8. Njursvikt

Njursvikt hos hundar är inte en dödlig sjukdom i sig, men representerar ett mycket allvarligt underliggande tillstånd som kan ta livet av hunden när som helst. Denna njurdysfunktion är antingen akut eller kronisk och visar sig med symtom som kräkningar, diarré, viktminskning, aptitlöshet och förändringar i urinfrekvens.

Akuta tillstånd är lättare att behandla, men kroniska njurskador är irreversibla. Med tiden förstörs njurvävnaden och ärrbildning uppstår, vilket förhindrar korrekt organfunktion. Vid det här laget är palliativ vård det enda alternativet.

9. Borrelia

Borrelia överförs av vektorer, särskilt vissa arter av fästingar. När de väl är infekterade med de orsakande bakterierna utvecklar hundar feber, domningar i extremiteterna, klumpighet och svullna lymfkörtlar. Denna sjukdom behandlas med långtidsantibiotika och antiinflammatoriska läkemedel.

Om den inte behandlas i tid kan borrelia leda till allvarlig njursvikt och död.

10. Parvovirus

Parvovirus är den ledande orsaken till död på grund av virus hos hundar, före rabies och valpsjuka. Viruset resulterar i dödlig diarré, kräkningar, uttorkning och hjärtproblem.

Utan korrekt stödjande behandling på kliniken kommer 90 % av de smittade hundarna att dö inom några timmar efter symtomdebut. Lyckligtvis ökar överlevnaden kraftigt om djuret placeras i händerna på en veterinär.

Som med många andra virussjukdomar kan borrelia förebyggas genom tidig vaccination.

Dödliga sjukdomar hos hundar.

De mest dödliga sjukdomarna hos hundar och deras förebyggande

Som du har sett har vi i denna artikel visat dig totalt 10 dödliga sjukdomar hos hundar, med särskild tonvikt på cancer och med hänvisning till de vanligaste typerna av arten. Maligna neoplasmer upptar en av de första positionerna när det gäller veterinära nödsituationer.

Förutom maligna tumörer förebyggs vanligtvis virussjukdomar med korrekt vaccination, medan systemiska problem kan lindras med tidig upptäckt och intervention. Utan tvekan kommer det alltid att vara det bästa sättet att ta din hund till veterinären för eventuella atypiska tecken.

Detta kanske intresserar dig

Tecken på sjukdomar hos hundar & hur man upptäcker dem
My Animals
Läs det My Animals
Tecken på sjukdomar hos hundar & hur man upptäcker dem

Att kunna upptäcka tecken på sjukdomar hos hundar är väldigt viktigt för att hålla din trogna vän frisk. Vi lär dig hur i denna artikel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.