En lista på sjukdomar som duvor kan bära på

Dessa fåglar drabbas av sjukdomar från förorenad mat och vatten samt för vidare dessa till varandra. Det är ett ännu större hot om människor smittas.
En lista på sjukdomar som duvor kan bära på

Senaste uppdateringen: 20 januari, 2019

Vissa människor kallar dem för “flygande råttor” och många hyser stort förakt mot dem. Många städer anser dem vara en pest och beskyller dem för att överföra sjukdomar till människor. Det är därför ni i dagens artikel får läsa om vilka sjukdomar som duvor bär på.

De huvudsakliga sjukdomar som duvor bär på

Liksom många fåglar kommer vederbörande från familjen duvor och kan bli smittade av virus, bakterier, svampar eller parasiter. De kan också smittas av flertalet icke-smittsamma sjukdomar.

Duvor som vuxit upp i duvslag kan behandlas med mediciner om de drabbas av dessa sjukdomar, men det är alltid bättre med förebyggande åtgärder i form av vaccin, vitaminer, veterinärbehandlingar och vardaglig god hygien.

Nedan listas några sjukdomar:

Trichomonas gallinae

Det är beräknat att omkring 80% av vuxna duvor lever tillsammans med protozoer, vilka ger upphov till denna parasitsjukdom. Den kan vara dödlig för yngre duvor och andra djur med svaga immunförsvar.

Här är vanliga symptom av Trichomonas gallinae:

 • Apati
 • Fjädrarna börjar stå upprätt
 • Vattnig diarré
 • Låg aptit
 • Stor törst
 • Viktnedgång
 • Hårda gulvita skorpor på munnen, halsen och ibland på magen
 • Andningsproblem

De får sjukdomen genom att dricka förorenat vatten eller förtäring av mat som har kräkts upp av en smittad duva. Ibland smittar de sina egna bon när ungarna matas med uppstött föda. Den här typen av parasiter kan också infektera de inre organen och således åsamka skada.

sjukdomar hos duvor
Vissa sjukdomar som smittar duvor kan överföras till människor. Det är därför det är viktigt att ha god hygien samt vidta förebyggande åtgärder.

Paramyxoviridae

Den här sjukdomen har hög dödlighetsgrad. Duvor med den här sjukdomen upplever stor aptitlöshet och dricker mindre vatten. Deras avföring blir rinnande och de förlorar vikt. När sjukdomen fortgår börjar djuren att utveckla störningar i nervsystemet, såsom:

 • Ofrivilliga rörelser och brist på koordination (balansera, ramla, snurra runt, falla bakåt mm…)
 • Svårigheter att plocka upp spannmål på grund av optisk nervskada. Ibland måste duvan matas med en rörpåse eller en spruta.
 • Nackspärr.
 • Anfall.
 • Förlamning i vingar och fötter.

Den här sjukdomen överförs genom direktkontakt med smittade fåglar. Smittorna kommer från utsöndring från ögon, lungor eller mage. Dessutom kan indirekt kontaminering ske via kontakt med lösa fjädrar, föda, vatten eller kring platser fåglarna tillbringar merparten av sin tid på.

Salmonella (paratyfoid)

Den här dödliga bakteriella infektionen i tarmarna sker vanligtvis hos yngre duvor och fåglar. Dock kan duvor som återhämtar sig bli bärare och således överföra sjukdomen via skalen från äggen som de ruvade.

Symptomen på sjukdomen är:

 • Tunn, grönaktig avföring
 • Fet kloaköppning
 • Viktnedgång
 • Andnöd
 • Allmän svaghet
 • Slokande vingar
Apatisk duva

Den här sjukdomen kan spridas till organ som levern, njurarna och mjälten. Dessutom kan den även angripa hjärnan och ryggmärgen vilket leder till balansförlust, förlamning och nackspärr. Sjukdomen överförs via föda och vatten eller genom smittade dammpartiklar. Duvor kan också sprida den till människor, men bara vid kontakt under en längre tidsperiod.

Snuva

Snuva är en av andra sjukdomar som duvor brukar drabbas av. Den här sjukdomen är mycket vanlig under hösten och vid början på våren. Det är en allvarlig andningssjukdom som är kopplad till kyla, fukt, överbefolkning och stress som orsakas av konkurrens om föda och partners. Brist på vitamin A är en annan stor orsak till sjukdomen.
Här är några av symptomen:

 • Nysning.
 • Klibbig och illaluktande nasalt sekret.
 • Andningsbesvär vilket tvingar duvan att hålla näbben öppen.

Duvor kan också fälla tårar på grund av svullnad i tårkanalerna. En duva som tillfrisknar från sjukdomen förblir en livslång bärare och överför sjukdomen till sina avkommor.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.