Hälsoproblem hos hundar orsakade av smutsiga miljöer

Goda hygienvanor och ansvarsfull konsumtion är de grunder som krävs för att minska föroreningar och smuts i hemmet.
Hälsoproblem hos hundar orsakade av smutsiga miljöer

Senaste uppdateringen: 17 december, 2019

Människor är för närvarande en av de främsta orsakerna till miljöföroreningar. Detta utgör en risk för människors hälsa, men kan också orsaka hälsoproblem hos hundar och problem för miljontals andra varelser.

De flesta studier har fokuserat på effekten av föroreningar på människor. Men experter ser nu den övergripande effekten av ett oansvarigt konsumtionssamhälle.

Om du tänker på all förorening i stadscentrum så blir hundar allt oftare utsatta för orena miljöer. Utsläppen från fabriker, bilar och överskottsavfall är bara några exempel.

Låt oss sedan föra tanken vidare till tobak, smutsiga luftförhållanden, dålig ventilation eller allmän brist på hygien. Alla dessa kan göra ditt hem till en smutsig miljö och därmed utgöra en risk för din hund och andra invånare.

Första studierna på föroreningar och husdjur

Sedan andra hälften av 1900-talet har medvetenheten om miljöföroreningar och dess dödliga effekter ökat.

Till en början fokuserade människor bara på vilken påverkan det hade på människor, men nu får vi gradvis nya insikter om den verkliga effekten av människors vanskötsel av vår planet.

Hund letar skräp på en strand.

I fråga om hundhälsa så drog forskarna Ragland och Gorham redan år 1967 slutsatsen att hundar som bodde i Philadelphia var mer benägna att drabbas av vissa typer av cancer än hundar som bor på landsbygden.

De identifierade tobak och radon, som vissa branscher förbjudit, som huvudorsakerna.

Efter detta har andra forskare lagt till urinblåsecancer, lungcancer, noscancer och mesoteliom och sjukdomar som ofta är förknippade med mänskliga utsläpp.

De hävdade också att vissa grupper var mer benägna att bli sjuka eller drabbas av en försämrad hälsa. Dessa grupper inkluderade hundar mindre än ett år gamla, äldre hundar och även de med kronisk bronkit.

Nyligen genomförda studier på hälsoproblem hos hundar

För närvarande har experter identifierat, liksom effekterna av tobak, ett antal skadliga kemikalier som finns i rengöringsprodukter

Paradoxalt nog kan vissa rengöringsprodukter faktiskt förorena luften i ditt hem och skapa hälsoproblem hos hundar.

Sådana produkter inkluderar golvrengörare, glasrengöringsmedel eller till och med den spray som ska göra luften fräschare.

Detta var slutsatsen i en studie från University of Massachusetts och Cummings School of Veterinary Medicine vid Tufts University.

Efter att ha analyserat förhållandet mellan användning av trädgårdsbekämpningsmedel och hundhälsa visade studien att hundar hade en större chans att utveckla hundlymfom.

I 700 hushåll som använde sådana bekämpningsmedel hade 33% av hundarna utvecklat sjukdomen.

Kvinna sprayar med bekämpningsmedel.

Men det verkliga hotet finns i öppna utrymmen. I själva verket har Minnesota Pollution Control Agency, efter studier om luftkvalitet i Mexico City, pekat på ett samband mellan föroreningar och hjärnskador.

Detta var slutsatsen efter att ha studerat amyloid plack och andra proteinbildningar (vanligtvis sedda i Alzheimers) hos hundar som utsattes för luftföroreningar.

Rekommendationer för att skydda ditt husdjurs hälsa

Miljöföroreningar är något som berör alla. Det är dock möjligt att vidta enskilda åtgärder för att förbättra luftkvaliteten, både i öppna utrymmen och i hemmet.

I synnerhet inkluderar några bra idéer:

  • Byte av filter på alla ventilationssystem
  • Undvik att använda skadliga kemikalier
  • Rök inte
  • Och slutligen, dammsug upp allt damm och djurhår regelbundet

God hygien och ansvarsfull konsumtion är avgörande för hälsan hos varje levande varelse. Därför är det, som både de viktigaste förorenarna och som offer, viktigt för alla människor att ta ansvar och inte förvärra situationen.

Detta kanske intresserar dig
4 hälsosamma vanor för hundars hjärtan
My Animals
Läs det My Animals
4 hälsosamma vanor för hundars hjärtan

Hundar kan drabbas av hjärtproblem, speciellt vid hög ålder. Lyckligtvis finns det hälsosamma vanor som kan hjälpa hundars hjärtan att förbli frisk...
Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.