Husdjurens påverkan på livet hos oss människor

Sällskapsdjuren har tillhört vårt samhälle under lång tid. Forskare har nu även börjat titta på deras positiva effekter på det mänskliga livet.
Husdjurens påverkan på livet hos oss människor

Senaste uppdateringen: 23 oktober, 2019

Ända sedan antikens dagar har man dokumenterat hur djuren har varit en del av våra liv. Husdjurens påverkan på livet hos oss människor har fyllt många böcker, artiklar och andra medier.

Ursprunget till husdjurens påverkan på livet

Arkeologiska fynd har bekräftat relationen mellan människor och hundar. Forskarna har fått bevis på att man tämjde hundar under slutet av den sista glaciärperioden.

Under den tiden ägnade människan sig åt jakt och insamling frukter och bär. Människorna var nomader, vilket innebär att de inte hade någon permanent plats som de bodde på.

Det verkar som att hunden tämjdes som ett resultat av en interaktionsprocess som varade tusentals år.

Hundarnas förfäder etablerade en relation med människan baserat på skydd, tak över huvudet och mat. Denna relation utvecklades till ett samarbete och idag så har allt fler hem både katter och hundar.

Antalet hem med flera husdjur har också ökat.

Forskning och interaktion rörande husdjuren och människan

Vad får människan ut av relationen med sina husdjur?

Detta är den fråga som forskarna har försökt besvara på senare år. Under de senaste 30 årtionden har det forskats om relationen mellan människan och dess husdjur.

Denna forskning har kommit från olika discipliner och vetenskapliga fält, som psykologin, antropologin och historia.

Antrozoologi är ett fält som har blivit populärare i samhället. Flera vetenskapliga tidningar har fokuserat på detta nya ämne, och även olika organisationer och institutioner.

En av dessa organisationer är The Human Animal Bond Research Institute (HABRI), som fokuserar på att sprida vetenskapliga studier rörande detta ämne.

Instituten tar emot donationer för att fortsätta med sin forskning. Universitet i USA har även lagt fram universitetsprogram som ägnar sig åt studier av relationen mellan människan och husdjur.

Utav denna anledning så har vissa forskare fokuserat sin forskning på molekylärnivå. De har föreslagit att hormonet oxytocin är en relevant faktor när det gäller de frågor vi har nämnt ovan.

Detta hormon gör att det skapas band mellan människor och även band mellan människor och djur.

Vissa av dessa studier har visat att hundar har förmågan att bibehålla ögonkontakt med människor. Det är viktigt att etablera ömsesidig ögonkontakt när det kommer till att bygga förtroende.

Som filosofen Martin Buber säger: “Ett djurs ögon har kraften att tala ett fantastiskt språk”.

Oxytocin är nyckelingrediensen när det gäller att upprätta det sociala bandet. Oxytocinets roll är dock ganska komplex. Det har samtidigt också gett namn åt termen “husdjurseffekten”.

Man med husdjur.

Husdjurens påverkan på människor

Husdjurseffekten har att göra med den positiva påverkan som vi människor upplever då vi lever med djur. Olika studier har uppvisat många hälsofördelar, som exempelvis större möjligheter att överleva en hjärtattack.

Forskningen har också visat att husdjuren hjälper med sociala relationer. De stärker även ens självförtroende och minskar nivåerna av triglycerider och kortisol, samt blodtrycket.

På en vetenskaplig nivå så kan man säga att den influens som man får från husdjurets sällskap har en fysiologisk, terapeutisk och psykosocial aspekt.

Forskarna har observerat att individer som har husdjur har en högre nivå av fysisk aktivitet. Detta har i sin tur en positiv påverkan på hälsan.

Par som går med hund.

Husdjuren är fördelaktiga för personer i alla åldrar.

Den påverkan som husdjuren har på människans liv har fördelar både på kort och lång sikt. Djuren anses vara en del av våra familjer och de fyller våra hem med skratt och lycka!

Detta kanske intresserar dig
Argentina: landet med flest husdjur per capita
My Animals
Läs det My Animals
Argentina: landet med flest husdjur per capita

Denna siffra ligger på en betydligt högre nivå jämfört med den globala befolkningen. Argentina är därför landet med högst antal husdjur per capita.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.