Mental stimulering för hundar: Det handlar om lekar och spel

Mental stimulering för hundar orsakar positiva fysiologiska och beteendemässiga reaktioner, som definierar deras livskvalitet på mer än ett sätt.
Mental stimulering för hundar: Det handlar om lekar och spel
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Mental stimulering för hundar genom lekar och spel ger upphov till ett antal positiva effekter. Vetenskapliga rapporter säger att spel och lekar som man utför regelbundet med sin hund och som är kopplade till belöningsmetoder, utlöser ett svar från centrala nervsystemet. I sin tur framkallar dessa stimuli gynnsamma fysiologiska och beteendemässiga svar hos djuret.

I den här artikeln kommer vi att diskutera hur lekar och spel bidrar till mental stimulering för hundar, för vi får inte glömma att de trots allt är djur med instinkter och behov som måste uppfyllas.

Betydelsen av att leka

Alla vet att även djur känner smärta och kan lida. Vi förstår också att “djurens välbefinnande” inte bara är frånvaron av smärta och rädsla, utan snarare förekomsten av miljöberikning.

Det är viktigt att nämna att njutning allmänt måste utvärderas i samband med omedelbar sensorisk stimulering, till exempel glädjen över att smaka något gott. “Välbefinnande eller livskvalitet” hänvisar dock till ett mer långvarigt inre tillstånd associerat med mental stimulering.

Lek är viktigt eftersom det ger husdjur möjlighet att träna sina kroppar medan de utforskar sin omgivning och lär sig nya färdigheter.

kärra med leksaker

Vad händer när en hund inte leker?

På grund av sina levnadsförhållanden, är husdjur och djur i fångenskap ofta passiva mottagare av stimulering. Detta innebär att de inte kan välja eller kontrollera sina upplevelser och beteendemöjligheter. Av denna anledning är vissa sociala djur tvingade att leva sina liv i inhägnader, ensamma och offer för tristess och uttråkning.

Många tecken på tristess kan man se hos hundar som har brist på fysisk och mental stimulans. Tecken på tristess är varierande men inkluderar vanligtvis ökad trötthet med episoder av rastlöshet samt undvikande och intryckssökande beteenden. Tyvärr uppfattar många ägare dessa beteenden som ouppfostrade och problematiska.

På grund av detta uppstår bristen på sensorisk eller kognitiv stimulering när djuret inte har möjlighet att träna, utforska och/eller lära sig nya saker. Det finns bevis för att djur utan lämplig mental stimulering har försvagade nervbanor och i man kan i allvarliga fall se att deras hjärnor blir fysiskt mindre.

Varför är lek viktigt för mental stimulering för hundar?

Djurs välmående och mentala tillstånd är utan tvekan svårt att mäta och utvärdera. Ändå kan vi se bevis från några nya studier att djur mår bra av situationer som berikar deras liv. Sådana situationer inkluderar:

 • Förväntan inför positiva belöningar
 • Möjligheter att samla in information, som övningar i problemlösning
 • Positiva känslomässiga upplevelser som upprätthålls över tiden eller upprepas regelbundet

Hur fungerar mental stimulering för hundar?

Enligt vetenskapliga studier är problemlösningsövningar i sig motiverande. Under mental stimulering hos hundar frigörs dopamin – en signalsubstans som är associerad med inlärning och minne.

Forskare påpekar att denna neurotransmittor i det autonoma nervsystemet påverkar det fysiologiska svaret på eventuella belöningar. Dessa svar är avgörande för att kontrollera beteenden motiverade av tidigare erfarenheter.

På grund av detta kommer dopamin att inducera positiva förbättringar i närvaro av givande stimuli.

Finns det en viss ålder efter vilken hunden inte behöver leka mer?

Under de första åren av livet uppvisar hundar helt naturligt en stark tendens att leka och utforska. Men när åldringsprocessen börjar minskar deras vitalitet och leklust vanligtvis.

Samtidigt kan vi som ägare erbjuda mindre mental och fysisk stimulering till våra husdjur. Ägare tror ofta att äldre hundar har en minskad benägenheten för att leka och träna.

Behovet av mental stimulering kvarstår dock hos hundar under hela livet. Det finns vetenskapliga bevis för att minskningen av dessa aktiviteter kan leda till snabbare åldrande hos hundar.

Följaktligen kan brist på stimulerande aktiviteter leda till en minskning av djurets livskvalitet och kan leda till en försvagning av anknytningen mellan hunden och dess ägare. Bevis tyder på att konstant stimulering under hela livet påverkar bevarandet av kognitiv funktion hos äldre hundar positivt.

Spel och lekar för mental stimulering för hundar

Nu när vi har förklarat vikten av spel och lekar i en hunds liv, vill vi ta upp några olika här:

 • Sök efter godsaker: Övning ger färdighet, men börja på en enkel och rolig nivå att utmana ditt husdjurs luktsinne. Det ger din hund en chans att använda några av hans naturliga instinkter för att leta efter mat.
 • Leksaker med godis och mat: Föremål som får din hund att arbeta för att ta reda på hur de får ut maten du har stoppat in i dem.
 • Hundpussel: Hundpussel finns i många former och storlekar och finns i de flesta djuraffärer. Vissa av dem är ganska utmanande och andra är framtagna för nybörjare.
 • Gissa handen: Detta är ett enkelt sätt att stimulera hundens hjärna, och allt du behöver för det är några godsaker. Spelet består av att lägga några godbitar i ena handen och få hunden att gissa vilken hand de är i. Snabbt och enkelt.
 • Gissa koppen: Det här är en annan enkel lek som stimulerar hjärnan på hundar. Du använder tre koppar, du gömmer en godisbit under en av dem – medan djuret tittar på – och sedan blandar du innan hunden får hitta godbiten. Denna lek ger hunden en chans att arbeta med sina förmågor när det kommer till problemlösning.
 • Kurragömma: Detta är en rolig och interaktiv lek som är väldigt mentalt stimulerande för en hund. Säg till din hund att sitta eller ligga, gå sedan och göm dig, ropa på din hund och gratulera den när den hittar dig. Denna lek gör att ditt husdjur kan använda några av sina naturliga förmågor att lukta och söka.
 • Städa upp sina leksaker: Använd en låda och lär din hund hur man städar upp sina leksaker. Hundar gillar att lära sig nya färdigheter.
Mental stimulering för hundar

Djurs välmående

Numera finns det organisationer och rörelser som arbetar för att hjälpa djur att få ett “bra” liv och inte bara ett “inte så dåligt” liv. Denna trend har blivit känd eftersom den betonar behovet av att ge husdjur berikande upplevelser.

I allmänhet syftar denna praxis till att främja positiva känslomässiga tillstånd på lång sikt och upprätthålla goda kognitiva funktioner hos djuren. Denna ideologiska gren är också av vetenskapligt intresse, eftersom det också är fascinerande att studera de fysiologiska mekanismer som ligger till grund för processen för mental stimulering för hundar.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …

Detta kanske intresserar dig
Lekar som hjälper en hund att stimulera hjärnan
My Animals
Läs det My Animals
Lekar som hjälper en hund att stimulera hjärnan

Det är en bra idé att lägga tid på att stimulera hjärnan på våra hundar mentalt för att hålla dem friska och harmoniska.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Wallis, L. J., Range, F., Kubinyi, E., Chapagain, D., Serra, J., & Huber, L. (2017, November). Utilising dog-computer interactions to provide mental stimulation in dogs especially during ageing. In Proceedings of the Fourth International Conference on Animal-Computer Interaction (pp. 1-12).
 • McGowan,  R,  Rehn,  T,  Norling,  Y,  and  Keeling,  L. 2014.   Positive   affect   and   learning:   exploring   the “Eureka Effect” in dogs. Anim. Cogn.17, 3, 577–587. https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-013-0688-x
 • Wise,  RA.  (2004).  Dopamine,  learning  and  motivation. Nat. Rev. Neurosci.5, 6 , 483–494.  http://e.guigon.free.fr/rsc/article/WiseRA04.pdf
 • Boissy,  A, Manteuffel, G, Jensen, M, Moe, R, …and Aubert,  A.  (2007).  Assessment  of  positive  emotions  in animals to improve their welfare. Physiol. Behav.92, 3, 375–397.
 • Rooney, NJ, Bradshaw, JW., and Robinson, IH. (2000). A   comparison   of   dog–dog   and   dog–human   play behaviour. Appl. Anim. Behav. Sci.66, 3, 235–248 https://scentdogsaustralia.com/uploads/3/4/6/0/34604456/dog_dog_dog_human_play.pdf

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.