Hur föroreningar skadar hundar: inte bara människor far illa

Precis som att föroreningar är skadliga för människor kan det även påverka våra husdjur. Läs vidare för att få reda på hur föroreningar skadar hundar.
Hur föroreningar skadar hundar: inte bara människor far illa

Senaste uppdateringen: 13 oktober, 2019

Miljömässiga föroreningar är dåliga för hela planeten och allt liv som bor här. Invånare i storstäder är vanligtvis de som främst drabbas, vare sig det är människor eller djur. Idag talar vi om hur föroreningar skadar hundar.

Föroreningar och hur de skadar våra hundar

För att ge dig en uppfattning om hur mycket föroreningar kan påverka hundar kan vi peka på obduktioner av hundar som levt i storstäder som visar att lungorna ofta är svartfärgade.

Hundvalp på trallen

Hundar som lever i städer utsätts för miljömässiga föroreningar, och många drabbas av svåra problem, inklusive:

Hundar och människor – offer i storstäderna

Hundar har ett andningssystem som liknar andningsapparaten hos människor. De spenderar dock långt mycket mer tid nära marken än vi gör och drabbas därför svårt av föroreningar.

Detta sker eftersom partiklar såsom bly vanligtvis ansamlas på marknivå, där hundarna sniffar runt. Skadan blir än mer allvarlig när vi talar om hemlösa djur.

När det inte regnar på ett tag så tenderar andningsproblemen att bli ännu värre eftersom föroreningarna blir mer koncentrerade.

Tips för människor och hundar i städer

Om du lever i en storstad kanske följande tips kan vara till hjälp för att lindra effekterna som föroreningar har på din hund. De kanske även kan hjälpa dig själv:

 • Kom ut ur staden så mycket som möjligt. Spendera tid på landsbygden där föroreningar inte är lika koncentrerade.
 • Rök inte inomhus (eller ens överhuvud taget).
 • Ta med hunden på promenader där det inte är mycket trafik.
 • Om hunden är gammal ska du gå i hennes takt. Om hon blir trött kommer hon andas snabbare och därmed inhalera fler partiklar.

Annan information angående föroreningar som skadar hundar

Här kommer lite mer information i koppling till detta ämne:

 • Hundar med en historia av andningsproblem eller hjärtproblem påverkas mer av miljömässiga föroreningar än friska djur.
 • Att gå tio minuter genom en storstad med mycket trafik är mycket farligare än att göra det i en timme på en plats med mindre trafik. Ta hänsyn till detta när du promenerar med djuret.
 • Plattnosade raser har svårare att filtrera partiklarna ifråga.

Ljudföroreningar – ytterligare problem i städerna

Hund åker vagn

Ljudföroreningar är ytterligare ett problem som påverkar hundar i storstäder.  Det kan leda till rädsla, ångest och stress hos djuret.

Glöm inte att hundar har mycket mer utvecklad hörsel än människor, och på grund av det lider de mer av ljudföroreningar. Problemen inkluderar t.ex.:

 • Signalhorn från bilar
 • Sirener
 • Smällare
 • Alarm
 • Motorer
 • Protester

Listan kan göras mycket längre, men verkligen är att vissa hundar tolererar oljud bättre än andra. Detta beror ofta på att de tränats bättre sedan ung ålder.

Det innebär dock inte att dessa hundar inte far illa av höga ljud.

Bättre livskvalitet för hundar och människor

Föroreningar tycks vara ett aldrig upphörande problem i städerna. På grund av detta måste du hitta sätt att minska din och din hunds exponering för att förbättra er livskvalitet.

Om vi alla drar vårt strå till stacken kanske vi kan njuta av en mindre förorenad värld i framtiden.

Detta kanske intresserar dig
Utan bin skulle det inte finnas något liv på jorden
My Animals
Läs det My Animals
Utan bin skulle det inte finnas något liv på jorden

De flesta förstår inte hur viktiga vissa djur är för vår överlevnad. Även om du kanske inte tror det så skulle livet i princip vara omöjligt utan b...


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.