Är det en laglig djuraffär du har att göra med?

Dessa aktiviteter måste uppfylla vissa krav för att vara legitima. Vi kommer ge dig några tips som kommer hjälpa dig på vägen.
Är det en laglig djuraffär du har att göra med?

Senaste uppdateringen: 01 januari, 2020

Det finns två viktiga krav som en laglig djuraffär måste uppfylla: man måste ha rätt utbildning och man måste ha tillstånd att sälja djur.

I dessa affärer kan man köpa djur, tillbehör och och mat, men dessa rörelser måste möta vissa kriterier som garanterar att djuren inte far illa.

Hygienåtgärder hos en laglig djuraffär

Det finns många fall med trångbodda djur som befinner sig på platser med dålig hygien.

Hund med boll i munnen.

Det är främst Jordbruksverket som hanterar frågor rörande djuraffärer, men det är Länsstyrelsen som utfärdar tillståndet.

Att skydda djuren och den offentliga hälsan är ett av de främsta målen. Man vill inte att djuraffärerna ska bli till platser där det förekommer mycket sjukdomar.

De vill också se till att djuren har korrekt kost, behandlas väl, etc.

Dokumentation för en laglig djuraffär

Det är Länsstyrelsen som har som uppgift att utfärda licenser för veterinärpraktiker och djuraffärer. De kommer verifiera att aktiviteterna uppfyller de nödvändiga kraven.

Lagstiftningen säger att rörelsen måste hålla en lämplig hygiennivå för att kunna ta hand om djuren. Det måste även finnas ett separat område för sjuka hundar som måste sättas i karantän.

Hygienåtgärderna bör vara optimala och utrymmena måste vara stor nog att det inte blir för trångt.

Kunder som går till denna typ av affärer och platser för uppfödning har rätt att få se dokumentationen som krävs.

Detta kommer garantera att centret efterlever alla regler innan kunden väljer att adoptera eller köpa ett djur, vilket är det bästa sättet att undvika problem.

Vissa tips för att undvika problem i en djuraffär

  • Som vi tagit upp ovan är det först och främst viktigt att man ber att få titta på centrets dokumentation. Kan ägaren inte göra det bör du kontakta Länsstyrelsen.
  • Man bör också be speciella skyddsorgan om rekommendationer. De har oftast en lista över lagliga och lämpliga inrättningar som har blivit godkända för djurhantering.
  • Då du sedan har gått till djuraffären och hittat ditt husdjur bör du be om att se dokumentation rörande djurets hälsa, inklusive vaccinationsintyg.
  • Dokumentationen bör ha en stämpel från en veterinärklinik samt ett motsvarande registreringsnummer.
  • Det är också viktigt att man ber om ett försäljningsdokument som intygar att djuret är vid god hälsa.
Hund som står på leksaker.
  • Då du har fått ditt husdjur bör du ta med honom till veterinären för en kontroll som bekräftar hundens hälsotillstånd. Om hunden sedan behöver någon form av behandling kan djuraffären bli tvungen att stå för kostnaderna.

Rapportering av olaglig verksamhet

Om du känner till någon kennel eller djurklinik där djuren är för trångbodda eller behandlas illa så bör du rapportera det till polisen eller Länsstyrelsen.

Detta kanske intresserar dig
De bästa kaninraserna att ha som husdjur
My Animals
Läs det My Animals
De bästa kaninraserna att ha som husdjur

Om man känner till vilka som är de bästa kaninraserna så kommer man kunna välja ut ett lämpligt husdjur för en själv och familjen.