Vid vilken ålder bör man sterilisera eller kastrera en hund?

Fördelarna med att sterilisera eller kastrera en hund har blivit bättre kända under de senaste decennierna till den grad att de har blivit rutinmässiga. Om du till exempel adopterar en hund är det mycket troligt att den redan har genomgått den här proceduren.
Vid vilken ålder bör man sterilisera eller kastrera en hund?

Senaste uppdateringen: 16 april, 2020

Många husdjursägare kanske undrar hur gammalt ett djur bör vara innan man gör ett ingrepp som sterilisering eller kastrering. Men nyligen genomförda studier har kommit fram till att det inte är så lätt att bestämma precis vid vilken ålder man bör sterilisera eller kastrera en hund.

Fördelarna med att sterilisera eller kastrera en hund

För det första är sterilisering och kastrering starkt kopplat till ökad livslängd. Förväntad livslängd ökar med 26% för honor och 18% för hanar jämfört med hundar som inte har gått igenom ingreppet. Detta händer eftersom proceduren minskar risken för dödsfall från ett antal sjukdomar, inklusive vissa typer av cancer, trauma och infektioner.

Även om det finns associerade risker, såsom andra typer av cancer och ortopediska problem, överväger fördelarna de potentiella problemen.

Tre valpar sitter utomhus.

När är rätt tid för ingreppet?

Ofta utförs proceduren på ett djur i en mycket ung ålder, så ung som till exempel två eller tre månader gammal. Detta sker främst i djurhem och görs för att kontrollera hundpopulationen.

Detta ses som ett viktigt steg för djurskyddsorganisationer eftersom endast 40% av husdjursägare uppfyller sina åtaganden om att sterilisera eller kastrera. Det resulterar i att man ser sterilisering och kastrering innan hunden blir adopterad som ett förnuftigt steg för hundens hälsa.

I slutändan syftar denna praxis till att hjälpa den allmänna hundhälsan och förebygga lidande djur till följd av överbefolkning. Frågor kvarstår dock fortfarande om hur säkra ingreppen är och om det finns långsiktiga effekter av att göra ett ingrepp i så ung ålder. Även om det finns en hel del viktig literatur på ämnet är en del av dem mostsägelsefulla.

Finns det en ålder som är bättre?

Ny information om fördelarna och riskerna med att genomföra ingreppet senare i hundens liv forsätter att komma till ytan. Självklart kommer nuvarande rekommendationer att fortsätta granskas och omprövas även i framtiden.

  • Små raser – hundar som väger mindre än 22 kg i vuxen ålder: den rekommenderade åldern är sex månader gammal hos hanar, och hos honor innan deras första löp – ungefär vid 5 eller 6 månaders ålder.
Stor hund bredvid en liten hund.
  • Stora raser – hundar som väger mer än 22 kg i vuxen ålder: rekommendationerna är inte lika strikta.

Om hanar blir kastrerade när de är äldre, minskar risken för vissa typer av cancer och ortopediska problem. Det finns dock vissa beteendeproblem som man kan behöva åtgärda. Dock är det viktigt att inte låta medicinska åtgärder ersätta träning och utbildning. För honor kan sterilisering i vuxen ålder minska risken för vissa typer av cancer men öka risken för andra. Liksom hos hanar kan det också minska risken för vissa ortopediska problem.

Stora hundar

En ny studie om kopplingen mellan ålder för kastrering/sterilisering och prestation utfördes på 450 utbildade servicehundar. Resultaten bestämde följande optimala åldrar för kastrering eller sterilisering:

Ålder vid kastrering/sterilisering
Hund i ett djurhem Innan adoption (från 6 veckor)
Liten ras, hane eller hona  Före 5 månaders ålder
Stor ras, hona Före 5 månaders ålder
Stor ras, hane – frigående Innan 5 månaders ålder
Hane av stor ras – husdjur Mellan 7 och 11 månader. Helst efter att växtplattorna har blivit sammanfogde: 15-18 månader

Sammanfattningsvis kan vi, med hänsyn till för- och nackdelar, se att den rekommenderade åldern är att sterilisera eller kastrera en hund mellan 5 och 6 månaders ålder för de flesta hundar.

Precis som med allting här i livet så finns det undantag, och det är därför alltid en bra idé att diskutera dina problem med din veterinär. Veterinären kommer att hjälpa dig att fatta rätt beslut, både för dig och ditt husdjur.

Detta kanske intresserar dig
Djurhem i nöd: förbättra situationen för övergivna djur
My Animals
Läs det My Animals
Djurhem i nöd: förbättra situationen för övergivna djur

Det finns många övergivna djur och djurhemmen är på gränsen till fulla. Lär dig vad du kan göra för att förbättra situationen för övergivna djur.  • Zlotnick, M., Corrigan, V. K., Griffin, E., Alayon, M., & Hungerford, L. (2019). Incidence of Health and Behavior Problems in Service Dog Candidates Neutered at Various Ages. Frontiers in veterinary science, 6, 334.
  • Bushby, P. A. (2018). The Optimal Age for Spay/Neuter: A Critical Analysis of Spay Neuter Literature. In Southwest Veterinary Symposium.