Vad är en hunds tredje ögonlock till för?

Vad är en hunds tredje ögonlock till för?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

En del husdjur har kroppsdelar som människor inte har och de ignoreras ofta. Dessa kroppsdelar är dock mycket viktiga för djurets välmående, och en hunds tredje ögonlock är definitivt en av dessa kroppsdelar. Om du inte uppmärksammar din hunds kropp tar du inte hand om den ordentligt.

Detta ögonlock är även känt som ett blinkande membran, som kommer fram när djuret riskerar att få ett litet skrapsår eller skada. Det innebär att det är inte någon sorts symtom eller något som du behöver oroa dig över. Det är bara ett tecken på att din hunds naturliga försvarsmekanismer fungerar som de ska.

Vad är egentligen en hunds tredje ögonlock till för?

Det är praktiskt taget ett membran av sammanhängande vävnad. Det innehåller inte några muskler, hår eller andra hinnor, men du kan se det när ögat uppfattar ett möjligt hot. Med andra ord är det en naturlig reflex.

En hunds tredje ögonlock

Sättet som det fungerar på är väldigt enkelt. Vid tidpunkten för en möjlig skada eller påverkan så täcker vävnaden ögat. Membranet uppträder inom mikrosekunder och går sedan tillbaka till sin normala position när faran är över.

Det finns ingen anledning att oroa dig när du ser din hunds tredje ögonlock. Om det ändrar sig på något sätt kan det emellertid betraktas som ett mindre hälsoproblem. I sådana fall är det första du ska göra att gå till veterinären för en ögonundersökning av membranets tillstånd.

Fördelar med din hunds tredje ögonlock

Dess huvudsyfte och fördel är att förse ögat med skydd. Det är också användbart för att bli av med variga sår och håller även ögat väl fuktat. Faktum är att det är ansvarigt för upp till 40 % av en hunds tårar och bidrar till att bekämpa infektioner. Dess hinna tillåter antikroppar att kämpa mot mikroorganismer.

Slutligen hjälper dess naturliga rörelser till med att avlägsna främmande föremål och skräp från ögonen. Med andra ord fungerar den som en liten vindrutetorkare.

Det är inte alltid märkbart men om du någon gång ser en vit hinna täcka ögonen är det det blinkande membranet. Det riktiga problemet uppstår när det inte har återvänt till sin normala position efter mer än fem till sex timmar.

Körsbärsögon

Ibland rör sig det blinkande membranet utan att återvända till sin normala position, och betraktas då vara i framfall. Detta kallas för körsbärsögon, och kan inträffa på grund av ett ärftligt tillstånd eller helt enkelt för att vävnaden är tunn eller torr.

Allvarligt talat är detta en av de vanligaste ögonåkommorna hos hundar. Det är också värt att påpeka att det är mer vanligt hos en del raser än hos andra. Den brittiska bulldoggen, boxer, pekingeser, chihuahua och napolitansk mastiff får det oftast.

Hos sådana raser används det tredje ögonlocket nästan hela tiden. Alla hundar i alla åldrar kan dock uppleva ett komplett framfall hos membranet och därigenom behöva läkarvård.

Glad husky

Vad du skall göra vid framfall

Det finns ingen medicin som kan hejda detta tillstånd. Felet kan endast avhjälpas med operation så att vävnaden genomdränks och återställs. När ett framfall inträffar ska du åka direkt till din veterinär.

När det gäller detta tillstånds biverkningar innebär inte körsbärsögon att din hund upplever mycket smärta eller att den är skadad. På ytan kan allt se bra ut, och symtomen är praktiskt taget omöjliga att upptäcka. Om du inte behandlar det kan det dock leda till andra medicinska komplikationer, såsom torra ögon eller konjunktivit.

Det är inte rekommenderat att ta bort membranet. Vad skulle kunna ske om man gjorde det? Det skulle medföra permanent torrhet i ögonen. Vätska är väldigt viktigt för att skydda ögat hos vilket djur som helst.

En hunds tredje ögonlock är alltså helt naturligt, normalt och spelar en viktig roll när det gäller att skydda dess ögon. Det är ingenting du behöver oroa dig för. Om du märker något utöver det normala bör du dock uppsöka en specialist omgående.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.