Hur man kontrollerar hundars födelsetal

Det bästa sättet att förhindra att hundar förökar sig okontrollerat är att sluta överge dem. Det krävs även kastreringsprojekt för hemlösa djur.
Hur man kontrollerar hundars födelsetal

Senaste uppdateringen: 03 februari, 2019

Varje dag finns det fler och fler hundar på världens gator. Det är ett växande problem som kan minskas om vi lär oss att kontrollera hundars födelsetal. Denna kontroll börjar med ägarna. Att kastrera hunden är ett bra sätt att undvika oönskade valpar, och det är dessutom bra för deras hälsa.

Varför är det viktigt att kontrollera hundars födelsetal?

Att kontrollera hundars födelsetal är förmodligen det enda sättet att påverka antalet hemlösa djur på gator och i städer.

Det huvudsakliga målet är att hindra folk från att överge dessa stackars djur, eller åtminstone att minska antalet drastiskt. Att kastrera är ett utmärkt sätt att göra det, och det är bra för djurens hälsa och väntade livslängd.

Det finns ett antal strategier som måste användas för att minska antalet gatuhundar. Utöver att kastrera hemlösa djur måste vi höja medvetenheten och ta mer kontroll över våra grannskap och bostadsområden.

Djur på härbärge

En annan strategi är att registrera och identifiera hundar. En annan är att utbilda människor om hur man är ansvariga hundägare, och i vissa fall kan strängare lagstiftning till och med behövas.

Strategier för att kontrollera hundars födelsetal

Att kastrera en hund är utan tvivel det mest effektiva sättet att minska risken för oönskade valpar. När man gör det i ett tidigt skede i livet så förhindrar man framtida övergivna valpar. Det är bäst att göra det när hunden når tolv månaders ålder, eller högst 18 månader om det är en större ras. Det är ett enkelt kirurgiskt ingrepp som hundar återhämtar sig från på nolltid.

Fördelarna med tidig kastrering är att man minskar aggressivitetförebygger bröstcancer, äggstockscystor och prostataproblem, samt ökar livslängden, bland annat.

Att höja medvetenheten om ansvarsfullt husdjursägande

Många ägare överger dessvärre sina hundar när de tröttnar på dem. De vill att hunden ska leka med dem och ge dem sällskap, men när de inser att ägande även kommer med ansvar och tillfredsställande av behov, dumpas det stackars djuret.

Övergivande av husdjur är tragisk, men det tycks dessvärre aldrig upphöra. Det är därför vi behöver medvetenhetskampanjer om ansvarsfullt husdjursägande.

Hundar i bur

Det är viktigt att berätta för folk om alla ansvar som kommer med att äga en hund. Man måste uppdatera vaccinationer, avmaska dem och ta dem till veterinären för undersökningar. Och då har vi inte ens nämnt deras dagliga hygienbehov.

Främja adoption av hemlösa hundar

En annan strategi är att få folk att adoptera fler hemlösa djur. Att kastrera och adoptera är en perfekt formel för att snabbt minska antalet hemlösa hundar. Givetvis är det fortfarande viktigt att säkerställa att ägarna förstår sina ansvar.

Registrera hundar

Man måste även registrera och identifiera varje hund. Om en saknas så blir det mycket enklare att hitta dess ägare och återförena dem. Man kan antingen göra temporär eller permanent identifiering. Temporära är saker som halsband och brickor. Permanenta är tatueringar, mikrochipp, etc.

Kemisk kastrering eller preventivmedel

Man kan även använda mindre invasiva saker, såsom kemisk kastrering eller preventivmedel. En av de vanligaste strategierna är att isolera tikar när de löper. Kom bara ihåg att dessa metoder inte gör något gott för hundens hälsa.

Att kontrollera hundars födelsetal är en stor del av att minska mängden gatuhundar i världen. Problemet må inte vara extremt stort i Sverige, men i resten av världen får många djur lida i onödan. Det måste finnas fler kastreringsdagar, medvetenhetskampanjer om ansvarsfull djurhållning samt adoption av hemlösa djur.

Detta kanske intresserar dig
Hemlösa hundar: en sorglig verklighet utan slut
My Animals
Läs det My Animals
Hemlösa hundar: en sorglig verklighet utan slut

Tyvärr är världen full av hemlösa hundar. Det är ett resultat av att man skaffar husdjur utan att tänka efter, den ekonomiska krisen, grymheten hos...