Influensa hos hundar: förebyggande och behandling

Hundinfluensa är luftburen och sprids bland annat när en hund nyser.
Influensa hos hundar: förebyggande och behandling

Senaste uppdateringen: 31 maj, 2019

Influensa hos hundar är en sjukdom som har drabbat ett ökat antal djur genom åren. Även om de flesta av fallen inte är dödliga bör ägarna vara uppmärksamma på alla möjliga symptom.

Hundinfluensa kan säkerligen göra att din hund får en obekväm, riktigt hängig dag. Om du är hundägare bör du dock inte bli för bekymrad över detta, för du kan undvika det om du vidtar rätt förebyggande åtgärder.

Hundars influensa är en virussjukdom som liknar människors influensaDen här sjukdomen i luftvägarna orsakas av ett influensa A-viruset, som även orsakar den vanligaste typen av influensa hos människor.

Det finns två typer av hundinfluensa som man känner till i dagsläget: H3N8 och H3N2. H3N8 var ursprungligen ett hästvirus som muterade runt år 2008 och övergick till hundar från hästar. Det första fallet av den här hundinfluensan drabbade en grupp kapplöpningshundar. Vinthundarna tävlade på samma banor, vilket innebar att viruset spreds snabbt.

H3N2-stammen kommer ursprungligen från Asien. Vissa studier visar att den här stammen var ett fågelvirus som muterade och infekterade hundar. Mellan 2015 och 2017 var H3N2-viruset det vanligaste hos hundar som drabbats av influensa.

Hur sprids hundinfluensa?

Precis som med influensa hos människor sprids hundinfluensa genom luften. Sekret ur luftvägarna som hamnar i luften kan infektera andra hundar. I hundars fall kommer nysningar och hostningar att frigöra dessa sekret i luften.

Om en hund är infekterad kommer viruset att spridas i luften varje gång hunden får för sig att skällaNär viruset väl frigjorts i luften kan andra hundar andas in det och riskerar att bli infekterade.

Hundinfluensa kan även spridas när en hund rörd vid kontaminerade föremål. Leksaker, mat eller vattenskålar, sängen och filtar kan innehålla viruset. Allmänna platser där hundar interagerar med varandra kan också vara en smittorisk. Lekparker och daghem är perfekt platser för virusets spridning.

Närkontakt med stora grupper av hundar kan sätta din hund i riskzonen för att få vissa sjukdomar. Av den anledningen måste ägare vara väldigt uppmärksamma på symptom som deras hundar kanske har.

Inkubationstiden för hundinfluensa är två till fyra dagar efter den första exponeringen för virusetDärför uppstår de första symptomen vanligtvis efter den fjärde dagen. Hundar med influensa smittar däremot från den andra dagen efter infektionen, långt innan de visar på några symptom.

Hundar som har dragit på sig H3N8-viruset kan smitta andra hundar cirka 10 dagar efter att de visat de första symptomen. Å andra sidan är hundar med H3N2-influensa smittbärare i upp till 26 dagar efter att de uppvisat de första symptomen. Av den anledningen rekommenderar veterinärer att isolera hundar som visar symptom på influensa.

Hund med influensa

Symptom på hundinfluensa

Det finns flera symptom på hundinfluensa viruset. Olikt människans influensa uppstår hundinfluensan vid flera tillfällen på året. Den här sjukdomen kan uppstå vid vilken tidpunkt på året som helst, även under de varma eller kalla månaderna. Av den anledningen måste ägare vara uppmärksamma på uppkomsten av dessa problem.

De flesta hundar som får viruset har feber och hosta under 2-3 veckor. Det kan röra sig om både torr- och slemhosta. Andra tidiga symptom på influensa är en brist på aptit och svårigheter att andas.

De första symptomen på hundinfluensa uppstår på ett liknande sätt som influensa hos små barn. Din hund kommer att känna sig trött och sova mer än normalt. Dessutom kommer hundar med influensan att ha rinnande nosar, vattniga ögon och varaktigt slem.

Behandling för hundinfluensa

Att behandla hundinfluensa innebär att behandla symptomen eftersom det inte finns något botemedel. Det finns bara mediciner som dämpar symptomen. Medan dagarna går kommer hundens kropp att bekämpa och eliminera sjukdomen på egen hand.

Hundinfluensa behöver behandlas av en veterinär. En veterinär kommer att kunna tala om för dig om din hund behöver specialvård såsom IV-vätskor eller antibiotika.

I vissa fall bör man göra förändringar i hundens kost för att de ska få tillräckligt med näring under tiden de har influensa men det viktigaste är att se till att de håller sig återfuktade och bekväma. Du kommer att behöva desinfektera de områden där hunden spenderar det mesta av sin tid. Genom att göra det kommer de att förhindra influensan från att vara längre än nödvändigt.

Detta kanske intresserar dig
6 höstsjukdomar hos hundar att känna till
My Animals
Läs det My Animals
6 höstsjukdomar hos hundar att känna till

Även om många älskar hösten så finns det många höstsjukdomar hos hundar som du bör akta dig för. Vi berättar vilka de är.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.