Klumpfisken - världens tyngsta fisk

Känner du till klumpfisken? Den kallas också Havssolfisk eller Mola mola och den är världens tyngsta fisk då den kan väga upp till 3 ton! Läs mer!
Klumpfisken - världens tyngsta fisk
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Klumpfisken är världens tyngsta fisk. Den innehar titeln för världens tyngsta kända benfisk, men hur fick den den här titeln?

Klumpfisken, även känd som Mola mola, är inte bara en extremt iögonfallande fisk. Den är också den tyngsta kända benfisken i världen. Benfiskar är ryggradsdjur som har fullständigt utvecklade skelett. Dessa fiskar kan fortfarande ha vissa broskpartier och cirka 95% av de fiskar vi känner till är benfiskar.

Benfiskar skiljer sig ganska mycket från broskfiskar, såsom hajar eller rockor. Broskfiskar har ett skelett av brosk med undantag för käkarna, som är gjorda av ben. Med anledning av detta har människan bara hittat käftarna från förhistoriska hajar då de andra kroppsdelarna inte kommer att bevaras.

Århundraden tillbaka fiskade människan mycket klumpfisk. Man ansåg köttet vara en delikatess. Lyckligtvis konsumeras fisken idag endast i vissa regioner i Östasien. Dessutom är det helt förbjudet att fiska eller konsumera klumpfisk inom Europeiska unionen såväl som i andra länder.

Trots detta minskar antalet klumpfiskar fortfarande i alla världens hav. Klumpfisken har blivit vad IUCN (Internationella Naturvårdsunionen) kallar en särskilt utsatt art.

Världens tyngsta fisk: klumpfiskens anatomi

klumpfisken världens tyngsta fisk

Klumpfiskens anatomi är unik. När de når vuxen ålder plattas deras kroppar ut i sidled. De saknar också stjärtfena (cauldal-fena). Istället har de något som kallas en clavus (nagel på latin). Det ser ut som en svans och ger fisken ett strömlinjeformat utseende.

Å andra sidan är rygg- och analfenorna hos klumpfisken extremt utvecklade. När dessa fenor expanderar är fisken lika bred som den är lång.

I likhet med nästan alla fiskar har klumpfisken ett mörkare ryggparti och ett mer ljusfärgat magparti. Färgskiftningarna fungerar som kamouflage i vattnet. Till exempel, om ett rovdjur ser fisken från ovan så smälter den mörka ryggen in i mörkret i djupet nedan. Alternativt, om ett rovdjur tittar på dem underifrån, smälter den ljusa magen in i ljuset som kommer från ytan.

Ett annat märkligt fenomen som klumpfisken behärskar är att den kan ändra färg om den känner sig hotad eller blir attackerad.

Varför är klumpfisken så stor?

Vi har fått viss kunskap genom fångster av klumpfisk. Fiskare har funnit några riktigt enorma exemplar!

1910 fångade en fiskare en klumpfisk utanför Afrikas östkust, nära Kanarieöarna, och den vägde över et t och ett halvt ton! Sedan dess har fiskare fångat exemplar som varit ännu större. Vissa har vägt över 3 ton .

Giga Science Journal publicerade nyligen en studie som visade att klumpfiskarna blir så enormt stora tack vare en ovanligt snabb tillväxttakt. Den snabba tillväxten orsakas av en sorts gener som skapar överproduktion av tillväxthormon.

Forskare observerade en klumpfisk i fångenskap och kunde konstatera att den växte nästan två kilo per dag i 15 månader. Det är totalt 400 kilo på drygt ett år! Om vi ​​jämför detta med tillväxthastigheten för andra fiskar – någonstans mellan 200 g och 450 g om dagen – kan man förstå att klumpfisken kan bli världens tyngsta fisk.

klumpfisken världens tyngsta fisk

Hoten för klumpfisken

I det vilda har klumpfisken inte många fiender. Deras enda fiender är stora hajar, späckhuggare och sjölejon. Men det verkliga hotet mot dessa djur är människan.

Även om många länder förbjuder fiske av klumpfisk finns det fortfarande många fall av oavsiktliga fångster. Fiskare fångar ibland klumpfisk i sina fisknät av misstag. Detta sker vanligtvis vid industrifiske med stora nät eller vid trålning, vilket också är olagligt i många länder. Dessa fiskesätt har orsakat utrotningshoten för många andra arter, till exempel Kaliforniatumlaren.

Även om klumpfisken inte är en kommersiell fisk, är den ett viktigt inslag på fiskmarknaderna i Japan och Taiwan. I dessa länder omsätter fiskmarknaderna mellan 20 och 50 ton klumpfisk. Fiske förekommer i västra Stilla havet och i södra Atlanten.

Vi hoppas dock att fisket av klumpfisk kommer att upphöra inom en snar framtid och att människor helt slutar att äta den. Denna magnifika fisk är viktig för havet och för många människors fantasi.

Detta kanske intresserar dig
Den fantastiska sanningen om bläckfiskens genetiska kod
My Animals
Läs det My Animals
Den fantastiska sanningen om bläckfiskens genetiska kod

En ny vetenskaplig studie lär oss om bläckfiskens genetiska kod. Läs vidare för att lära dig om bläckfiskens fantastiska förmåga att modifiera sitt...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Adeney, R. J., & Hughes, G. M. (1977). Some observations on the gills of the oceanic sunfish, Mola mola. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 57(3), 825-837.
  • Gudger, E. W. (1928). Capture of an ocean sunfish. The Scientific Monthly, 26(3), 257-261.
  • Liu, J., Zapfe, G., Shao, K.-T., Leis, J.L., Matsuura, K., Hardy, G., Liu, M., Robertson, R. & Tyler, J. 2015. Mola mola (errata version published in 2016).

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.