Vet du vad den mentala störningen zoantropi är?

Vet du vad den mentala störningen zoantropi är?

Senaste uppdateringen: 26 september, 2019

Den mentala störningen zoantropi är ett tillstånd där personen tror sig vara ett djur. Dessa personer börjar därför även att bete sig som djur.

Det finns flera typer av zoantropi beroende på vilken art det handlar om. Inom den vetenskapliga litteraturen så finns det för närvarande upp till 56 kliniska fall med zoantropi .

Det har dock funnits flera fall under historien som inte registrerats.

Den mentala störningen zoantropi: lykantropi

Lykantropi är den “magiska” förmågan att kunna bli en vargman (en lykantrop). Detta är vad vi brukar kalla för en varulv – en legendarisk varelse som det har skrivits många historier om.

Enligt sägen så förvandlas en man till en varulv vid fullmåne p.g.a. en förbannelse.

Litteraturen är ganska intressant, men samtidigt så har det funnits många registrerade kliniska fall med personer som tror sig kunna förvandlas till denna mytiska best.

Dessa personer betedde sig också som varulvar: de ylade, gick på alla fyra, uppvisade aggressivitet och åt till och med rått kött.

Den mentala störningen zoantropi

den mentala störningen zoantrofi förr i tiden

Lykantropi är den vanligaste störningen, men det finns även en hel del andra underkategorier.

  • Hypantrofi är en mental störning där personen tror sig vara en häst och även beter sig som en häst.
  • Boantrofi: personer med denna störning tror att de är kor. Faktum är att den första kritiken mot vaccin mot smittkoppor var att det påstods leda till boantrofi.

Edward Jenner var den medicinska forskare som utförde de första vaccinationerna mot smittkoppor 1797. Jenner skapade detta vaccin från kokoppor-viruset, vilket påminner om den mänskliga varianten.

Hans vaccin lyckades och han räddade många liv. Det fanns dock personer som trodde att de antingen skulle dö eller börja gå på alla fyra efter att ha blivit vaccinerade.

Zoantropi under historiens lopp

Abstrakt bild av hjärnan.

Det finns väldigt få registrerade fall, men tron att man har blivit ett djur är något som går lång tillbaka i tiden, och de har förekommit i många kulturer i världen.

Under medeltiden trodde man att dessa personer hade drabbats av en förbannelse. Många av dem fängslades eller brändes därför på bål.

Allt eftersom forskningen utvecklades så insåg man att zoantropi helt enkelt är en mental störning och inte någon förbannelse. Som tur är har vetenskapen lyckats separera populära myter från fall med zoantropi.

Vad leder till zoantropi?

Undersökning av hjärnan.

Detta är en fråga som är väldigt svår att svara på eftersom det finns väldigt lite information rörande vad som orsakar detta tillstånd. Den forskning är inte heller alltid korrekt.

Allt verkar dock indikera att symptomen på zoantropi har att göra med andra mentala störningar som schizofreni.

Två av de mest studerade fallen med lykantropi visade att det förekom förändringar i vissa regioner i hjärnan.

Ett annat tillstånd som har relaterats till zoantropi är paranoid psykos. Det finns andra tankeskolor som associerar lykantropi med tendensen att undvika djupare psykologiska problem.

Oavsett orsaken så står det klart att det är ett mentalproblem, och att det inte har något att göra med magi.

Zoantropi i kulturer

Hinduguden Ganesha.

I alla kulturer förekommer det referenser till personer som är hälften djur och hälften människa.

Inom många religioner förekommer det även zoantropiska figurer; som exempelvis Hathor, den egyptiska ko-gudinnan, eller Ganesha, hinduguden som är hälften elefant.

Spirituell zoantropi

Det finns dessutom fall med barn som har vuxit upp med djur. Ett sådant fall är Marcos Rodríguez Pantoja i Spanien, som växte upp bland vargar. Han levde med dem i tolv år.

Det finns även hundar, katter, getter och även fåglar som har “adopterat” människobarn och tagit hand om dem som om de vore deras egen avkomma.

Efter flera års psykologisk terapi så kunde dessa barn leva som människor igen. De hade inte utvecklat en psykologisk störning, utan blev bara “medlemmar” av en annan art för att kunna överleva.

Detta kanske intresserar dig
Kattfobi: Vad det är och hur du botar det
My Animals
Läs det My Animals
Kattfobi: Vad det är och hur du botar det

Om du får panik av att befinna dig i närheten av en katt kan du möjligtvis ha kattfobi. Vad är det och hur botar man rädslan?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Blom JD. Clinical zoanthropy. Tijdschr Psychiatr. 2013;55(5):359-68.
  • Science blogs. Vaccines and the Boanthropy Risk.
  • Oscar Castillero Mimenza. Licantropía clínica: personas que creen transformarse en animales. Psicología y mente.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.