Naturligt urval och anpassning i djurvärlden

Har du någonsin undrat varför vissa djur har utvecklats på ett visst sätt? Vi berättar allt om naturligt urval och anpassning i djurvärlden i den här artikeln.
Naturligt urval och anpassning i djurvärlden

Senaste uppdateringen: 01 september, 2020

Naturligt urval och anpassning i djurvärlden är naturens verktyg för att styra utvecklingen av alla arter. Alla varelser som finns idag är ett resultat av dessa processer.

Enligt ordboken är urval “handlingen, eller faktumet, att noggrant välja någon eller något som det bästa eller mest lämpliga.” Om vi tillämpar denna term på naturen kan vi se att naturen gör detta val. Därigenom blir ett naturligt urval ett val, gjort av naturen, som menar att en eller flera levande saker är de bästa eller mest lämpliga.

Å andra sidan är anpassning förmågan hos en levande varelse att överleva och reproducera i en given miljö. På så sätt skapar anpassning, eller oförmågan att anpassa sig, ett naturligt urval.

Det vi kan visa är att naturligt urval och anpassning är nära relaterade. Låt oss läsa mer om detta förhållande nedan. Det är en fascinerande resa genom djurvärlden!

Om alla djur var perfekt anpassade till alla ekosystem skulle det inte finnas något naturligt urval

Ursprunget till termerna naturligt urval och anpassning

Den starkes rätt, eller?

Har du någonsin hört uttrycket “att äta eller att ätas”? Många människor associerar denna fras med det starkaste djurets överlevnad – den starkes rätt. Det visar sig dock att konceptet inte är riktigt så.

Överlevnad för det starkaste djuret gäller inte för alla naturliga urvalsscenarier. Låt oss titta närmare på följande exempel.

I en vargflock är till exempel alfahannen den ende hanen som har rätt att reproducera sig. Denna enskilda varg är den som garanterar att deras genetik upprätthålls. Denne varg nådde den högsta positionen i flocken genom att slåss mot resten av hanarna i flocken.

Naturligt urval och anpassning

I det fallet kan vi anta att denne alfahane är stark, kraftfull, smidig och attraktiv för andra vargar. Han är den starkaste i gruppen. Därför kommer avkomman till denna “supervarg” att ha starka gener.

Å andra sidan är genetiken hos resten av vargarna inte värd någonting jämfört med alfahanen. Dessa vargar kommer aldrig att ha möjlighet att reproducera om de inte lyckas besegra en alfahane någon gång.

I detta scenario hos en art i djurlivet stämmer den starkes rätt till överlevnad perfekt in. Men låt oss titta på ett annat exempel.

Har du någonsin sett en påfågelshane? Dennes jättestjärtfjädrar är imponerande för oss och för påfågelshonor. Men om du tänker kritiskt på dessa enorma stjärtfjädrar som honorna gillar så mycket, kanske du upptäcker ett par problem. Dessa skapar till exempel svårigheter när fåglarna ska försöka undgå potentiella rovdjur. Så varför har påfåglar utvecklats till att ha en enorm skrud av färgglada stjärtfjädrar när det gör dem mer sårbara och svaga?

Naturligt urval och anpassning

Överlevnad för den mest lämplige

Naturligt urval och anpassning gynnar inte alltid den starkaste. Istället gallrar urvalet ut de för den miljön mest lämpliga individerna – de djur som har flest ättlingar.

Ibland är den starkaste individen och den bäst lämpade individen en och samma. Andra gånger är dock den som är mest lämplig den som lättast anpassar sig till miljön, överlever bättre och skapar fler avkommor.

Ibland främjar selektiva sexuella preferenser till exempel funktioner som är skadliga för djurets förmåga att överleva, till exempel när det gäller påfågeln. Ändå lyckas dessa till synes svaga djur reproducera och behålla sin genetiska linje.

Så kom ihåg – det är inte alltid den starkaste som överlever, utan överlevnad tryggas för den mest lämplige!

Detta kanske intresserar dig
Skillnader mellan komparativ psykologi och etologi
My Animals
Läs det My Animals
Skillnader mellan komparativ psykologi och etologi

Komparativ psykologi och etologi försöker förklara djurs beteende på ett vetenskapligt och korrekt sätt. Lär dig hur de skiljer sig åt här.  • Darwin, C. El origen de las especies.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.