Slem i hundavföring: Orsaker och behandling

Slem i hundavföring är visserligen mycket vanligt och nödvändigt, men om det förekommer i överdrivna mängder och åtföljs av diarré motiverar det ett besök hos veterinären.
Slem i hundavföring: Orsaker och behandling
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 29 oktober, 2022

Först och främst bör det noteras att slem i hundavföring är nödvändigt. Faktum är att det är hälsosamt ifall avföringen ofta innehåller slem. Om du ser en liten mängd är det alltså inget att oroa sig för. Det bidrar faktiskt till att smörja hundens avföring och hjälper den att göra “nummer två” utan att behöva anstränga sig alltför mycket.

I vissa fall förekommer detta slem dock i större mängder än normalt. Du bör vara bekymrad ifall detta till exempel åtföljs av förändringar i konsistensen, blod och buksmärtor hos hunden. Här visar vi dig de gånger när slemmig avföring är oroväckande och hur du ska agera.

Slem är ett ämne som utsöndras av tarmslemhinnan – liknande det som produceras av luftvägarnas epitel – och vars funktion är att hålla tjocktarmens slemhinna smörjd och fuktig.

Hur ser normal avföring hos hundar ut?

För att upptäcka ett överskott av slem i hundavföring måste du först veta hur normal avföring från en frisk hund ser ut. Vi visar detta i följande lista:

 • Färg: Den ska vara chokladbrun. En röd nyans indikerar tarmblödning, medan en svart nyans är ett bevis på blödning i magen. Grönt är också ibland normalt och beror oftast på att hunden har ätit lite gräs.
 • Form: Cylindrisk och långsträckt. Om hunden gör avföring i form av “pellets” är det möjligt att den är uttorkad eller har förstoppning.
 • Konsistens: Liknande konsistens som modellera, dvs. fast men formbar. Avföring som är omöjlig att plocka upp och faller isär när man rör vid den tyder på diarré.
 • Sammansättning: Slät och inte kornig. Förekomst av vita fläckar på ytan kan tyda på att hunden har tarmparasiter. Det sistnämnda varierar dock mycket beroende på kosten.

Som du kan se kännetecknas en normal avföring inte bara av att den täcks av en mycket tydlig slemhinna. Det är naturligt att de är något smörjda, men aldrig överdrivet mycket. Kontakta din veterinär om du märker någon form av obalans i din hunds avföring.

En hund på en gräsmatta.

Vad orsakar överskott av slem i avföringen?

Det är viktigt att notera att en överdriven mängd slem i avföringen kan vara ett tecken på sjukdom. Som vi har sagt så är detta extra relevant om det åtföljs av blod eller en radikal förändring av konsistensen hos din hunds avföring.

I dessa fall är det rekommenderat att söka omedelbar veterinärmedicinsk vård. Din veterinär kan bättre identifiera den bakomliggande orsaken och rekommendera en lämplig behandling. Här är några vanliga orsaker till överskott av slem i hundavföring.

Tarminfektioner

En vanlig orsak är att patogener – vare sig de är bakterier, virus eller svampar – infekterar hundens mag-tarmsystem. Bakteriell tillväxt (t.ex. Salmonella) kan leda till en obalans i hundens bakterieflora.

De flesta hundar får också diarré, kräkningar, aptitlöshet eller andra symtom. Stödjande vård och mediciner för att bekämpa infektionen kommer att behövas. Dessutom kan ett probiotiskt tillskott hjälpa om det ordineras av en veterinär.

Antibiotika är användbart, men endast om infektionen är bakteriell. Om infektionen är viral är stödjande behandling i många fall det enda alternativet.

Parasiter

Piskmask, giardiasis, bandmaskar och andra tarmparasiter kan orsaka slem i hundavföring. Dessa patogener bosätter sig i tarmväggarna och livnär sig på hundens blod eller på näringsämnena i maten. En avföringsundersökning kan identifiera vilken typ av parasit som finns och ett lämpligt avmaskningsmedel kan lösa problemet.

Förekomsten av ägg eller kroppssegment (vita prickar) i hundens avföring bekräftar diagnosen.

Tarmparasiter.

Intag av främmande objekt

När en hund äter något ovanligt kan det störa mag-tarmkanalen och orsaka ökad slemproduktion i avföringen. Milda fall löser sig med tiden. Svårare fall, som åtföljs av kräkningar och diarré, kan kräva stödjande vård, antibiotika, vätsketerapi och ibland till och med kirurgi för att avlägsna det främmande materialet.

Byte av diet eller negativ reaktion på föda

Ett plötsligt byte av diet kan orsaka slem i hundens avföring. I dessa fall är det rekommenderat att man återgår till den ursprungliga kosten. För att genomföra kostomläggningen ska du successivt erbjuda ökande mängder av det nya fodret blandat med det gamla fodret. Detta löser vanligtvis problemet.

Om hundens symtom kvarstår kan det bero på en födoämnesallergi eller intolerans. I dessa fall kan det vara nödvändigt att byta till en hypoallergen diet som en veterinär ordinerat.

Irritabel tarm

Irritable bowel syndrome (IBS) är ett tillstånd där en del av hundens matsmältningskanal ständigt blir inflammerad. Detta skadar vävnaderna i de berörda delarna, vilket gör det mycket svårt att ta upp näringsämnen och mineraler. Det är ett kroniskt tillstånd och har inte alltid något definitivt botemedel.

Vid detta tillstånd så kan stress vara en viktig faktor bakom dessa utbrott. Behandlingen omfattar stresslindring, kostförändringar och mediciner – till exempel sulfasalazin – som minskar allvarlighetsgraden på hundens symptom.

Cancer

Cancer var som helst i mag-tarmkanalen, tumörer och polyper – till exempel rektalpolyper – kan orsaka slem i avföringen. Behandlingen av dessa tillstånd omfattar vanligtvis kirurgi, kemoterapi, strålning eller palliativ behandling. Prognosen beror i hög grad på tumörens art (om den är neoplastisk eller godartad).

Andra inflammatoriska sjukdomar

Andra sjukdomar än irritabel tarm kan orsaka slem i avföringen, vanligtvis åtföljd av kräkningar eller diarré. Behandling med immunosuppressiva läkemedel och kostförändringar minskar ofta hundens symptom.

Immunosuppressiva läkemedel är ett tveeggat svärd. Genom att de hämmar hundens immunförsvar minskar de inflammationen, men också immunförsvarets effektivitet när det gäller att stoppa infektioner.

Hemorrhagisk gastroenterit

När avföringen hos en hund innehåller mycket blod och slem (som ofta liknar hallonsylt) kan hemorrhagisk gastroenterit vara orsaken. Behandlingen omfattar stödjande vård, läkemedel mot illamående, vätsketerapi och antibiotika.

Allmänna behandlingar mot slem i hundavföring

Vi har listat vissa läkemedel och mediciner för varje enskilt fall, men vi tycker att det är bra att sammanfatta alla effektiva behandlingar för att förhindra överdrivet slem i avföringen hos din hund. Vi berättar om dem i följande lista:

 • Antibiotika: Detta bör endast användas om orsaken till slemmet har bekräftats vara en bakteriell infektion, t.ex. salmonella.
 • Maskmedel: Dessa är de vanligaste läkemedlen som man använder för att behandla infektioner orsakade av endoparasiter i tarmen. De är snabbverkande och mycket effektiva.
 • Kirurgi: Kirurgi kan vara nödvändigt om en impaktion har uppstått, om hunden har ätit något oätligt, om det finns en tumör eller om mängden tarmparasiter är för stor.
 • Förändringar i kosten: Detta är den vanligaste “behandlingen”, eftersom förekomsten av slem i hundens avföring i de flesta fall beror på matsmältningsbesvär eller matintolerans.
 • Immunosuppressiva medel: Som vi har sagt hjälper dessa läkemedel till att minska inflammationen i mag-tarmkanalen om orsaken är immunförmedlad. Tyvärr får man inte missbruka dem.

Här är det viktigt att betona att endast en professionell veterinär kan diagnostisera det tillstånd som drabbat din hund. Du kan hjälpa din hund med probiotika och förebyggande kostförändringar där hemma, men ett besök hos veterinären är nästan alltid brådskande.

Hundens matsmältningssystem.

Som du kan se finns det många orsaker till varför slem förekommer i avföringen hos hundar. De flesta av dem är anekdotiska och milda, men andra kräver omfattande långtidsbehandling. Endast veterinären kan tala om för dig hur situationen är för din hund.

 

Detta kanske intresserar dig
Hur man vet om hunden är frisk baserat på avföringen
My Animals
Läs det My Animals
Hur man vet om hunden är frisk baserat på avföringen

Du kommer kunna märka om hunden är frisk eller inte baserat på hur avföringen ser ut. I den här artikeln kommer vi berätta allt du behöver veta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Verlinden, A., Hesta, M., Millet, S., & Janssens, G. P. J. (2006). Food allergy in dogs and cats: a review. Critical reviews in food science and nutrition, 46(3), 259-273.
 • Glass, G. J., & Slomiany, B. L. (1977). Derangements of biosynthesis, production and secretion of mucus in gastrointestinal injury and disease. In Mucus in health and disease (pp. 311-347). Springer, Boston, MA.
 • Marks, S. L., & Kather, E. J. (2003). Bacterial-associated diarrhea in the dog: a critical appraisal. Veterinary Clinics: Small Animal Practice, 33(5), 1029-1060.
 • Tanimoto, M. A., Torres-Villalobos, G., Fujita, R., Santillan-Doherty, P., Albores-Saavedra, J., Gutierrez, G., … & Valdovinos, M. A. (2010). Endoscopic submucosal dissection in dogs in a World Gastroenterology Organisation training center. World Journal of Gastroenterology: WJG, 16(14), 1759.
 • Gue, M., Peeters, T., Depoortere, I., Vantrappen, G., & Bueno, L. (1989). Stress-induced changes in gastric emptying, postprandial motility, and plasma gut hormone levels in dogs. Gastroenterology, 97(5), 1101-1107.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.