Symptom på kattklössjuka och behandling

Tro det eller ej men man kan bli sjuk om man blir riven av katten. Vi kommer ge dig råd för att förhindra att du eller dina barn drabbas.
Symptom på kattklössjuka och behandling

Senaste uppdateringen: 25 juli, 2019

Katterna kan lätt göra oss illa, oavsett om det handlar om lek eller självförsvar. Vissa personer kan även drabbas av en sjukdom p.g.a. detta. Lär dig om symptom på kattklössjuka i den här artikeln.

Vad är kattklössjuka?

Det vetenskapliga namnet är bartonellos, och det är en ganska ovanlig infektionssjukdom som orsakas av en bakterier som tillhör Bartonella-släktet (mer specifikt Bartonella henselae).

Det är viktigt att man är medveten om att om katten infekteras med denna mikroorganism så kommer den inte att få några symptom. De katter som bor i samma hem kan också infektera varandra.

Symptom på kattklössjuka är vanligare under hösten och vintern. Det är ett lindrigt tillstånd som kommer läka på några dagar (det kräver oftast inte någon speciell behandling).

Denna sjukdom är vanligare hos barn eftersom de tenderar att vara lite mer vårdslösa då de leker med husdjuren. Det beror också på att deras hud är tunnare och att deras immunförsvar fortfarande håller på att utvecklas.

Forskarna upptäckte denna sjukdom 1889, men de började inte studera den djupare förrän på 50-talet.

Enligt forskningen så bär små katter med sig infektionsagenterna i blodet efter att ha blivit bitna av löss eller om de kommit i kontakt med avföringen från en infekterad katt.

Riven av katt.

Bakterien Bartonela henselae överförs vanligtvis från katter till människor då de river dem och orsakar ett öppet sår. Mikroorganismerna kan förekomma i både klorna och munnen.

Ett annat sätt infektionssätt är då man kommer i kontakt med löss som lever på kattens hud, speciellt om de biter oss. Det finns också fall med personer som har blivit infekterade efter att en katt har slickat på ett öppet sår.

Vad finns det för symptom på kattklössjuka?

De främsta infektionstecknen kommer visa sig där katten har klöst; det kommer uppstå en bula eller blåsa.

De sekundära symptomen orsakar också smärta och svullnader vid lymfnoderna (regional lymfadenopati). I vissa fall kan personen drabbas av feber, magsmärtor, huvudvärk och ryggsmärta.

I de flesta av fallen så kommer det infekterade såret att läka inom några dagar. Man bör dock vara medveten om att lymfadenopati kan vara i över en månad.

Det kan också leda till allvarliga komplikationer för patienter som har problem med immunförsvaret.

Det finns vissa tester som kan upptäcka kattklössjuka. Man kan exempelvis göra en f undersökning för att se om mjälten är förstorad; alternativt kan man också utföra en lymfnodbiopsi.

Rivsår från katter och symptom på kattklössjuka.

Då läkaren har diagnostiserat dig med kattklössjuka så kanske du inte får någon medicin utskriven. Anledningen till detta är att det inte finns någon speciell medicin mot denna sjukdom; de mänskliga antikropparna brukar oftast ta hand om problemet själva.

Om ett barn dock kommer till kliniken med ett väldigt inflammerat eller infekterad område så kommer läkaren antagligen skriva ut doxycyklin eller azitromycin.

Hur man förhindrar kattklössjuka

Att arbeta förebyggande är såklart väldigt viktigt för att undvika kattklössjuka. Det finns vissa tips som kan minska risken för denna sjukdom:

  • Tvätta händerna med varmt vatten och tvål efter att du har lekt med ett djur.
  • Om en katt biter eller river dig ska du desinficera området med tvål eller en speciellt produkt för att behandla sår.
  • Var försiktig då du leker med djuret.
  • Låt inte djuret slicka dina sår, din mun, dina ögon eller din näsa.
  • Använd en produkt mot löss för att reducera att parasiterna sprids.
  • Rör inte vid gatukatter.
  • Rengör husdjurets redskap ordentligt (leksaker, sandlåda, säng eller skål).

Kattklössjuka är inte något allvarligt, men du bör fortfarande se till att ditt husdjur inte skadar dig. Du kommer då undvika obehagliga konsekvenser.

Detta kanske intresserar dig
AIDS hos katter: vad du behöver veta om denna sjukdom
My Animals
Läs det My Animals
AIDS hos katter: vad du behöver veta om denna sjukdom

Katter kan också drabbas av olika sjukdomar. Bland dem är AIDS hos katter relativt vanlig och en av de mest oroväckande sjukdomarna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rodríguez-Rodríguez, M., Rodríguez-Rosell, M. V., Blanco-Costa, M. I., & Rodríguez-Asensio, J. (2017). Enfermedad por arañazo de gato. Presentación de varios casos clínicos. Atencion Primaria. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2016.02.010


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.