Vad är tidig kastrering för husdjur?

Sterilisering verkar vara det mest effektiva sättet att förebygga och kontrollera signifikanta sjukdomar som tumörer, infektioner, dysplasi, epilepsi, hemofili, venerala sjukdomar, etc.
Vad är tidig kastrering för husdjur?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

En veterinär utför tidig kastrering på ett husdjur innan djuret når sexuell mognad. Trots att det leder till kontroverser bland djurägare är det mycket effektivt för att bekämpa överbefolkningen av gatuhundar. Det kan också hjälpa till att förebygga och kontrollera många degenerativa sjukdomar.

Lär dig lite mer om kastrering

Kastrering är ett kirurgiskt ingrepp med syftet att operera bort manliga och kvinnliga fortplantningsorgan. Hanarna tar man bort testiklarna på och tikarna tar man bort äggstockar och livmoder på. Det är en kort procedur som görs under sövning.

Självklart är dess främsta och logiska syfte att kontrollera djurets reproduktiva förmågor. Kastrering är bland annat nödvändigt för att undvika överbefolkning bland gatuhundar. Faktum är att många stora steriliseringskampanjer i många länder har varit mycket fördelaktiga.

hund med koppel

Kastrering verkar vara det mest effektiva sättet att förebygga och kontrollera allvarliga sjukdomar på. Exempel på dessa är tumörer, infektioner, dysplasi, epilepsi, hemofili, venerala sjukdomar, etc.  Detta är speciellt fallet för de som väljer att tidigt sterilisera sitt husdjur.

Ofta är motiven för kastrering inte biologiska eller fysiska utan har istället att göra med djurets beteende. Ett stort antal husdjur måste kastreras för att balansera deras temperament och minska risken för aggressivt beteende. Tidig kastrering gör det också möjligt för ägarna att förebygga uppkomsten av dessa beteenden.

Vad är tidig kastrering?

Tidig kastrering måste utföras innan djuret når sexuell mognad, vilket händer när de är mellan sex och åtta månader gamla. En exakt rekommenderad ålder varierar beroende på varje husdjurs kön, ålder, storlek och hälsotillstånd. Det görs vanligen när katter och hundar är mellan tre eller fyra månader gamla, oavsett om det är en hona eller hane.

sterilisering av katt

En annan fördel för valpar är att de kräver mindre lugnande medel. De små mängder som veterinären använder gör deras återhämtning snabbare och mer effektiv. Valpar kan gå tillbaka till att leka normalt bara några timmar efter operationen.

Fördelar med tidig kastrering

  • Honor slutar uppleva radikala förändringar under perioden då de löper, och undviker också så kallade psykologiska graviditeter. Ditt husdjur kommer inte bara att vara lugnare, men hon kommer också att sluta locka till sig hanar till ditt hem.
  • Hos hanar reducerar en tidig kastrering deras behov av att fly och markera sitt revir, eller att jaga honor under denna cykel.
  • De flesta hundar och katter som steriliseras blir mer tillgivna.
  • Det tenderar också att gynna husdjurets träning och socialisering. Det är på grund av detta som nästan alla utställningshundar kastreras tidigt.
  • Ej kastrerade honor är tre gånger mer benägna att lida av bröst- och livmodercancer än de som kastreras i tidig ålder. Detsamma gäller för hanarna och prostatacancer.

Myter om tidig kastrering hos husdjur

Det finns ett stort antal myter om de negativa effekterna av tidig kastrering hos husdjur. Men det finns inte många registrerade nackdelar med proceduren. Och de motiverar inte varför djuret ska exponeras för andra risker, såsom degenerativa eller kroniska sjukdomar.

Till exempel: det är en myt att alla kastrerade husdjur blir överviktiga. Det finns en verkligen tendens till viktökning efter operationen. Det är dock helt kontrollerbart med hjälp av hälsosamma vanor. Såsom en balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet löser problemet.

Den största risken med proceduren är ifall den utförs för sent i djurets liv. Ett äldre djur som genomgår kastrering kan uppvisa ett antal komplikationer. Det är oerhört viktigt att ta hänsyn till husdjurets ålder när de bestämmer sig för att genomgå proceduren eller inte.

Det är värt att komma ihåg att du inte bör planera några procedurer utan att ha pratat med en veterinär. Dessutom kommer inte en tidig kastrering att minska behovet av bra träning och effektiva socialiseringsprocesser.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.