Allt om användningen av laserbehandling på djur

Laserbehandling kan användas på djur som en form av alternativ behandling eller för att komplettera andra behandlingar. Vi berättar mer i dagens artikel.
Allt om användningen av laserbehandling på djur

Senaste uppdateringen: 27 mars, 2021

Veterinärkliniker har på senare år utökat användningen av laserbehandling på djur. Syftet med behandlingen är att lindra olika smärtor och obehag, speciellt hos hundar och katter.

Det skrivs mer och mer om fördelarna med laser som en kompletterande behandling, men tyvärr är inte allt sant. Det finns inom veterinärvård väldigt lite information baserad på vetenskaplig forskning inom ämnet. Informationen som finns är över 10 år gammal. Vad vi idag vet om laserbehandling kommer från studier som ägt rum på labbmöss eller människor, alla från en praktisk subjektiv synvinkel.

Vissa studier på djur har visat att laserbehandling är effektivt, och att det påskyndar återhämtningen från vissa sjukdomar.

På grund av bristen på observationer och objektiva studier med vetenskaplig grund är värdet av laserbehandling på djur fortfarande oklart. Men vi kommer här att berätta om behandlingens olika användningsområden och effekter.

Vad är laserbehandling för djur?

Ordet laser är en akronym för engelskans light amplification by the stimulated emission of radiation, vilket kan översättas som “ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning”. Dessa ljusstrålar kan bli absorberade av olika vävnader hos en organism, vilket ger upphov till olika fototermiska och fotokemiska effekter som kan ha terapeutiska fördelar.

För rehabiliterande behandlingar använder specialister en så kallad lågeffektslaser (eng. Low Level Laser Therapy/LLLT). Denna skiljer sig från starkare lasrar som man använder vid laserkirurgi för att förstöra vävnader och celler på ett kontrollerat sätt.

För tillfället är experter osäkra på den exakta interaktionen mellan vävnader och lasrar. Detta beror som sagt på en brist på vetenskapliga studier. Men enligt vad som går att se från resultat är laserbehandling effektivt.

Laserbehandling på hund

Sjukdomar som kan lindras av laserbehandling

För att kunna förstå varför man endast använder laser för vissa sjukdomar är det först viktigt att förstå hur behandlingen påverkar kroppen.

Djurets vävnader absorberar fotonerna som lasern ger ifrån sig. Detta leder sedan till en ökning i adenosintrifosfat, eller ATP, en nukleotid som har hand om cellers energihantering. Produktionen av ATP ändrar cellernas ämnesomsättning och kan även agera som en signalsubstans. Därför kan laserbehandling:

 • lindra smärta
 • påskynda cellväxt och reparera vävnad
 • stimulera produktionen av stamceller
 • ha antiinflammatoriska effekter

Laserbehandling för att förbättra osteoartrit

Några av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos hundar och katter drabbar lederna. Djur som lider av inflammation och smärta i sina leder har vanligtvis svårt att röra sig. Behandling involverar ofta inflammationsdämpande och smärtstillande medicin samt speciell kost för viktminskning. Men laserbehandling har också visat sig vara effektivt.

Enligt studier på möss reducerade lasern ödem runt lederna och lindrade avsevärt smärta. Behandlingen visade dock ingen förbättring i studier som involverade människor.

Ligament- och senskador

Laserbehandling används flitigt på människor som har problem med eller skador på sina senor och ligament, men endast 50% av patienter känner av en förbättring. Om chansen är lika stor att lindra smärta med laserbehandling hos djur är det en bra nog anledning att ge det ett försök.

Inflammations- och smärthantering

Även om experter är osäkra på hur det fungerar finns det bevis för att laserbehandling hjälper till att lindra smärta hos djur. Det verkar som att lasern, genom att interagera med smärtreceptorerna i kroppen, dämpar smärtan. Laserbehandling kan även ha en effekt på neuronerna som kontrollerar vasokonstriktion, dvs. att blodkärl drar ihop sig, och på så sätt minska inflammation.

Hund och katt hos veterinären

När rekommenderar experter laserbehandling på djur?

Veterinärer kan rekommendera laserbehandling i de flesta fall, men man använder det som mest i fall då vanlig behandling inte är ett alternativ eller inte fungerar:

 • Djur med leverproblem som inte kan ta vissa mediciner.
 • Katter som inte kan ta smärtstillande läkemedel.
 • Exotiska djur som, på grund av låg kroppsvikt, inte kan ta medicin.
 • Djur som börjar bli äldre och har flera sjukdomar.
 • Djur med sällsynta sjukdomar.

Laserbehandling är väldigt säkert, så länge en specialist utför behandlingen korrekt. Med andra ord måste en veterinär som specialiserar sig på alternativ medicin administrera behandlingen och räkna ut hur många sessioner som behövs i varje individuellt fall.

Trots brist på vetenskapliga bevis är det i vissa situationer inte en dum idé att överväga laserbehandling som ett alternativ.

Detta kanske intresserar dig
Visste du att husdjur som donerar blod kan rädda andra?
My Animals
Läs det My Animals
Visste du att husdjur som donerar blod kan rädda andra?

Du tycker säkerligen redan att dina husdjur är fantastiska. Men visste du att de husdjur som donerar blod också kan rädda andra djur? • Crespi, R., Covani, U., Margarone, J. E., & Andreana, S. (1997). Periodontal tissue regeneration in beagle dogs after laser therapy. Lasers in Surgery and Medicine: The Official Journal of the American Society for Laser Medicine and Surgery, 21(4), 395-402.
 • de Braekt, M. M. I., van Alphen, F. A., Kuijpers‐Jagtman, A. M., & Maltha, J. C. (1991). Effect of low level laser therapy on wound healing after palatal surgery in beagle dogs. Lasers in surgery and medicine, 11(5), 462-470.
 • Draper, W. E., Schubert, T. A., Clemmons, R. M., & Miles, S. A. (2012). Low‐level laser therapy reduces time to ambulation in dogs after hemilaminectomy: a preliminary study. Journal of Small Animal Practice, 53(8), 465-469.
 • Dougherty, T. J., Thoma, R. E., Boyle, D. G., & Weishaupt, K. R. (1981). Interstitial photoradiation therapy for primary solid tumors in pet cats and dogs. Cancer research, 41(2), 401-404.
 • Kerwin, S. C. (2010). Osteoarthritis in cats. Topics in companion animal medicine, 25(4), 218-223.
 • Peavy, G. M., Walder, E. J., Nelson, J. S., & Rosenberg, M. (2001). Use of laser photocoagulation for treatment of cutaneous angiomatosis in one dog and two cats. Journal of the American Veterinary Medical Association, 219(8), 1094-1097.