När ska man anmäla en veterinär för felbehandling?

Enligt vissa är definitionen av felbehandling inom veterinäryrket mycket bred och kan inte definieras i en enda mening. Läs vidare för att lära dig om när du bör göra en anmälan.
När ska man anmäla en veterinär för felbehandling?

Senaste uppdateringen: 25 juli, 2020

Felbehandling inom veterinäryrket är resultatet av oerfarenhet, vårdslöshet och/eller brist på praxis från en veterinär. Det kan faktiskt vara dödligt för deras patienter. Så frågan vi ställer idag är, hur identifierar man dåliga veterinärprocedurer? Var ska man lämna in klagomål och när ska man anmäla en veterinär för felbehandling? Läs vidare i dagens artikel så får du svaren på dessa frågor.

Det bästa sättet att undvika en veterinär som missköter sig är att ta hänsyn till olika viktiga faktorer när du väljer en veterinär till ditt husdjur. Tänk på att denna person till viss del kommer att vara ansvarig för din kära pälsväns hälsa och välbefinnande.

  • För det första måste den som ansvarar för ett husdjur se till att djuret har allt det behöver.
  • För det andra bör en veterinär vara tillräckligt kvalificerad för att korrekt diagnostisera och förskriva behandling, eller hitta ett botemedel för ett djur som har ett hälsoproblem.

Hur man känner igen när en veterinär gör en felbehandling

Lurvig hund hos veterinären.

Det finns många fall där människor med husdjur är missnöjda med den prestanda och vård som en veterinär ger. I vissa fall är det dock ännu tydligare, eftersom det ledde till mycket negativa konsekvenser för ett djur – kanske var vården till och med dödlig. Det är i dessa fall man bör överväga att anmäla en veterinär för felbehandling.

Vi bör såklart bortse från vissa misstag, veterinärer är ju trots allt bara människor. Men det skapar oro när en veterinärs brist på erfarenhet, eller kunskap, börjar äventyra hälsan hos djur. Brist på uppmärksamhet och brist på sunt förnuft kan alla vara dödliga för din hund, katt eller något annat husdjur du kan ha hemma.

Enligt vissa är definitionen av en veterinär felbehandling mycket bred och kan inte definieras i en enda mening. Man utesluter till exempel vissa förfaranden där målet var att rädda livet på ett djur men slutade i djurets död. Många klandrar ofta veterinären för att djuret dör när det troligen inte ens var veterinärens fel. Djuret var helt enkelt för sjukt eller för svårt skadad.

Det finns knappast några veterinärer som skulle behandla ett djur med avsikt att skada dem. De flesta har en universitetsutbildning och fortsatte den professionella vägen på grund av att det är ett yrke där man försöker hjälpa och läka sjuka djur. I en perfekt värld skulle deras beslut och handlingar alltid gynna djuren.

Vad innebär det att en veterinär har gjort en felbehandling?

Det finns dock metoder som definitivt kvalificerar sig som dåliga veterinärprocedurer. Bland dem hittar vi:

  • Ett erbjudande att utföra medicinska, kirurgiska eller kliniska tjänster utan att ha en ordentlig utbildning för det.
  • Att inte genomföra grundliga medicinska undersökningar (laboratorietester, röntgen osv.) innan ett kirurgiskt ingrepp.
  • Att inte berätta om husdjurets hälsa eller de förfaranden som veterinären kommer att utföra. Detta inkluderar att undanhålla information om riskerna och sannolikheten för återhämtning.
  • Att inte fråga en annan kvalificerad veterinär om en andra åsikt. Det här gäller speciellt då responsen på en viss behandling är bristfällig eller när det uppstår negativa effekter.
  • Att utföra onödiga undersökningar eller förfaranden med mål att tjäna pengar på patientens hälsa.

Vad man ska göra om ditt djur har utsatts för felbehandling av en veterinär

Katt tittar bort från en veterinär.

Om du anser att veterinären ditt husdjur besöker var oprofessionell kan du lämna in ett klagomål. Detta klagomål kommer endast att gå vidare om veterinärens undersökning resulterade i allvarliga konsekvenser. Det vill säga om djuret dör, blir skadat eller får varaktiga skador.

Undvik att lämna in meningslösa klagomål. Se till att du är säker på att en felbehandling faktiskt har inträffat. Det är också viktigt att ha en kopia av ditt husdjurs medicinska historik för att ditt klagomål ska fortsätta.

Bör du anmäla en veterinär för felbehandling?

Uppstod problemet på grund av veterinärmedicinska eller estetiska förfaranden? Frisörer, skönhetssalonger för hundar och djurpensionat ingår inte i lagar om veterinärmedicinsk felbehandling.

Förtjänar din situation ett juridiskt klagomål? Det vill säga, hör din oenighet hemma i en rättslig situation, eller kan du bara ge ett klagomål direkt till det aktuella veterinärcentret?

Hur kan du bevisa att veterinären har varit oansvarig? Den person som är ansvarig för ett djur måste ha minst ett bevis för att bevisa att sådan praxis strider mot yrkesetiken. Om du till exempel vill stämma en myndighet måste du först lämna in ett krav mot regeringen. Du måste sedan vänta tills anspråket avslås innan du kan väcka talan.

Vid tveksamhet bär du konsultera en advokat; de kan förklara förfarandena och hjälpa dig att skydda ditt husdjurs rättigheter.

Detta kanske intresserar dig
Försiktighetsåtgärder för din hund vid ett veterinärbesök
My Animals
Läs det My Animals
Försiktighetsåtgärder för din hund vid ett veterinärbesök

Ingen har någonsin påstått att det är lätt att ta med hunden till ett veterinärbesök. Det finns dock vissa trick och tekniker som du kan använda.

 


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.