5 saker du bör veta om hundens coronavirus

Bland familjen coronavirus har ett nytt virus känt som 2019-nCoV dykt upp och dominerar rubriker runt om i världen. Idag kommer vi att prata om hundens coronavirus (CCV) och hur det relaterar till den aktuella pandemin.
5 saker du bör veta om hundens coronavirus

Senaste uppdateringen: 06 juni, 2020

Vi är mitt i en explosion av nyheter om coronavirus. Så du kanske frågar dig själv vad det nya 2019-nC0V har att göra med hundens coronavirus. Var kommer det ifrån? Och framför allt är mitt husdjur i fara? Det finns fortfarande många obesvarade frågor kring det nya utbrottet. Men vi hoppas att lugna en del av din rädsla i följande artikel som innehåller 5 saker du bör veta om hundens coronavirus.

1. Vad är coronavirus?

Coronavirus (CoV) består av en familj med cirka 40 virus. Dessa mikroorganismer får sitt namn från att de ser ut lite som en krona när man tittar på dem i ett elektronmikroskop. I allmänhet infekterar dessa virus däggdjur på ett artsspecifikt sätt. Så forskare har isolerat specifika stammar av coronavirus som infekterar bland annat katter, kaniner, illrar, kor, kalkoner och svin.

Bland dessa stammar finns det tre virustyper som kan infektera hundar, som kallas hundens coronavirus. Dessa är CCoV I, CCoV II och CRCoV. “CC” i deras namn hänvisar till “canine coronavirus” eller, i fallet med “CRC”, så står det för “canine respiratory coronavirus”.

hundens coronavirus

Hos människor kan medlemmar i denna familj av virus orsaka förkylningar. Uppskattningsvis 15% av influensainfektioner kommer från coronavirus-familjen. Andra virustyper orsakar allvarligare sjukdomar som Middle East respiratory syndrome-relaterat coronavirus (MERS-CoV) och Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV). Viruset som orsakade utbrottet som började i Wuhan är känt som 2019 novel coronavirus.

Detta coronavirus, 2019-nCoV, är en ny stam av coronavirus som inte tidigare har kunnat smitta människor.

2. Kan människor och husdjur sprida coronavirus till varandra?

Detta är en annan fråga som många människor har angående hundens coronavirus. Även om hundar, katter och människor kan drabbas av virus som tillhör familjen Coronaviridae, är infektioner i allmänhet specifika för varje art. Därför är spridningen av infektion från en art till en annan mycket sällsynt.

Det är dock viktigt att påpeka att virus är kända för sin mutationsförmåga. Normalt bibehåller virala mutanter sin artsspecificitet. Detta förklarar varför de, trots att virus har funnits på planeten, inte har kunnat utrota den mänskliga arten.

Mycket sällan inträffar en mutation som gör att ett virus kan infektera medlemmar av olika arter. För tillfället är experter inte uttalat bekymrade över coronavirusinfektioner som sprider sig mellan människor, hundar och katter.

Baserat på analysen av förändringar som inducerats av mutationer om virussekvenserna har experter visat att coronavirus MERS-CoV och SARS-CoV och till och med 2019-nCoV härstammar från fladdermöss.

fladdermus äter frukt

3. Hur allvarlig är en infektion av hundens coronavirus?

Forskare känner till tre typer av coronavirus som drabbar hundar. Två av dem tillhör grupp I och orsakar båda diarré och har symptom som är mycket lika varandra. Dessa är CCoV I och II, som båda orsakar milda symtom och ofta går förbi obemärkt.

Den första rapporten om CCoV-infektion dök upp år 1974. Det var när forskare isolerade denna virusstam hos hundar med svår enterit i en militär hundtrupp i Tyskland.

År 2003 rapporterades ett tredje coronavirus bland hundar. CRCoV utgör grupp II och orsakar andningsproblem som kan vara allvarliga. Infektionen orsakar lunginflammation och kan leda till att djuret dör. Det har en hög förekomst hos hundar som lever trångt och tätt ihop.

Rapporter har gjorts om utbrott orsakade av en typ av CRCoV som är mycket virulent och pantropisk, vilket innebär att det påverkar många organ. Dessutom benämner man CRCoV tillsammans med andra virus från olika familjer som orsakar luftvägsinfektioner, kennelhosta.

4. Hur vanligt förekommande är infektioner av hundens coronavirus?

En mängd serologiska och virologiska studier visar att CCoV är mycket utbrett i hundpopulationen. Särskilt är viruset mycket vanlig i kennlar och hem för herrelösa hundar.

En enterisk infektion av CCoV har en hög sjuklighet (andel sjuka individer) men en låg dödlighet. Viruset finns i höga koncentrationer i saliv och avföring hos drabbade djur och sprids via fekalier och med oral kontakt.

När det gäller grupp II har rapporter från USA uppskattat att 50% av testade hundar har antikroppar mot CRCoV. Detta indikerar att dessa djur har exponerats för viruset tidigare i livet.

5. Bör jag vara orolig för hundens coronavirus?

Nej. Det finns faktiskt ett vaccin tillgängligt mot gruppen I av coronavirus. De flesta veterinärer följer dock indikationerna från World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). Eftersom infektionen är mycket mild rekommenderar föreningen inte vaccinet.

Det finns ingen specifik behandling för infektioner som den pantropiska CRCoV orsakar. Hanteringen av infektionen bör betona stödbehandling för att upprätthålla rätt balans mellan vätska och elektrolyter. Veterinärer kan också välja att administrera ett brett spektrum av antimikrobiella medel för att behandla sekundära bakteriella infektioner. Det är dock inte vanligt att man rekommenderar den här behandlingen.

Hittills finns det inga vacciner mot pantropisk CRCoV. Det har visats att de inaktiverade vaccinerna som för närvarande används mot det enteriska CCoV har mycket liten effekt. Det bästa förebyggandet är att vaccinera din hund mot luftvägsinfektioner (parainfluenza-viruset, adenovirus, distemper och Bordetella bronchiseptica) för att undvika flera infektioner. Dessutom bör du isolera hundar med kennelhosta tills symptomen är helt borta.

Detta kanske intresserar dig
Coronaviruset hos hundar: symptom och behandling
My AnimalsLäs det My Animals
Coronaviruset hos hundar: symptom och behandling

Coronaviruset kan drabba alla hundar. Valpar är mer sårbara för viruset eftersom de inte har ett fullt utvecklat immunförsvar än.  • Erles, K., Toomey, C., Brooks, H. W., & Brownlie, J. (2003). Detection of a group 2 coronavirus in dogs with canine infectious respiratory disease. Virology, 310(2), 216-223.
  • Binn, L. N., Lazar, E. C., Keenan, K. P., Huxsoll, D. L., Marchwicki, R. H., & Strano, A. J. (1974). Recovery and characterization of a coronavirus from military dogs with diarrhea. In Proceedings of the Annual Meeting of the United States Animal Health Association, pp. 359–366.
  • Day, M., Horzinek, M.C., Schultz, R.D., Squires R.A (2016) Directrices para la vacunación de perros y gatos de la asociación mundial de veterinarios de pequeños animales (WSAVA). Journal of Small Animal Practice • Vol 5, E20.
  • Le Poder, S. (2011). Feline and canine coronaviruses: common genetic and pathobiological features. Advances in virology, 2011.