Akromegali hos katter: symptom och behandling

Akromegali är en sjukdom som kommer sig av en onormal utsöndring av tillväxthormon. Fortsätt läsa för att upptäcka mer om akromegali hos katter.
Akromegali hos katter: symptom och behandling

Senaste uppdateringen: 29 mars, 2021

Akromegali är en endokrin sjukdom som består av en hypersekretion av tillväxthormon (GH). Ursprunget till denna förändring hos katter är närvaron av en tumör i hypofysen. Det är en sällsynt sjukdom men tyvärr kan den bli ganska allvarlig. I dagens artikel berättar vi mer om akromegali hos katter.

Normalt kan man upptäcka tecken på akromegali genom närvaron av andra sjukdomar. När det handlar om katter kan det bero på insulinresistens vid behandling av diabetes. Specialister kan ställa den definitiva diagnosen genom bilddiagnostik och genom att mäta nivåerna av vissa hormoner i blodet.

Akromegali hos katter

Akromegali hos katter har sitt ursprung i en adeno-hypofyseal lesion eller ett adenom som är ansvarig för avreglering vid produktionen av tillväxthormon (GH, från engelskans growth hormone). Detta gäller även för akromegali hos andra arter, förutom när det gäller hundar.

Hypofysen utsöndrar tillväxthormonet tack vare stimuleringen av ett annat föregångarhormon – somatokrinin – som hypotalamus producerar. Utsöndringen av detta hormon hämmas av ett annat hormon, somatostatin, som hypotalamus också producerar när GH-koncentrationerna är höga.

Katt nosar på sina vitaminer.

Effekter av tillväxthormon

Tillväxthormon har effekter på ämnesomsättningen, eftersom en överdriven produktion av det påverkar djurets fysiologi. Å ena sidan stimulerar det leverglukosproduktion, lipolys och ökar lipidoxidationen.

På grund av detta leder ett överskott av hormonet till ihållande hyperglykemi. Detta ger i sin tur ett tillstånd av hyperinsulinemi – en hög närvaro av insulin i blodet – för att motverka detta. För höga koncentrationer av insulin leder till glukosintolerans. Därför är insulinresistent diabetes ett tecken på akromegali.

Dessutom utsöndras tillväxthormon också med hormonet IGF-1 (Insulinliknande tillväxtfaktor-1), vilket stimulerar spridningen till många vävnader. Morfologiska förändringar är ett annat tecken på akromegali: organomegali, deformation av armar och ben, viktökning och andra karakteristiska symptom.

Symptom på akromegali hos katter

Enligt statistik är hankatter på ungefär tio år mer benägna att drabbas av akromegali. Inga skillnader har emellertid observerats mellan olika kattraser. Några av de vanligaste symptomen är följande:

 • Insulinresistens associerad med vanliga tecken på diabetes mellitus: polyuri, polydipsi, förändringar i aptit och vikt och andra händelser.
 • Viktökning som ägaren inte kan förklara.
 • Kardiovaskulära symptom: Akromegali kan utvecklas till hypertrofisk kardiomyopati.
 • Morfologiska förändringar: Onormal förstoring av vissa organ (organomegali). Att ansiktet blir bredare är också vanligt.
 • Rosslig andning.
 • Lägre prognatism: Käken verkar skjuta ut från munnen.
 • Accelererad tillväxt av klorna.
 • Hälta i en eller flera lemmar.
 • Nervositet eller tecken på onormalt beteende.

Finns det en behandling för akromegali hos katter?

För närvarande finns det flera typer av behandlingar för katter med akromegali. Vi berättar allt om dem nedan.

Kirurgisk behandling

Den kirurgiska behandlingen av akromegali innebär att avlägsna hypofysen. Det vill säga man tar bort hypofysen tillsammans med tumören som orsakar akromegali. Det är en komplicerad operation som endast expertkirurger utför i högspecialiserade centra.

Kirurgisk behandling är ett riskabelt förfarande på grund av att operationen i sig är så svår och den postoperativa vården som den kräver är intensiv. Det är dock en behandling som kan ge mycket bra resultat.

År 2012 utförde Royal Veterinary College (RVC) i Storbritannien den första framgångsrika hypofysektomi-operationen för att behandla en katt med akromegali. På senare tid, år 2019, har de mest kvalificerade yrkesverksamma utfört mer än 100 operationer.

Strålbehandling

Det här är den vanligaste metoden för behandling av akromegali hos katter. Strålbehandling kontrollerar tumörens tillväxt samtidigt som behovet av insulin minskar. Denna behandling uppnår emellertid inte en normalisering av koncentrationer av tillväxthormon, vilket är fallet med hypofysektomi.

Dessutom är bristen på tillgänglighet, kostnader och behovet av upprepad anestesi en betydande nackdel för ägarna av sjuka katter. Återigen krävs högspecialiserade institutioner för att utföra denna typ av behandling.

Administration av läkemedel

Detta behandlignsalternativ består av administrering av somatostatinanaloger och syftar till att minska insulinbehovet hos behandlade katter. Parallellt med denna behandling kommer en specialist att övervaka hypofysens storlek och kontrollera koncentrationen av tillväxhormon.

Katt hos veterinären.

Om kattens ägare beslutar att inte följa någon av ovanstående behandlingar, har de möjlighet att lindra symptomen. Genom att administrera höga doser insulin två gånger om dagen är det möjligt att hantera akromegali relativt effektivt. Med tanke på mängden insulin som detta kräver kan det dock vara lika dyrt som de tidigare alternativen.

Dessutom är bekämpning av insulinresistens endast ett alternativ när det inte finns några nervtecken associerade med hypofystumören. Katter bör också få palliativ behandling för andra symptom som kan uppstå på grund av akromegali.

Detta kanske intresserar dig
Ta hand om din sjuka katt: kost och näring
My Animals
Läs det My Animals
Ta hand om din sjuka katt: kost och näring

Ta hand om din sjuka katt: kost och näring. Noggrann hantering av kosten är ofta en mycket viktig del i att behandla sjukdomen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Isabel Rodríguez Piñeiro, LV, PhD, Dip-ECVIM-Ca (Medicina Interna) Hospital Veterinario Puchol, Madrid. Dan Rosenberg LV, PhD MicenVet, Francia. Acromegalia Felina.
 •  Charles A. Hurty, Bente Flatland (2005): Feline Acromegaly: A Review of the Syndrome. In: Journal of the American Animal Hospital Association 41:292-297 (2005). 
 • AVEPA. Diagnóstico y tratamiento con radioterapia en una gata con acromegalia.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.