Allopurinol för hundar: Dosering och biverkningar

Allopurinol för hundar är ett läkemedel som ges som ett komplement vid behandling av leishmaniasis. Ta reda på hur det fungerar här.
Allopurinol för hundar: Dosering och biverkningar

Senaste uppdateringen: 13 november, 2021

Det finns många scenarier där läkemedel som man använder inom den mänskliga sjukvården också går att använda på djur. Detta är fallet med allopurinol för hundar, en produkt som används vid behandling av leishmaniasis hos hundar. Hos människor är det också en effektiv metod för att minska nivån av urinsyra i blodet.

Man uppskattar att 7 % av hundpopulationen i regioner som exempelvis Spanien lider av leishmaniasis. Dessutom är det en sjukdom som nästan aldrig blir helt och hållet botad, även om djuret kan leva utan uppenbara symtom. Om du vill veta mer om behandlingen av denna sjukdom finns här grundläggande information om allopurinol.

Vad är allopurinol för hundar?

Allopurinol är en aktiv ingrediens som fungerar som en enzymhämmare av det protein som metaboliserar xantin och omvandlar det till urinsyra. Eftersom denna förening inte eliminerar leishmania-parasiten används den som en stödjande behandling för antimonsalter och miltefosin, som är parasitmedel.

Detta läkemedel ges oralt och behandlingen varar initialt från 6 månader till 1 år. Perioden kan dock förlängas beroende på djurets hälsotillstånd och kan till och med ordineras för resten av livet. De olika läkemedlen mot leishmaniasis kan man kombinera individuellt beroende på varje enskild hund.

En hund med ett piller.

Allopurinol för hundar med leishmaniasis

Leishmaniasis är en parasitsjukdom som orsakas av en protozo, Leishmania infantum. Denna parasit tar sig in i djurets kropp via bett från flebotominsandflugor (vanligtvis Phlebotomus perniciosus och Phlebotomus ariasi). Dessutom är det en zoonotisk sjukdom som man endast kan undvika genom förebyggande åtgärder.

När hunden väl är angripen av parasiten så fäster sig parasiten i vävnaderna i djurets organ och hämmar deras funktioner när den förökar sig. Beroende på hundens hälsotillstånd kan utvecklingen avancera snabbt eller långsamt, till dess att den orsakar systematiska fel som leder till döden.

Symptomen beror därför på vilka organ som blir drabbade av parasiten.

Miltefosin och antimonialer är läkemedel mot leishmania, dvs. de eliminerar parasiten från kroppen. Tyvärr replikerar sig denna smittspridare mycket snabbt, så ibland räcker det inte med bara dessa parasitmedel. Det är här Allopurinol kommer in i bilden med sin effekt mot leishmania, eftersom det hämmar parasitens förökning.

Dosering av allopurinol för hundar

Allopurinol för hundar marknadsförs i 2 format: 100 och 300 milligram per tablett. Veterinären kommer att tala om för dig den exakta mängden som din hund ska ta med hänsyn till dess kroppsvikt. Vanligtvis ger man det oralt 2 gånger om dagen.

Kom ihåg att allopurinol, liksom alla andra läkemedel, inte bör användas utan att följa råd från en veterinär. Du bör inte heller avbryta behandlingen utan veterinärens godkännande även om hundens hälsa verkar förbättras.

Biverkningar av allopurinol

På grund av den verkan som allopurinol har på metabolismen av urinsyra kan det orsaka vissa biverkningar. Specifikt är här 2 av de vanligaste biverkningarna:

  1. Xanthinuria : Kronisk användning av allopurinol kan orsaka en överdriven ansamling av xantin i blodet. När detta inträffar utsöndras ämnet så småningom via urinen.
  2. Urolithiasis : Det ansamlade xantinet kan binda sig till organiska och oorganiska ämnen i urinen, varvid det bildar kristaller som blir till urinstenar.

När dessa biverkningar uppträder visar urinen de tydligaste kliniska tecknen. Du kan läsa om dem nedan:

  • Dysuri: smärta vid urinering.
  • Hematuri : förekomst av blod i urinen.
  • Urininkontinens.
  • Urinobstruktion: Detta inträffar på grund av ansamling av urinstenar. Detta är en veterinärmedicinsk nödsituation.
  • Buksmärta : Du vet att hunden har ont på grund av dess kroppshållning samt muskelspänningar, främst i buken.

Alternativ till allopurinol för hundar

På grund av dessa biverkningar har man i det vetenskapliga samfundet ifrågasatt effekten av allopurinol för hundar. Däremot så vet man nu att behandlingen av leishmaniasis bör omfatta en specifik diet som stärker immunförsvaret, hudens skick och som reglerar njurstabiliteten hos hunden.

Numera är det lätt att hitta hundmat som är tillverkad specifikt för behandling av leishmaniasis. Dess konsumtion förhindrar bildandet av xantinkristaller.

Ett alternativ till allopurinol är impromune, ett kosttillskott baserat på nukleotider som stärker immunförsvaret hos djuret. Konsumtionen bidrar till att hämma utvecklingen av leishmaniasis och har inga negativa effekter.

Piller för hundar.

En ständig uppoffring

Det största problemet för vissa ägare är den höga kostnaden för behandling av leishmaniasis. Detta gäller både traditionella och alternativa behandlingar, även om man hoppas att åtminstone de sistnämnda skulle sjunka i pris i takt med att deras effektivitet blir etablerad. Att ta hand om en hund med denna sjukdom är både känslomässigt och ekonomiskt krävande.

Slutligen bör man notera att den här artikeln är avsedd att informera, inte diagnostisera. Som vi har nämnt ovan måste en veterinär utföra både diagnos och behandling av leishmaniasis. I annat fall riskerar man att allvarligt äventyra djurets liv.

 

Detta kanske intresserar dig
Hur använder man clindamycin för hundar?
My Animals
Läs det My Animals
Hur använder man clindamycin för hundar?

Clindamycin är ett antibiotikum som man ger oralt till hundar och katter. Här kan du läsa om hur man använder clindamycin för hundar.