Vad du borde veta om artrit hos labradorer

Lär dig vilka typer av artrit som tenderar att påverka labradorer, varför de är mer mottagliga för denna sjukdom och vad du kan göra för att hjälpa ditt husdjur.
Vad du borde veta om artrit hos labradorer
Paloma de los Milagros

Skriven och verifierad av Biolog Paloma de los Milagros.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Visste du att vissa hundraser löper högre risk för vissa sjukdomar och tillstånd än andra? Så är fallet med artrit hos labradorer.

Labradorer har en tendens att lätt bli överviktiga vilket är en bidragande faktor till denna sjukdom. Det finns emellertid andra faktorer som man kan kontrollera för att förhindra eller lindra effekterna av artrit.

I allmänhet hänvisar den kliniska termen “artrit” till inflammation i lederna. Detta tillstånd drabbar inte bara människor utan även vissa djur. Djurets storlek, vikt, ålder och genetik är de största riskfaktorerna.

Artrit hos labradorer är faktiskt mycket vanligt. Detta beror delvis på att arten är en större hundras. En labradors leder går igenom mer slitage över tid än vad mindre hundrasers gör.

Schäfrar, sanktbernhardshund, mastiffer och grand danois är också drabbade av många fall av artrit.

Typer av artrit hos hundar

Det finns fyra olika typer av artrit som är vanligast hos hundar. Dessa identifieras främst av deras grundorsaker.

Vilka andra utlösare finns? Blåmärken eller slag mot lederna, infektioner, förändringar i hundens immunsystem eller metaboliska problem kan också orsaka artrit.

De vanligaste varianterna av hundartrit är:

 • Artros eller degenerativ ledartrit. Detta innebär en gradvis försämringen av brosket som omger lederna. Det är kopplat till hög ålder eller  övervikt.
 • Höftledsdysplasi. En genetisk sjukdom som resulterar i en missbildning av höftleden. Denna typ av artrit producerar en feljustering i höftleden. Sjukdomen orsakar gradvis försämring av brosket runt leden och ger även kronisk inflammation.
 • Armbågsdysplasi. Liksom i föregående fall beror denna sjukdom på att armbågens led inte utvecklas ordentligt. Det tros vara ärftligt. Förutom den typiska försämring av brosket som artrit orsakar, kan det till och med leda till allvarlig flisning av benet. De flesta fall av artrit hos labradorer är av denna typ. Armbågsdysplasi är mycket vanligt hos större hundraser.
 • Knäledsdysplasi. Även denna typ av artrit orsakas av en missbildning, men i knäleden. Den här sortens dysplasi påverkar dock vanligtvis mindre hundar. Den kliniska termen är patellar luxation, eller att knäskålen hoppar ur led.

Behandling av artrit hos labradorer

Vad kan man göra efter att ens hund har fått diagnosen artrit? Det beror på vilken typ av artrit det är och hur långt gången den är. Här följer några av de möjliga behandlingarna:

 • Antiinflammatoriska läkemedel som hjälper till att lindra smärta.
 • Kostplanering i fall där hunden är överviktig eller har problem med ämnesomsättningen.
 • Kosttillskott för att hjälpa brosket i leden att regenerera.
 • Kirurgi för att korrigera ärftlig missbildning av lederna (dysplasi).

Förebyggande av artrit

Artrit kan med ålder uppträda naturligt hos labradorer. En labrador kan också bli drabbad tack vare dess kroppsbyggnad. Det finns dock vissa förebyggande åtgärder som du kan vidta.

Dessa minskar inte bara sannolikheten för att sjukdomen uppträder, de kan också hjälpa till att minska allvarligheten hos de möjliga symtomen.

 • Lågintensiv träning. Ett aktivt liv är alltid en bra idé för hundens fysiska och även psykiska hälsa. Det hjälper också till att kontrollera din hunds vikt. Hundägare av raser som är särskilt mottagliga för artrit bör emellertid ägna särskild uppmärksamhet åt vilken typ av träning man använder sig av. Det är viktigt att se till att hundens leder inte påfrestas för mycket. Långa promenader är att föredra över att springa eller något som kräver att hunden hoppar.
 • Viktkontroll. Större hundraser är mer benägna att bli överviktiga. Att kontrollera hur mycket din hund äter och att välja den lämpligaste maten är avgörande.
 • Ta ofta med din hund till veterinärbesök.
 • Att ge din hund kosttillskott för att hjälpa brosktillväxten kan förbättra din hunds hälsa. Du kan också överväga massage eller alternativa behandlingar som akupunktur eller fysioterapi.

Artrit är en av de vanligaste sjukdomarna hos labradorer. Tack vare förebyggande behandlingar kan det dock först dyka upp senare i hundens liv.

Och naturligtvis kan det hanteras effektivt tack vare ett nära samarbete mellan dig och din veterinär.

Detta kanske intresserar dig
Naturliga och kemiska tillskott för hundens leder
My Animals
Läs det My Animals
Naturliga och kemiska tillskott för hundens leder

Nuförtiden kan man hitta ett stort antal tillskott för hundens leder på marknaden. Dessa produkter utgörs av flera naturliga molekyler och kemikali...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.