Atopisk dermatit eller eksem hos hundar

Ovanligt röd eller hård hud, inflammation och klåda är några av symptomen på atopisk dermatit hos hundar.
Atopisk dermatit eller eksem hos hundar
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Atopisk dermatit, eller eksem, hos hundar, är en hudsjukdom som involverar svullnad och irritation, vanligtvis orsakad av en allergen. Atopisk dermatit är dessutom en multifaktoriell patologi och det finns för närvarande inget farmakologiskt botemedel.

Det här är det hudproblem som hundar vanligtvis besöker veterinärkliniker för. Men orsakerna till denna sjukdom är ännu inte väl definierade. Dessutom verkar det som om tillståndet har olika förlopp beroende på det specifika djuret.

Hur får hundar eksem?

Eksem hos hundar verkar orsakas av såväl inre som yttre faktorer. Sjukdomen kommer därför manifestera sig i olika grad hos olika djur, beroende på de olika faktorerna och hur starka dessa faktorer är.

Härnäst berättar vi om både de inre och yttre faktorerna som kan orsaka eksem hos hundar.

Inre faktorer

Rasen spelar en grundläggande roll i utvecklingen av atopisk dermatit. Hundrasen beagle är till exempel känd för att ha en recessiv allel för en gen som resulterar i överproduktion av antikroppar eller immunglobulin E.

Immunoglobulin E är ett protein som tillhör immunsystemet och har en nyckelroll i hanteringen av allergener. Som ett resultat ökar denna antikropp immunsvaret mot allergener och utlöser därför en allergisk reaktion. Dessutom finns det specifika celltyper som är involverade i denna reaktion:

 • Langerhanska celler och dendritiska hudceller: De ansvarar för att fånga upp allergenet.
 • Mastceller: Dessa hjälper till att reglera och reducera inflammation.
 • B-celler: Dessa celler skapar antikroppar.
 • T-lymfocyter (T-celler): Producerar ämnen som aktiverar B-celler.

Dessutom spelar en uppsättning ämnen relaterade till inflammatoriska processer vid utveckling av eksem också en viktig roll:

 • Histamin
 • Serotonin
 • Leukotriener
 • Cytokiner

Vi bör också notera att det verkar som att atopisk dermatit förändrar hudens lipidbarriär hos hundar såväl som hos människor.

Yttre faktorer

Miljöallergener verkar vara de faktorer som har mest inverkan på eksem hos hundar. Vi listar några av dessa allergener nedan:

Vetenskapsmän och forskare har funnit att kvalster från damm är de allergener som orsakar mest eksem, både i USA och Europa.

Å andra sidan verkar det som att hundar med atopisk dermatit är mer benägna att drabbas av allergisk dermatit orsakad av loppbett. Dessutom drabbas hundar som lider av sjukdomen också ofta av sekundära infektioner från stafylokocker och Malassezia.

Hund med eksem mellan trampdynorna.

Eksem hos hundar och sjukdomens symptom

För att avgöra om en hund lider av denna patologi bör hunden uppvisa många symptom samtidigt, samt också uppfylla andra viktiga kriterier.

På grund av de många möjliga orsakerna bakom dessa symptom kommer en veterinär vanligtvis att börja med att ställa frågor om din hunds hudhälsa och hur mycket hunden kliar sig. Veterinären kommer också att utföra en klinisk undersökning.

Möjliga symptom på atopisk dermatit hos hund är olika och varierande:

 • Klåda
 • Förtjockning av huden på insidan eller utsidan av benen
 • Episoder av återkommande eller kronisk dermatit
 • Förhöjda IgG-nivåer
 • Höga IgE-nivåer
 • Malassezia-infektion
 • Regelbunden yttre inflammation i båda öronen
 • Konjunktivit
 • Rodnande hud eller ansikte
 • Torr hud

Lokaliseringen av tecknen (klåda, gnuggande, rodnad) är ofta en mycket användbar indikation för att identifiera rätt sjukdom och därmed behandla den ordentligt. När ett allergiskt hudproblem har identifierats finns ytterligare test för att identifiera den exakta orsaken.

Hund med eksem i örat.

Det finns specifika tester (om än något kostsamma) som kan avgöra exakt vad din hund är allergisk mot. På detta sätt kan du undvika att utsätta din hund för det allergenet så mycket som möjligt. Därmed kan du förhindra den negativa reaktionen.

Å andra sidan kan du också, med hjälp av en veterinär, utesluta vilka ämnen som kan vara skadliga för din hund och helt ta bort dem från hundens vardag. Denna process tar lite längre tid och är mer komplicerad. Att ändra din hunds diet och ersätta den med allergivänlig mat är alltid en bra start.

Symptom relaterade till stress

Det är dock också viktigt att komma ihåg att hundar också kan utveckla “psykogen dermatit”. Detta tillstånd består av kliniska tecken som har sin början i en stressande händelse eller situation. Det resulterar i att hunden river, slickar och tuggar baserat på en känslomässig reaktion och inte något allergiframkallande. I situationer som denna bör man eftersträva beteendemässiga lösningar på problemet.

Som du kan se är ditt husdjurs mentala välbefinnande precis lika viktigt som dess fysiska. Slutligen så hoppas vi att den här artikeln hjälper dig att lära dig känna igen symptom hos ditt husdjur som behöver din omedelbara uppmärksamhet.

Detta kanske intresserar dig
Behandling av atopiska eksem hos hundar
My Animals
Läs det My Animals
Behandling av atopiska eksem hos hundar

Atopiska eksem är en inflammatorisk sjukdom som orsakar intensiv klåda hos hundar. Dessutom kan denna typ av eksem leda till flertalet sekundära pr...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Carlotti, D. N. (2011). Dermatitis atópica canina; nuevos conceptos (etiología, patogenia, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento).
 • González Zetina, M. D. L. Á. (2019). Alérgenos aerotransportados y alimenticios en perros con diagnóstico de dermatitis atópica (Doctoral dissertation, Universidad de San Carlos de Guatemala).
 • LA CATELICIDINA, U. P. A. (2013). Dermatitis Atópica. Nutrición, 5, 31.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.