Escherichia Coli: en bakterieart hos varmblodiga djur

Escherichia coli är en bakterieart som naturligt lever i tarmarna hos varmblodiga djur, inklusive människor. Eftersom det finns några patogena stammar som producerar tarmsjukdomar är det viktigt att veta hur man förhindrar att just de sprids till oss eller våra husdjur.
Escherichia Coli: en bakterieart hos varmblodiga djur

Senaste uppdateringen: 06 september, 2020

Du har med all säkerhet hört talas om Escherichia coli (ofta förkortat E. coli). Kanske har du själv lidit av det obehag denna bakterie kan orsaka, eller kanske känner du någon som har det. Men visste du att både människor och husdjur är bärare (reservoarer) av denna bakterie? E. coli är nämligen en bakterieart som naturligt lever i tarmarna på varmblodiga djur.

E. coli anses vara en av de mest studerade fritt levande bakterierna. De flesta av de stammar som finns existerar i tarmarna på däggdjur, inklusive människor, samt hos fåglar. De orsakar inte sjukdomar hos dessa djur, utan de hjälper kroppen att genomföra vissa matsmältningsprocesser. Men utanför mag- och tarmkanalen orsakar de infektioner i vävnader och organ som är känsliga för toxiner från patogena stammar.

Nedan berättar vi mer om denna intressanta patogena agent som kan påverka både människor och djur.

Escherichia coli: En bakterieart hos varmblodiga djur

Det finns flera serotyper som kan orsaka dessa tarmstörningar. En av de hittills mest studerade patogena stammarna är Escherichia coli, en produkt av toxinet Shiga-toxin, eller STEC. Denna typ av bakterier upplever optimal tillväxt i temperaturer mellan 7°C och 50°C.

Bland STEC-stammen är serotypen O157: H7, den som var associerad med de större utbrotten av hemorragisk kolit (blodig diarré) och hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) som ägde rum i USA och Kanada år 1983.

Hos människor orsakar en infektion av E. coli buksmärta och diarré, följt av feber, kräkningar och andra smärtor.

STECS bor i tarmkanalen och utsöndras genom avfallet från en mängd olika djurarter. Dessa inkluderar husdjur (boskap som får, getter och svin), liksom andra däggdjur (katter och hundar) samt fåglar (kycklingar och kalkoner). Kor är den viktigaste reservoaren för zoonotisk STEC.

Kor på bete i en grön hage.

Överföringsmedel och smittkälla

Eftersom vi talar om en mikroorganism som finns i mag- och tarmkanalen sprider den sig genom vatten och livsmedel som är förorenade av fekalt avfall. De flesta av dessa patogena stammar är ansvariga för symtomen på kolit. De kan också orsaka allvarligare störningar som hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), som uppstår när toxinet kommer in i blodomloppet.

Hos boskap är den huvudsakliga infektionskällan dricksvatten, mat och även ett djurs miljö. Därför kan vilda djur och sällskapsdjur som lever i samma område som boskap också vara bärare.

Hos människor sker spridningen av E. coli via den orala-fekala vägen. I vissa fall har husdjur spridit bakterierna till sina ägare via sin avföring. Ett annat möjligt sätt att bli smittad är genom intag av frukt och grönsaker. Det beror på att frukten eller grönsakerna kan ha kommit i kontakt med avföring från djur som bär på stammen någon gång under tillväxt eller skörd.

Med tanke på alla dessa fakta är alltså ett intag av kött och mejeriprodukter, som är råa eller underkokta, en hälsorisk för människor, och ökar risken för smitta. Detsamma gäller när vi pratar om hantering av förorenade livsmedel och köksredskap samt ytor som används vid beredning.

Behandling av Escherichia coli-infektion

Faktum är att det inte finns någon antibiotikabehandling för att få bort E. coli-bakterier. Det bästa är att tillföra tillräckligt med vätska till patienten för att förhindra uttorkning.

De personer som utvecklar hemolytiskt uremiskt syndrom kommer att behöva läggas in på sjukhus. De kommer att behöva förbli under observation för att kontrollera förlusten av elektrolyter och vätskor. Detta beror på att tillståndet drabbar njurarna och kan leda till att de förlorar sin funktion.

Kontroll och förebyggande av denna bakterieart hos varmblodiga djur

Korrekt kontroll av STEC hos boskap bör främst fokusera på föroreningskällan. Med andra ord djurreservoaren. Detta innebär att man vidtar lämpliga åtgärder för att minska tarmkolonisering av dessa bakterier bland boskapsdjur:

  • Vaccination
  • Ändra djurens diet
  • Behandling genom probiotika

När det gäller människor fokuserar förebyggande åtgärder på god hygien och tillämpningen av de livsmedelssäkerhetsrekommendationer som fastställts av Världshälsoorganisationen (WHO):

  • Tvätta händerna ofta
  • Håll området där du förbereder och lagar mat rent
  • Tvätta frukt och grönsaker väl
  • Undvik att äta rått och underkokt kött samt ostar
  • Tillaga mat vid rätt temperatur för att döda bakterier (minst 71ºC)
Person tvättar både frukt och grönsaker.

Nyckeln är att förebygga

Som vi har nämnt så är E. coli en bakterieart hos varmblodiga djur som orsakar allvarliga sjukdomar, som hemorragisk kolit och hemolytiskt uremiskt syndrom. Vi kan dock inte glömma att de flesta av dessa typer av mikroorganismer är en del av våra kroppar såväl som en del av djurs kroppar. Med andra ord så hjälper bakterierna till med ett stort antal processer, såsom absorptionen av näringsämnen i tarmarna.

För att undvika spridning av de patogena stammarna bör vi använda oss av god hygien samt hantera och laga mat korrekt.

Detta kanske intresserar dig
Multifaktoriella luftvägsinfektioner hos grisar
My Animals
Läs det My Animals
Multifaktoriella luftvägsinfektioner hos grisar

Bland de många sjukdomar som veterinärer tenderar att möta hos grisar är multifaktoriella luftvägsinfektioner svårast att diagnostisera.