Behandling och förebyggande av rabies hos hundar

Rabies är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus som kan hittas i saliven hos det infekterade djuret, vare sig det är en hund, katt eller apa. Det överförs vanligtvis via saliven genom ett bett eller ett öppet sår som kommer i kontakt med saliven.
Behandling och förebyggande av rabies hos hundar

Senaste uppdateringen: 04 december, 2019

Förebyggande av rabies hos hundar är vitalt, och vi ska titta på detta ämne idag.

En hund med rabies är väldigt aggressiv, har irriterade ögon och dreglar. Den kan även verka deprimerad, tappa aptiten, hålla sig för sig själv eller göra vilda utfall mot allt och alla.

Den struntar inte bara i att dricka vatten, utan uppvisar även en överdriven rädsla för att utsättas för vatten. Ljus verkar också störa den och den känner inte igen sin ägare.

Vi kan förebygga att våra husdjur drabbas om vi vaccinerar dem varje år. Hundar kan få sin första spruta runt 6-8 veckor efter att de fötts. Detta är dock sällan nödvändigt i Sverige, såvida man inte planerar en resa.

Om du drabbas av ett bitsår från ett rabiessmittat djur ska du tvätta det omedelbart med gott om tvål och vatten. Varna andra för djuret och ta dig till närmaste sjukhus för att undersöka såren.

Hundar på fält

Vad är rabies?

Rabies är en viral infektionssjukdom som påverkar det centrala nervsystemet och orsakar akut encefalit. Viruset kan attackera alla däggdjur, tama som vilda, och det inkluderar människor.

När sjukdomen kommer in i kroppen så hamnar den även i dess kroppssekret. Den kan därefter överföras till andra djur via bett eller öppna sår.

Rabies hos hundar är en sjukdom som måste behandlas omedelbart innan symptomen visar sig.

Om man inte gör det så är den dödlig. Inkubationstiden varierar: symptomen kan dyka upp efter 3-12 veckor.

Det är en allvarlig sjukdom som inte längre kan behandlas när symptomen väl visat sig, och den är i de flesta fall dödlig. Vi rekommenderar vaccination för förebyggande av rabies hos hundar och andra djur.

Data och statistik

Varje år dör uppskattningsvis 55,000 personer av rabies; det är en person var tionde minut. Om ett djur biter någon och man misstänker rabies, måste offret få en rabiesspruta omedelbart.

Vaccination är alltid den bästa åtgärden för att undvika att infektionen sprids i kroppen. Det vanligaste sättet som smittan sprids vidare är genom infekterade bett.

Förebyggande av rabies hos hundar

Firandet av Världsrabiesdagen görs den 28 september. Kampanjen koordinerades av Pan American Health Organization i samarbete med Världshälsoorganisationen.

Det huvudsakliga målet är att höja medvetenheten och uppmuntra till att man skrider till handling i högre utsträckning.

Barn och andra sårbara grupper löper högst risk att drabbas, men risken kan minimeras om man anstränger sig för att stävja riskfaktorerna och ta hand om djuren.

Man kan även förebygga genom att utbilda grupper i riskzonen samt förbättra sjukvården som tillhandahålls till de drabbade.

Tax hos veterinären

Rabies i världen

Även om det inte finns något botemedel kan rabies förebyggas hos människor, men det kräver utbildning.

Många länder anstränger sig mycket för att kontrollera sjukdomen och har gjort viktiga framsteg i dess eliminering.

Men trots åtgärderna fortsätter rabies att skörda offer, speciellt i de delar av befolkningen där resurserna är knappa och där man bor på svåråtkomliga platser.

Flera kampanjer för förebyggande av rabies hos hundar pågår i dagsläget, och på vissa håll har sjukdomen numer minimal påverkan.

Den har till och med utrotats på vissa håll tack vare dessa kampanjer, men vi får inte sänka garden.

Detta kanske intresserar dig
Vilka sjukdomar kan din katt smitta dig med?
My Animals
Läs det My Animals
Vilka sjukdomar kan din katt smitta dig med?

Kan din katt smitta dig med sjukdomar? Ja, det kan den faktiskt, men det är relativt lätt att undvika genom att ta vissa förebyggande åtgärder.