Genetiska tillstånd: kan hundar ha Downs syndrom?

Downs syndrom, eller trisomi-21, är ett genetiskt tillstånd som är exklusivt för människor och som orsakas av närvaron av ett extra exemplar av kromosom 21.
Genetiska tillstånd: kan hundar ha Downs syndrom?

Senaste uppdateringen: 07 februari, 2020

Downs syndrom är ett genetiskt tillstånd som orsakar en kombination av fysiska och psykiska symptom. Det är relativt vanligt hos människor, men ses sällan hos andra arter. Och nej, hundar kan inte ha downs syndrom.

De kan uppvisa liknande symptom, men av andra orsaker. Människor och hundar delar många genetiska tillstånd, men Downs syndrom är inte ett av dem.

Vad är Downs syndrom?

Termen syndrom refererar till en uppsättning symptom som är karaktäristiska för ett eller flera tillstånd. Downs syndrom kan orsaka följande symptom:

  • Distinkta ansiktsdrag: ansiktet är generellt platt, speciellt runt näsan. Ögonen är små och mandelformade medan halsen är kort och öronen små.
  • Varierande nivåer av kognitiv nedsättning.
  • Sämre muskeltoning och ovanligt flexibla ligament.
  • Hörselförlust och kroniska öroninfektioner.
Pojke med Downs syndrom

Downs syndrom orsakas av ett kromosomfel. Människor har 46 kromosom, varav hälften tillhandahålls av spermien vid befruktningen och hälften av ägget.

Personer med Downs syndrom har en extra kromosom i kärnan av varje cell – 47 istället för 46. Mer specifikt har de en extra kromosom 21, vilket är anledningen till att man även kallar tillståndet trisomi-21.

Varje art har ett specifikt antal kromosomer som innehåller kroppens genetiska information.

Hos andra djur, som hundar, är kromosomerna uppdelade på exakt samma sätt – hälften från varje förälder. Därför är det möjligt att det finns ett extra exemplar av en av dem, men det innebär inte att djuret har Downs syndrom.

Kan hundar ha Downs syndrom?

Ett liknande syndrom har dock hittats hos icke-mänskliga primater, som vi delar 98% av vårt DNA med. Så är inte fallet med katter och hundar, men de kan drabbas av andra genetiska fel som orsakar liknande symptom.

Du har säkert läst artiklar om Downs syndrom hos katter, tigrar och hundar. De inkluderar ofta bilder på djur med ansiktsuttryck som liknar de hos människor med Downs syndrom.

Dessa drag kan dock orsakas av flera saker, inklusive deformitet, sjukdom och genetisk mutation, men inte Downs syndrom.

Katt med genetiskt fel

Det mest liknande tillståndet i djurriket hittas hos laboratoriemöss. Forskare har skapat så kallade trisomiska möss för att studera Downs syndrom med en lämplig djurmodell.

Genom att skapa ett extra exemplar av muskromosomen 16 lyckades utredare skapa en trisomi av gener som liknar de i människokromosom 21.

Genom att göra det hoppas man studera genernas påverkan och hur liknande de fysiska och mentala dragen är jämfört med personer med Downs syndrom.

De ville även studera interaktionen mellan generna och utvecklingen av möjliga tekniker för genterapi.

Genetiska tillstånd hos hundar

Även om de inte kan drabbas av Downs syndrom per se, kan djur drabbas av kognitiva nedsättningar. Dessa kan orsakas av flera olika faktorer, såsom kognitivt dysfunktionssyndrom, som äldre hundar och katter kan drabbas av.

Vi delar många andra genetiska sjukdomar med hundar, varav vissa är resultatet av specifika kromosommutationer, inklusive nattblindhet, starr och till och med narkolepsi.

Det innebär att vissa raser kan utgöra bra modellorganismer för att studera dessa sjukdomar.

Detta kanske intresserar dig
Att ha ett husdjur gör dig till en lyckligare person
My AnimalsLäs det My Animals
Att ha ett husdjur gör dig till en lyckligare person

Att ha ett husdjur gör dig till en lyckligare person. Husdjur hjälper bland annat till att förhindra depression, en stillasittande livsstil och str...  • Down21.org
  • Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
  • Trisomy for the Down syndrome ‘critical region’ is necessary but not sufficient for brain phenotypes of trisomic mice. Olson L.E., Roper R.J., Sengstaken C.L., Peterson E.A., Aquino V, Galdzicki Z, Siarey R, Pletnikov M, Moran T.H., Reeves R.H.
    Human Molecular Genetics 16: 774-782, 2007
  • Patologías hereditarias en la especie canina. Universidad Complutense de Madrid.