Hur använder man clindamycin för hundar?

Clindamycin är ett antibiotikum som man ger oralt till hundar och katter. Det behandlar vissa bakteriella infektioner. I den här artikeln kan du ta reda på hur man använder clindamycin för hundar.
Hur använder man clindamycin för hundar?

Senaste uppdateringen: 01 september, 2021

I den här artikeln kommer vi att ta upp de olika sätten att använda clindamycin för hundar. Läkemedel för hundar, särskilt receptbelagda läkemedel, som antibiotika som clindamycin, är inte något som veterinärer skriver ut utan en god anledning.

Om du tror att din hund behöver medicinering eller misstänker att han lider av en sjukdom bör du alltid ta den till veterinären för att ställa eller bekräfta en diagnos och sedan påbörja rätt behandling.

Om du inte håller med om det förfarande som veterinären väljer, eller om du inte ser att ditt husdjur blir bättre, har du alltid möjlighet att få ett nytt utlåtande från en annan veterinär. Förutom en kort genomgång av läkemedel för djur, kommer vi specifikt att titta på clindamycin och dess användning hos hundar i denna artikel.

Typer av läkemedel för djur

Innan vi fokuserar på clindamycin kommer vi att prata i allmänhet om medicin för djur. Inom veterinärmedicin klassificeras läkemedlen enligt deras terapeutiska användning eller ur juridisk synvinkel.

Den första klassificeringen är bredare eftersom den hänvisar till läkemedlets funktion och verkningsmekanism. Dessa är de typer av medicin som veterinärmedicin hanterar:

 • Antibiotika. Veterinärer skriver ut detta för att behandla eventuell infektionssjukdom. Inom denna grupp kan vi också hitta olika typer av klassificeringar beroende på deras aktivitetsspektrum och funktion. Clindamycin bekämpar till exempel flera Staphylococcus– och Streptococcus-arter.
 • Läkemedel mot svamp. Dessa behandlar svampinfektioner. De vanligaste medicinerna är itrakonazol och flukonazol.
 • Medicin mot inre och yttre parasiter. Detta läkemedel köper ägaren ofta på veterinärkliniker så att han eller hon kan avmaska ​​sina djur.
 • Antiinflammatorisk medicin. Detta använder man för symptomatisk medicinering, vilket innebär att de inte botar den bakomliggande orsaken. Detta läkemedel minskar svullnad orsakad av trauma, sjukdom eller kirurgi.
 • Antiseptiska läkemedel och desinfektionsmedel. Dessa är för lokal användning för att kontrollera eller förebygga hudinfektioner.
 • Läkemedel mot sjukdomar relaterade till det kardiovaskulära systemet, njurar, luftvägar och neurologiska störningar.
 • Läkemedel relaterade till reproduktionssystemet.
 • Intravenös vätsketerapi. Läkemedel som man administrerar med dropp till inlagda djur.
 • Biologisk medicin. Denna grupp innehåller vacciner som är specifika för varje art, till exempel rabies, kennelhosta eller leishmanisis.
hund ser skeptisk ut inför clindamycin för hundar

Läkemedel med specifik verkan ordinerar veterinären vanligtvis för att behandla specifika sjukdomar, som högt blodtryck, njursjukdom och matsmältningsproblem, för att lindra smärta och andra obehag.

Den andra klassificeringen vi har nämnt ovan tar hänsyn till de juridiska aspekterna av varje typ av medicin. Dessa två kategorier inkluderar alla tidigare typer:

 • Receptbelagda veterinärmedicinska läkemedel från registrerade veterinärer, som antibiotika eller vissa typer av läkemedel med specifika åtgärder. Vissa har speciella lisens, som narkotikaklassade läkemedel.
 • Receptfria läkemedel.

Användning av clindamycin för hundar

Clindamycin är ett antibiotikum, vilket innebär att det bekämpar bakterieinfektioner. Antibiotika dödar inte bara dessa patogener direkt, det kan också påverka deras vitala funktioner och slutligen förhindra att de sprider sig.

Specifikt tillhör clindamycin klassen lincosamider, som är antibiotika som hämmar syntesen av bakteriella proteiner. Detta ämne verkar främst på anaeroba organismer som arter av Staphylococcus, Streptococcus, Bacteroides, Clostridium och Fusobacterium genera.

Hämning av proteinsyntes är möjlig tack vare de strukturella skillnaderna mellan ribosomerna hos eukaryoters, som är flercelliga varelser, och prokaryoter, som är encelliga varelser, som bakterier och protozoer.

Clindamycin påverkar komponenterna i bakteriella ribosomer. På detta sätt stoppar läkemedlet bakterieproduktionen i kroppen. Detta läkemedel är ett bakteriostatiskt ämne. Det kan dock också vara bakteriedödande beroende på koncentrationen och mikroorganismen som kontrolleras.

Andra typer av antibiotika som har en liknande verkningsmekanism inkluderar kloramfenikol, linkomycin och doxycyklin.

Den primära användningen av clindamycin för hundar

Detta antibiotikum använder man för både hundar och katter. Det är kontraindicerat hos andra djur som kaniner, marsvin, hamstrar, chinchillor, hästar och idisslare. Detta beror på att det kan orsaka mag- och tarmproblem.

Clindamycin använder man vanligtvis på detta sätt för hundar:

 • För att behandla infekterade sår i munhålan, bölder och infektioner orsakade av eller relaterade till clindamycinkänsliga arter från arter av Staphylococcus, Streptococcus, Bacteroides eller av Clostridium perfringens och Fusobacterium necrophorum.
 • Som ett kompletterande läkemedel för behandling av infektioner i tandkött eller parodontala vävnader.
 • För att behandla osteomyelit orsakad av Staphylococcus aureus.

Du bör administrera den dos som din veterinär har angett under hela den rekommenderade tidsperioden. Det är mycket viktigt att du följer detta noga när det gäller antibiotika eftersom det undviker återfall och att resistens utvecklas. Det är också viktigt att du inte kombinerar clindamycin med andra typer av veterinärmedicinska läkemedel, som kloramfenikol.

Dessutom måste man vara riktigt försiktig när man administrerar denna medicin till hundar med njur- och/eller leverproblem. I dessa fall kan din hund behöva genomgå tester för att se hur levern och njurarna svarar på behandlingen.

clindamycin för hundar

Slutligen vill vi nämna att clindamycin endast administreras oralt och utgångsdatumet anges på förpackningen. Ge inte din hund några produkter som har gått ut.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …

Detta kanske intresserar dig
Är det bra att ge antibiotika till husdjur?
My Animals
Läs det My Animals
Är det bra att ge antibiotika till husdjur?

Det finns många typer av antibiotika för att kontrollera & bekämpa diverse infektioner. Idag ska vi titta på om det är bra att ge antibiotika till ... • Agencia española de medicamentos y productos sanitarios.
 • Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Elsevier. Mecanismos de acción de los antimicrobianos .Vol. 27. Núm. 1. páginas 44-52 (Enero 2009).
 • MERCK & CO., INC. El manual Merk de veterinaria. Barcelona, Océano Grupo Editorial, 2000.
 • PLUMB .Manual de Farmacología Veterinaria. Buenos Aires, Intermédica, 2006.