Illamående hos hundar: Orsaker och behandling

Om din hund är illamående kan orsakerna vara allt från magomvridning till ett hostanfall. Lär dig hur du korrekt identifierar dessa tecken här.
Illamående hos hundar: Orsaker och behandling

Senaste uppdateringen: 09 januari, 2022

Om din hund känner sig illamående är det mycket troligt att den också kommer att kräkas. Du måste dock veta hur du ska särskilja detta från hosta, eftersom båda de fysiologiska tillstånden hos hundar är mycket snarlika. Ibland kan också själva hostandet i sig självt orsaka illamående och uppstötningar. Ta reda på mer om illamående hos hundar i den här artikeln.

I den här artikeln kan du också lära dig mer om de vanligaste sjukdomarna som orsakar illamående hos hundar. Vi är övertygade om att denna kunskap kommer att vara mycket användbar så att du kan ge tillförlitlig och korrekt information till veterinären.

Skillnaderna mellan kväljning och hosta

När en hund är illamående är det mycket troligt att den också börjar kräkas. Syftet med denna reflex är att driva ut maginnehållet om kroppen signalerar att det är skadligt. I det här fallet kan vi dra slutsatsen att hunden lider av en matsmältningsstörning.

En hunds hosta uppstår plötsligt, är torr och innehåller praktiskt taget inget slem. I hundens hosta stöts endast mikrodroppar, eller salivdroppar, ut och kanske lite slem som du förmodligen inte ser, eftersom de ofta sväljer det.

Illamående stimulerar till kväljning hos hunden. Under denna process öppnar djuret munnen och buken drar ihop sig, medan magsäcken försöker tömma sig. Ibland kommer hunden bara att stöta upp lite slem eller till och med inget alls.

Hosta kan orsaka kväljning, men när kväljning orsakar hosta kan man misstänka problem med struphuvudet.

Illamående hos hundar.

Är hosta och kväljning en anledning att gå till veterinären?

Hundar, precis som människor, får kväljningar ibland. Vid dessa tillfällen ser du din hund hosta och den kan också kräkas, men det är inte troligt att den är illamående. I andra fall finns det dock anledning till oro. Här är några scenarier man bör vara uppmärksam på:

  1. Hunden vill inte äta eller dricka.
  2. Kväljandet upphör inte av sig själv, men hunden kräks inte.
  3. Den har svårt att andas.
  4. Hunden är letargisk.
  5. Hunden vilar buken på golvet eller sträcker på sig ofta.

Alla dessa tecken tyder på att din hund kan lida av en matsmältnings- eller andningsstörning. Därför är det bäst att gå till veterinären, eftersom experterna där har möjlighet att hjälpa din hund om det är något allvarligt och kan ställa en korrekt diagnos.

Om du gör en video av din hund när den hostar eller hulkar så är det till stor hjälp för din veterinär.

Illamående hos hundar

Det första man tänker på när en hund känner sig illamående och hulkar är att det beror på någon typ av matsmältningsstörning, till exempel gastroenterit. Andra orsaker kan dock vara upphov till samma reflex och bör beaktas. Om du vill veta mer om dem kan du läsa vidare.

Förekomst av främmande föremål

Om hunden sväljer ett vasst föremål eller ett föremål som fastnar i matsmältningskanalen (flisor, fiskekrokar, spikar osv.) kan den kräkas för att försöka driva ut det, även om det inte har nått magsäcken. Detta är en medicinsk nödsituation, de komplikationer som kan uppstå är mer än bara illamående (t.ex. perforering av magsäcken).

Du ska aldrig försöka avlägsna det främmande färemålet på egen hand – djuret kan behöva sövas och specialutrustning kan också behövas.

Faryngit och bronkit

Båda dessa inflammationer (i svalget respektive luftrören) kan orsaka illamående samt uppstötningar hos hundar. Faryngit orsakar kväljning på grund av själva inflammationen, medan bronkit orsakar illamående på grund av den oavbrutna hostan som drabbar djuret.

Även om djuret stöter upp något genom att kväljas så är det inte specifikt kräkning, utan bara slem. Med andra ord ser du bara vitt skum eller slem, aldrig maginnehåll.

Trakeobronkit eller kennelhosta

Denna sjukdom har fått sitt namn på grund av att den överförs lätt. Det är vanligt att stöta på den i skyddshem, kennlar och platser där flera hundar samsas. Liksom i de två tidigare fallen är trakeobronkit inte en matsmältningsstörning, men orsakar sist och slutligen illamående och kräkningar hos hundar på grund av de ständiga hostattackerna.

Du ser inte uppstötningar av maginnehåll, men hunden försöker stöta upp överflödigt slem genom kväljningar. Symptom såsom rinnande näsa och ögon, nysningar och till och med lunginflammation är också vanliga om tillståndet inte behandlas i tid.

Magutvidgning och omvridning

Förutom mindre matsmältningsstörningar som gör att hunden känner sig illamående finns det ett allvarligt tillstånd som du bör känna till: magutvidgning och omvridning. Vid detta tillstånd utvidgas magen på grund av gas och vätskor och vrider sig sedan runt sig själv. Denna sjukdom kräver akut veterinärvård. Den kräver vanligtvis en operation eftersom hundens liv är i fara.

Magsäckens vridning hindrar den från att tömmas ordentligt, eftersom sammandragningarna i munnen inte är tillräckligt starka för att driva ut den. Du kommer att se att hunden gaggar och hostar, men kan inte kräkas något. Som ett resultat av detta börjar maginnehållet jäsa, producera gas och förvärra uppblåsthet.

Åksjuka

Åksjuka, till exempel vid bilresor, är en annan orsak till att en hund kan känna sig illamående. Det är mycket troligt att den då kommer att kräkas, och innan den gör det kommer den att känna sig rastlös, dregla överdrivet mycket och hulka.

För att förhindra detta rekommenderar vi att du går till veterinären, det finns nämligen läkemedel som kan förhindra åksjuka. En annan sak du kan göra är att inte ge hunden mat eller vatten under några timmar före resan.

Larynxförlamning

Vid denna sjukdom förlorar struphuvudet förmågan att dra ihop sig vid inandning och stänger sig därmed inte helt. Detta innebär, förutom att det ger symptom såsom motionsintolerans samt heshet eller väsande andning, också att mat och vätska kan ta sig in i luftvägarna. När detta händer börjar hunden att hosta och kväljas, eftersom kroppen vill driva ut det främmande föremålet.

En sjuk hund.

Andra orsaker kan orsaka illamående hos hundar, t.ex. interna parasiter, gräsätande, bakterieinfektioner eller hjärtsjukdomar. Det är dock viktigt att inse att ett besök hos veterinären är den bästa lösningen. De flesta av dessa tillstånd går att behandla mycket effektivt om man upptäcker dem i tid.

 

Detta kanske intresserar dig
Typer av avföring hos hundar och vad det säger om deras hälsa
My Animals
Läs det My Animals
Typer av avföring hos hundar och vad det säger om deras hälsa

Typer av avföring hos hundar kan berätta mycket om deras mag-, tarm- samt allmänna hälsa. Ta reda på detta här.  • Ibáñez Añón, M., Serrano Casorrán, C., & García Sanz, L. Colapso traqueal, laríngeo y Parálisis Laríngea: Resoluciones quirúrgicas.
  • White, R. S., Sartor, A. J., & Bergman, P. J. (2021). Evaluation of a staged technique of immediate decompressive and delayed surgical treatment for gastric dilatation-volvulus in dogs.