Infektion av Campylobacter hos hundar och människor

Campylobacter-infektioner försvinner oftast efter tio dagars behandling, men barn och äldre är mer känsliga för den.
Infektion av Campylobacter hos hundar och människor

Senaste uppdateringen: 14 juli, 2019

I denna artikel vill vi berätta om hur en infektion av Campylobacter inträffar och vad den kan göra med hundar samt människor. Detta är en av de många sjukdomar som du faktiskt kan förvärva från dina husdjur. Av denna anledning bör du vara medveten om dess symtom för att känna igen den. Bakterierna kan ofta överföras av hundar och leder bland annat till diarré.

Om infektion av Campylobacter

En av de främsta orsakerna till diarré beror på en infektion orsakad av Campylobacter-bakterier. Detta är även den bakterie som ofta ligger bakom matförgiftning. Generellt drabbar den miljontals människor varje år, särskilt de som har ohygieniska livsvanor.

Släktet Campylobacter innehåller flera bakterier, som Jejuni, Coli och Fetus. Det är vanligt att dessa bakterier förekommer bland lantdjur och husdjur. Dessa mikroorganismer, som är likt långsträckta s-former (därav namnet, som betyder krökta bakterier), kräver låga nivåer av syre för att överleva.

Därefter sätter sig dessa bakterier fast i tarmarna och elimineras sedan tillsammans med avföringen. Ett utbrott kan inträffa efter intag av förorenad mat eller vatten. Ett annat sätt att bli smittad är att ha kontakt med avföring från någon som är sjuk – till exempel en mamma som byter blöja på sin infekterade bebis.

Man med hund

Vilka är symtomen på en infektion av Campylobacter

Vanligtvis börjar de första symtomen på en infektion av Campylobacter visa sig två dagar efter att bakterierna kommit in i kroppen. Dessutom finns det två stora grupper av sjukdomar som härrör från detta:

1. Enteriska sjukdomar

Enteriska bakterier kommer vanligtvis in i en kropp via munnen. Som vi nämnde ovan kommer de in via förorenad mat och vatten. De kan även ta sig in genom kontakt med djur eller deras miljöer, samt genom avföring från en smittad individ.

Orsaken till infektionen beror på två Campylobacter-bakterier – Coli och Jejuni – och varar cirka tio dagar. Det mest kända symtomet för denna typ av infektion är diarré. Detta följs ofta åt av inflammation i tarmarna, feber, buksmärta, huvudvärk, illamående, kräkningar och en generell känsla av obehag.

2. Extraintestinala sjukdomar

Dessa orsakas också av Campylobacter, men är mindre frekventa. De är dock även mycket allvarligare. De här infektionerna kan påverka hjärtat och blodkärlen och leda till endokardit och perikardit. Dessutom kan extraintestinala sjukdomar orsaka en neurologisk sjukdom som kallas Guillain Barré syndrom (ett tillstånd där ditt immunsystem attackerar ditt nervsystem), urinvägsinfektioner, pankreatit och artrit.

Diagnos, behandling och förebyggande

Om du märker några av ovanstående symtom och vet att du har haft kontakt med en hund eller ett lantbruksdjur – och mer specifikt med dess avföring – bör du omedelbart kontakta en läkare. Läkaren kommer att ta ett blodprov för att avgöra om det finns några förändringar i antalet vita blodkroppar eller blodets pH. Dessutom kan hon även göra en undersökning av din avföring eller blod med mikroskop.

Behandling för infektion av Campylobacter

Om du får diagnosen infektion av Campylobacter är nästa steg att följa lämplig behandling. Eftersom diarré exempelvis kan leda till uttorkning är det viktigt att du dricker vatten och sportdrycker som hjälper dig att få tillbaka vätska och förlorade elektrolyter till kroppen.

Följ inte en specifik kost fram till den fjärde behandlingsdagen. Ät istället sammandragande mat som till exempel potatis, rostat bröd, ris, grillad kyckling och fisk – men i små mängder. Om infektionen har utvecklats långt kommer läkare ofta rekommendera behandling med antibiotika eller antimikrobiella medel, som azitromycin och erytromycin.

Prognosen för en infektion av Campylobacter är oftast bra; de flesta patienter återhämtar sig efter högst tio dagar. Men var medveten om att barn under två år, äldre och personer med svagare immunsystem är de som löper högst risk från denna typ av bakterier.

Är det möjligt att förhindra denna typ av infektion hos husdjur som bor i våra hem? Så klart det är. Hygien är viktigt, och du bör alltid tvätta händerna med tvål och vatten efter att ha lekt med en hund eller städat upp dess avföring.

Det är också nödvändigt att desinficera föremål som kan vara förorenade efter att ha kommit i kontakt med ditt infekterade djurs avföring. Tvätta också all mat du äter, drick inte vatten från floder eller strömmar och undvik konsumtion av opastöriserade mejeriprodukter.

Detta kanske intresserar dig
Kan du få salmonella från din kära hund?
My AnimalsLäs det My Animals
Kan du få salmonella från din kära hund?

Det finns många sjukdomar som kan passera mellan husdjur och människor. En av dem är en bakterie som kallas salmonella. Undvik genom bra hygien.