Kolloidalt silver för hundar: är det ofarligt att använda?

Kolloidalt silver är en förening som har använts i medicinskt syfte i många år.
Kolloidalt silver för hundar: är det ofarligt att använda?

Senaste uppdateringen: 11 januari, 2020

Metaller som silver och guld har använts i årtusenden, inte bara för sitt ekonomiska värde, utan även för påstådda läkande egenskaper. Idag ska vi tala om kolloidalt silver och dess användningar för hundar.

Vad används det till? Kan dess användning vara skadlig i det långa loppet?

Även om det kan vara användbart står det klart att man måste vara väldigt försiktig med det. Det finns trots allt en anledning till att det inte får säljas som kosttillskott i EU.

Vad är kolloidalt silver?

Som namnet antyder utgörs kolloidalt silver av en kolloid – en lösning. I den är små silverpartiklar upplösta i ett lösningsmedel, vanligtvis destillerat vatten.

Kolloidalt silver tas fram genom elektrolys, så silverpartiklarna har en elektrisk laddning och stöter bort varandra. Tack vare detta förblir de upplösta i lösningen.

Egenskaper hos kolloidalt silver

Utöver de fysiokemiska egenskaper vi redan nämnt har kolloidalt silver ett flertal effekter när det interagerar med levande organismer:

 • Bakteriedödande: sedan mitten av förrförra seklet har folk använt den som ett antiseptikum. Idag är det dock bättre att hålla sig till vanlig antibiotika.
 • Bakteriostatisk: det innebär att det förebygger reproduktion av bakterier.
 • Antiviral: nanopartiklarna av silver kan avaktivera vissa virus, såsom valpsjuka hos hundar och hepatit B.
 • Svampmotverkande: silverföreningar har effekter som hämmar svamp- och jästtillväxt.
 • Toxisk neutralisering: silver är ett ämne som binder sig till gifter och driver ut dem.

Användningar under historiens lopp

Låt en veterinär hjälpa din hund

Idag finns det viss kontrovers rörande användningen av kolloidalt silver.

Det må finnas dokumenterade fall där man använt det i behandlingen av sjukdomar, men bieffekterna är allvarliga nog att det inte kan anses vara en 100% effektiv och riskfri behandlingsform.

Många pseudoterapier fortsätter dock att hävda dess effektivitet och ofarlighet.

I behandlingen av infektioner och virala sjukdomar

Tack vare dess antibakteriella egenskaper använder folk kolloidalt silver för att läka infektioner som orsakas av bakterier, såsom hudinfektioner.

För flera decennier sedan användes det för att behandla sjukdomar som valpsjuka och hepatit B hos hundar. Veterinärer har även använt det för andra djur, som apor och boskap, för att motverka patogener som virus och bakterier.

Men idag vet vi att det finns vissa giftiga bieffekter, så veterinärfältet anser det inte vara en helt säker och effektiv behandling. Vetenskapligt sett rör det sig om alternativ medicin.

Hund undersöks av veterinärer

Det bästa du kan göra för att undvika allvarliga sjukdomar hos din hund är att förebygga dem genom att hålla dig till vaccinationsschemat, ta alla påfyllnader och avmaska din hund regelbundet.

Om din hund ändå drabbas av valpsjuka, parvovirus eller hepatit ska du tala med din veterinär så snart du upptäcker några symptom.

Vederbörande kan erbjuda dig de säkraste och mest effektiva lösningarna för ditt husdjurs tillstånd. Du kan givetvis även be om en andra åsikt innan du vänder dig till alternativa behandlingar.

Giftiga effekter av kolloidalt silver för hundar

 • Argyria: ansamling av silver i kroppen kan förändra skinnets och organens färg. De blir vanligtvis gråaktigt blå.
 • Ansamling av metall: även om utdrivningen hos hundar genom urin och galla är ganska hög, kan levern och andra kroppsdelar fortfarande kvarhålla delar.
 • Att använda kolloidalt silver och nanopartiklar hos gnagare, fåglar och hundar kan ändra systemen för matsmältning, fortplantning, kardiovaskulär funktion och neurohormoner enligt vissa kliniska experiment.

Med andra ord ska du generellt undvika att experimentera med kolloidalt silver för hundar. Vänd dig till en veterinär för att få en modern och avsevärt mer riskfri behandling för din vän.

Detta kanske intresserar dig
5 naturliga oljor med stora fördelar för hundar
My Animals
Läs det My Animals
5 naturliga oljor med stora fördelar för hundar

Idag ska vi lista fem naturliga oljor som har stora fördelar för hundar. Se till att ha dem hemma för att ta hand om din hund på bästa sätt. • Laboratorios Argenol. Plata Coloidal.
 • Niels Hadrup,  Henrik R. Lam. Oral toxicity of silver ions, silver nanoparticles and colloidal silver – A review, 2013.
 • Roberto Vazquez-Muñoz, Belen Borregoc, Karla Juárez-Moreno, Maritza García-García, Josué D. Mota Moralesa, Nina Bogdanchikova, Alejandro Huerta-Saquero. Toxicity of silver nanoparticles in biological systems: Does the complexity of biological systems matter?, 2017.