Laryngit hos hundar

Vid denna typ av sjukdom kan du också komplettera behandlingen med att andas in varm luft eller använda luftfuktare. Detta hjälper hunden att minska irritationen från luften och snabbt förbättra sin hälsa.
Laryngit hos hundar
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Struphuvudet är ett organ i luftvägarna som ligger mellan luftstrupen och svalget. Denna konstruktion ansvarar för att skydda luftvägarna, men innehåller också stämbanden som producerar rösten. Hos hundar kan infektioner eller inhalering av ett irriterande ämne orsaka inflammation, vilket leder till ett tillstånd som kallas laryngit. Läs vidare för att lära dig mer om laryngit hos hundar.

Skällandet produceras av stämbanden i hundens struphuvud, och därför tenderar en inflammation i detta organ att orsaka bortfall av vokalisering. Om detta tillstånd inte hanteras ordentligt kan det dessutom leda till att djurets luftvägar blockeras.

Vad är struphuvudet?

Struphuvudet är en konstruktion som fungerar som en ventil och förhindrar att främmande föremål tar sig in i luftvägarna. Det innehåller också en rad brosk som gör att det kan röra på sig eller omstruktureras efter kroppens behov. Denna förändring är också nödvändig för att hunden ska kunna skälla. Därför har detta organ två huvudfunktioner: skydd av luftvägarna och vokalisering.

Struphuvudet ligger mellan svalget och luftstrupen, där det ansvarar för att blockera allt som inte är luft från att ta sig in i lungorna. Därför fungerar detta organ mer som en ventil för att förhindra att luftvägarna blockeras.

Laryngit hos hundar.

Vad är laryngit hos hundar?

Laryngit är en benämning på inflammation i slemhinnorna eller brosket i struphuvudet. Det största problemet med denna sjukdom är hur den påverkar luftvägarna, eftersom svullnaden hindrar hunden från att andas ordentligt. I och med att luften dessutom ständigt strömmar in och ut blir området ännu mer irriterat om man inte är försiktig.

Vilka är symptomen på laryngit hos hundar?

Denna sjukdom har vanligtvis mycket uppenbara och igenkännbara symptom för ägaren, eftersom laryngit påverkar ett av de mest nödvändiga och viktiga områdena i hundens kropp. Några av de kliniska tecken som kan hjälpa till att diagnostisera laryngit är följande:

 1. Förlust eller förändring av tonläget i skällandet: Rörelserna i struphuvudet är ansvariga för att producera skällandet, så en inflammation i detta område kan förhindra vokalisering eller drastiskt ändra på tonläget.
 2. Hosta: I och med att det är delaktigt i luftintaget är struphuvudet ständigt irriterat, och det är därför som en torrhosta uppstår.
 3. Andningssvårigheter: Luftvägarna blir blockerade om inflammationen ökar allt för mycket, vilket gör det svårt för hundar att andas ordentligt.
 4. Andningsljud: En lätt obstruktion av luftvägarna innebär att hundens andning åtföljs av konstiga ljud.
 5. Flämtande: Hundar kan känna obehag i halsen (som om de har något som “fastnat”), vilket orsakar frekventa andetag i ett försök att må bättre.
 6. Aptitlöshet: Detta tillstånd kan också orsaka svårigheter att föra mat genom matstrupen. Som ett resultat av detta kommer husdjuret att äta mindre eller undvika mat helt och hållet.
 7. Feber: Detta orsakas när en infektion ger upphov till laryngit.
 8. Rikligt med snor: Detta tillstånd åtföljs ofta av andra sjukdomar som t.ex. valpsjuka, så det är möjligt att se mycket vattnigt snor som kan vara en annan färg än normalt.
 9. Letargi: Kontinuerligt obehag och dåligt födointag gör att husdjuret känner sig trött eller utan energi.
 10. Lila slemhinnor: Detta är ett tecken på syrebrist vid svår inflammation i struphuvudet.

Vad orsakar laryngit?

Orsakerna till laryngit är vanligtvis lätta att behandla på kort sikt. Man måste dock se till att undvika att komplicera situationen, och därför måste du omgående ta hand om djuret. Några av de faktorer som kan orsaka inflammation i struphuvudet är följande:

 • Överdrivet skällande.
 • Inhalering av irriterande ämnen (rök, damm eller irriterande gas).
 • Trauma (slag eller dragning i halsbandet).
 • Exponering för kall luft.
 • Direkta skador på struphuvudet (om man försöker ge piller till en sjuk hund eller om den äter mat som är för stor).
 • Förtäring av främmande föremål.
 • Infektion (virus eller bakterier)

Även om laryngit oftast orsakas av yttre faktorer kan det ibland orsakas av en redan befintlig sjukdom. Det kan därför vara en bieffekt av andra sjukdomar eller till och med kirurgi. De vanligaste utlösande faktorerna är följande:

 • Allergier
 • Trakeobronchit
 • Valpsjuka
 • Kirurgi (skador vid intubering)
 • Fetma (på grund av forcerad andning)
 • Förlamning av struphuvudet
 • Infektioner i de övre luftvägarna (svalget, munnen eller näsan).

Som om det inte vore nog är vissa hundraser som t.ex. mopsar (som är brachiocefala) mer benägna att få laryngit. Detta beror på deras skallform, vilken hindrar luftpassagen och gör det svårt att andas. Följaktligen uppstår ständig irritation om hunden andas för snabbt.

Hur diagnostiserar man laryngit?

En preliminär diagnos kan ställas på grundval av de faktiska symptomen. För att vara säker kan veterinären dock utföra en endoskopi så att hen kan undersöka hundens struphuvud. På så sätt kan man bekräfta eller utesluta laryngit. Om inflammationen i denna region helt blockerar andningen är det då möjligt för yrkesutövaren att utföra en akut intubation.

Det är viktigt att notera att diagnosen också är inriktad på att identifiera orsaken till inflammationen. Detta uppnår man genom att undersöka den medicinska historiken och göra en kompletterande analys. Veterinären ansvarar dock för att beställa de tester som är relevanta i varje enskilt fall.

Behandling av laryngit hos hundar

Behandlingen av laryngit fokuserar på att förbättra hundens andning. Detta uppnår man med hjälp av antiinflammatoriska läkemedel (kortikosteroider), men i de allvarligaste fallen kan det vara nödvändigt med en omedelbar trakeotomi. Om hundens syresättning är för låg rekommenderas dessutom ofta syrgasbehandling.

När hunden har återhämtat sig från de första symptomen är nästa steg att ta itu med de sekundära sjukdomar som kan orsaka laryngit. Enligt en vetenskaplig artikel i tidskriften Bulgarian Journal of Veterinary Medicine är de vanligaste orsakerna till detta tillstånd opportunistiska bakterieinfektioner. I de flesta fall är behandling med antibiotika nödvändig.

Är laryngit farligt för min hund?

Laryngit är vanligtvis lindrig och orsakar inte dödsfall i sig självt. Detta beror dock på smittämnet, eftersom faran i vissa fall ligger i den sekundära sjukdomen. Enbart inflammationen kan till exempel inte orsaka att djuret kvävs, men i kombination med förlamning av struphuvudet kan djuret kvävas.

Som du ser är laryngit en vanlig sjukdom som bara kräver viss omsorg för att undvika komplikationer. Detta betyder dock inte att du inte ska gå till en veterinär, eftersom en professionell utvärdering är viktig. Annars utsätter du ditt husdjur för en allvarlig risk genom att inte känna till orsakerna till sjukdomen. Kom ihåg att en diagnos i rätt tid kan rädda din hunds liv.

 

Detta kanske intresserar dig
5 effektiva sätt att hålla din hund varm i vinter
My Animals
Läs det My Animals
5 effektiva sätt att hålla din hund varm i vinter

Vinterns låga temperaturerna närmar sig. Och det skadar aldrig att lära sig mer om hur du håller hunden varm i vinter. Här kommer vi ta upp en del ...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Uzunova, K. I., & Koleva, K. A. (2005). Importance of microclimate, floor type and floor bedding for the incidence of catarrhal rhinitis and laryngitis in dogs. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 8(2), 135-139.
 • ITOH, T., NISHI, A., KUSHIMA, K., UCHIDA, K., CHAMBERS, J., & SHII, H. (2016). Obstructive Pyogranulomatous Laryngitis in A Dog Treated with Permanent Tracheostomy. Jpn J Vet Anesth Surg, 47(1), 1-5.
 • Aravena, L. A., Rico, B., Flores, E., & Cattaneo, G. (2004). Laringe canina y humana: um estudio para establecer homologia. Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR, 7(2).
 • Mateo, A. G., Silva, L. B., & Sánchez, H. L. (2016). Anatomía e histología de las articulaciones de la laringe canina. Un modelo experimental. Revista Argentina de Anatomía Online, 7(2), 64-69.
 • Pérez, B., Gómez, M., Mieres, M., Galecio, J. S., Yefi, C., & Aburto, P. (2010). Tomografía computarizada de la laringe en perros mesocefálicos. Archivos de medicina veterinaria, 42(1), 91-99.
 • Eguren Silva, J. M. (2019). Síndrome del perro braquicefálico: actualización en su fisiopatología, diagnóstico y tratamiento.
 • Baschar, H. A. (2017) CAPÍTULO 4: Laringoscopía y faringoscopía en Aprea, A. y Giordano, A., (Eds) Manual de endoscopía veterinaria, 46. Universidad Nacional de La Plata.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.