Leishmaniasis hos katter: orsaker och behandling

Leishmaniasis hos katter är en infektion som orsakas av en parasit som tillhör leishmania-släktet. Denna parasit kan infektera olika ryggradsdjur.
Leishmaniasis hos katter: orsaker och behandling

Senaste uppdateringen: 04 november, 2019

Leishmaniasis hos katter är en sjukdom som orsakas av parasiten Leishmania infantum. Denna parasitsjukdom kan drabba en rad olika ryggradsdjur och sprids vanligtvis via sandflugor.

Var är Leishmaniasis?

Leishmaniasis refererar till en uppsättning symptom som produceras av olika arter av leishmania-släktet. Sjukdomen kan uppstå i olika former.

  • Kutan leishmaniasis (lokal eller diffus)
  • Mukotan leishmaniasis
  • Viskeral leishmaniasis

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) finns de parasiter som orsakar leishmaniasis i Mexiko, Centra- och Sydamerika, Europa, Afrika och Asien.

Dessa parasiter är vidare endemiska i tropiska och subtropiska regioner.

Orsaker till leishmaniasis

Den parasit som orsakar leishmaniasis hos katter kallas för Leishmania infantum (FL). Denna protozoa-parasit behöver en vektor för att kunna sprida sig till andra ryggradsdjur.

Vektorn tillhör vanligtvis phelotobomus-släktet när det gäller Europa, Asien och Afrika. I Amerika så är det lutzomyia-släktet som är den vanligaste vektorn.

Experterna tror att det är främst sandflugor som överför denna kattsjukdom. Infektionen uppstår då dessa insekter äter på katterna. Icke-sjukdomsbärande sandflugor blir också infekterade då de biter infekterade katter.

Infekterade katter kan därför fungera som en extra matkälla för L. infantum.

Den biologiska cykeln hos denna protozoa är komplex. Den hos denna protozoa är komplex. Den involverar en serie med morfologiska förändringar som beror på värden. Insekten infekterar värden med protozoans promastigotform.

Efter infektionen kommer värdens makrofager att sluka promastigoterna som omvandlas till amastigoter.

 

Faktorer som påverkar förekomsten av leishmaniasis

Det finns olika faktorer som kan ha en påverkan på protozoa-parasitens konsekvenser. Bland dessa faktorer hittar vi följande:

  • Antalet infekterade vektorer
  • Sandflugornas densitet (de flugor som fungerar som överföringsvektorer)
  • Värdens densitet
  • Uppkomsten av nya reservoarer i det geografiska området
  • Meteorologiska faktorer. Speciellt temperatur och fuktighet

Symptom på leishmaniasis hos katter

De mest frekventa tecknen på denna sjukdom inkluderar hudsår på extremiteterna. Lymfkörtlarna kan också svullna upp.

Mindre frekventa symptom är ögonskador, munsår och viktminskning. Symptomen kan också inkludera gulsot, feber, kräkningar, diarré, uttorkning och andra symptom.

Om veterinären misstänker att en katt har leishmaniasis så kan han be om en komplett blodräkning, en biokemisk profil och en urinanalys.

Behandling av leishmaniasis hos katter

Man har hittills inte hittat några kontrollerade studier rörande LF. Man skriver normalt ut samma medicin som man gör för hundar.

Den vanligaste utskrivna medicinen är allopurinol. Veterinärer kan dock även skriva ut en blandning av allopurinol och meglumine antimoniat.

Studier har visat att denna medicin är effektiv, men det är bäst att fråga en veterinär först.

Under behandlingstiden så är det viktigt att övervaka katterna noga för att se så att de inte får några biverkningar. Om de förekommer biverkningar så kommer veterinären bestämma hur man ska behandla detta.

Det är bäst att man får bekräftat att det rör sig om parasiter innan man skriver ut en behandling för katten.

leishmaniasis och sandmyggor

Tips för att förhindra leishmaniasis hos katter

För att förhindra leishmaniasis hos katter så kommer veterinärerna att ge dig några förslag.

  • Leishmaniasis är mer vanligt hos katter med dåligt immunförsvar, och om katten har detta så bör man därför vare extra försiktig.
  • Kattägare kan använda utvärtes myggmedel, men det finns inte några bevis på att detta är effektivt.

Slutsatser

Leishmaniasis är mindre vanligt hos katter än hos hundar. Detta innebär inte att katter är mer resistenta mot L. infantum; det kan istället handla om infra-diagnos.

Specialisterna kan blanda ihop sjukdomen med andra sjukdomar och veterinärerna kan ha mindre kunskap om hur ofta det förekommer hos katter.

Leishmaniasis kan också förekomma hos människor. Det finns runt 20 olika typer av leishmaniasis som kan drabba människan.

Detta kanske intresserar dig
Hur du kan hindra myggor från att bita dig på natten
My AnimalsLäs det My Animals
Hur du kan hindra myggor från att bita dig på natten

Myggor är långt ifrån ofarliga insekter. Trots sin lilla storlek kan dessa djur utgöra en risk för din hälsa. Hur kan man hindra myggor från att bi...