Medullär Aplasi hos hundar - Symptom och behandling

Medullär aplasi hos hundar är en komplex sjukdom som påverkar produktionen av blodkroppar. Lär känna sjukdomen här på ett språk som alla kan förstå.
Medullär Aplasi hos hundar - Symptom och behandling

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2022

Termen aplasi kommer från grekiskan och betyder britsfällig eller obefintlig cellbildning. I den här artikeln ska vi prata om ett specifikt område, hematologi, och den sjukdom som tekniskt sett kallas medullär aplasi hos hundar.

Det är en sällsynt sjukdom hos hundar och dess ursprung är ofta oklart. Dessutom varierar detta medicinska tillstånd beroende på vilka blodkroppar som påverkas. Om du är intresserad av att lära dig mer om medullär aplasi finns här all grundläggande information om tillståndet förklarat på ett enkelt sätt. Fortsätt läsa!

Vad är medullär aplasi?

Vid medullär aplasi finns det en brist på eller obefintlig bildning av prekursorceller av de erytroida, myeloida och megakaryocytära linjerna. Dessa prekursorcellkroppar är stamceller från vilka röda blodkroppar, olika typer av vita blodkroppar och trombocyter skapas.

Hela märgen påverkas inte alltid vid detta tillstånd (vilket skulle kallas total aplasi), utan ibland konstateras partiell aplasi. När märgen försämras ersätts det överflödiga utrymmet av dåligt fungerande fettvävnad.

Röda blodkroppar är viktiga för syretransport, vita blodkroppar upprätthåller immunfunktionen och blodplättar möjliggör koagulering. Underskott av dessa kan vara dödligt.

En hund vid veterinären.

Orsaker till ryggmärgsaplasi

Även om det ofta är omöjligt att fastställa orsaken till aplasi finns det vissa faktorer som kan vara en utlösare, och de viktigaste av dessa är följande:

 1. Läkemedel: En hund kan utveckla benmärgsaplasi om den utsätts för kemoterapi, östrogener, cefalosporiner, azathioprin, trimetoprim/sulfadiazin, azathioprin eller fenylbutazon. Diskutera med en veterinär de möjliga biverkningarna av alla läkemedel du ger din hund och följ anvisningarna.
 2. Miljögifter: Lack, färg, insektsmedel och andra hushållskemikalier är bara några exempel på giftiga ämnen som ger upphov till detta tillstånd.
 3. Mikroorganismer: Bakterien Ehrlichia canis (orsaken bakom ehrlichios), som överförs genom fästingbett, kan orsaka medullär aplasi. Samma sak gäller för parvovirus hos hundar.
 4. Hematopoietisk neoplasi: Denna term avser onormala tillväxter i hematopoietiska celler (de tidigare nämnda förstadierna till blodceller). Man anser dem vara cancerartade, fastän de inte framträder som tumörer.
 5. Kronisk njursvikt: Njurarna producerar ett hormon, erytropoietin, som stimulerar produktionen av röda blodkroppar. När detta hormon inte utsöndras på grund av nedbrytning av njurvävnad skapas färre röda blodkroppar än vad som är nödvändigt, vilket orsakar anemi.

Symptom på medullär aplasi hos hundar

Beroende på hur stor andel av märgen som är påverkad så varierar symptomen på denna sjukdom mellan de typiska kliniska tecknen. Anemi, leukopeni eller trombocytopeni. Dessa förtecknas i detalj nedan:

 • Symptom på anemi: Dessa uppstår när den huvudsakliga bristen är röda blodkroppar. Man kan då notera bleka slemhinnor, svaghet och motvilja att motionera, agiterad andning och ökad hjärtfrekvens hos den drabbade hunden. Vissa av dessa tecken härrör från syrebrist i olika kroppsvävnader.
 • Symptom på leukopeni: Dessa uppträder vid avsaknad eller underskott av vita blodkroppar, vilket gör hunden mycket mer benägen att utveckla sekundära infektioner. Den kommer också att löpa större risk att drabbas av bakteriemi (när bakterier tar sig in i blodet).
 • Symptom på trombocytopeni: I det här fallet produceras inte blodplättar i tillräcklig mängd, och därför kommer du att märka att hundens sår inte läker som normalt. Det är också möjligt att mindre blödningar kan uppstå, till exempel näsblod, eller allvarligare blödningar, till exempel blödningar i organen.

Hur man diagnostiserar sjukdomen

Det finns två huvudsakliga tester för att bekräfta en misstanke om medullär aplasi hos hundar: ett blodprov och en biopsi. Veterinären måste också kontrollera om hunden har akut leukemi.

Med blodprovet vill veterinären ta reda på hur många erytrocyter, leukocyter och trombocyter det finns och i vilken proportion de förekommer i hundens blodplasma. När en minskning av antalet blodkroppar är bekräftad tar man ett benmärgsprov.

Detta prov kan tas genom aspiration eller genom en biopsi. Det förstnämnda är användbart för att bedöma cellernas morfologi (som förändras när de försöker kompensera för det låga antalet celler som finns kvar i blodet). Biopsin visar å sin sida själva benmärgens struktur och gör det möjligt att observera vilken mängd fettvävnad som nyligen har skapats.

Biopsi är den bästa tekniken när man endast ser mycket få blodkroppar i blodprovet.

Behandling

Behandlingen av denna sjukdom varierar beroende på vilken cellinje som är drabbad. Det är dock sällsynt att endast en cellinje är försvagad, och därför täcker behandlingen vanligtvis hela spektrumet av symptom. Veterinärerna överväger följande alternativ beroende på hur allvarlig situationen för djuret är:

 • Antibiotika: Detta ordinerar man för att förebygga infektioner eller för att bekämpa infektioner som redan finns på grund av bristen på vita blodkroppar. Öppna sår måste desinficeras noggrant och ofta för att förhindra detta.
 • Injektion av stamceller: Dessa cellkroppar modulerar skapandet av försvarsmekanismer, är antiinflammatoriska och hjälper till att återställa benmärgen. För att undvika bortstötning ges antilymfocytärt eller antithymocytärt globulin till hunden som komplement.
 • Hematopoietiska tillväxtfaktorer: Detta är hormonliknande ämnen som stimulerar benmärgen till att producera blodkroppar.
 • Immunoglobuliner eller antikroppar: Injektion av specifika antikroppar kan göra det lättare för hundens kropp att bekämpa vissa virus och bakterier.
 • Kortikosteroider: Dessa reglerar immunförsvaret och minskar intensiteten på inflammatoriska processer.
 • Transplantation av benmärg: Detta rekommenderas för unga hundar med allvarlig medullär aplasi. Cyklosporin A används för att förhindra bortstötning av den transplanterade vävnaden.
En veterinär med en hund.

Medullär aplasi är en medelhög till svår diagnos, eftersom responsen på behandling vanligtvis är dålig. En bra diagnos som upptäcker vad som orsakar sjukdomen (om möjligt) är därför nyckeln till att ge hunden en chans att återhämta sig väl. Tveka inte att gå till din betrodda veterinärklinik när du märker något av de sjukdomstecken som vi har nämnt i den här artikeln.

 

Detta kanske intresserar dig
Tre reproduktiva sjukdomar hos hanhundar
My Animals
Läs det My Animals
Tre reproduktiva sjukdomar hos hanhundar

Här kikar vi närmare på tre reproduktiva sjukdomar hos hanhundar, vad de innebär, vilka symptom du bör hålla utkik efter. • Méndez Castillo, C. M. y Robledo Varela, C. A. (2018). Aplasia medular por ehrlichia canis en hembra canina en la ciudad de Villavicencio- Meta, Colombia (Tesis de pregrado). Universidad cooperativa de Colombia, Villavicencio. Recuperado de http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/12513
 • Aceña, M. C. y Gascón, F. M. Las alteraciones de la médula ósea en el perro y el gato. Disponible en: https://ddd.uab.cat/pub/clivetpeqani/11307064v21n3/11307064v21n3p232.pdf
 • Varela Balcells, F. (1994). Toxicidad sobre médula ósea provocada por estrógenos en la especie canina. Clínica veterinaria de pequeños animales14(4), 0199-214.
 • Fabián, M. A., Burillo, F. L., & Pérez, F. M. G. (1992). Biopsia de médula ósea en perro: técnica y utilidad diagnóstica. Clínica veterinaria de pequeños animales: revista oficial de AVEPA, Asociación Veterinaria Española de Especialistas en Pequeños Animales12(2), 107-116.