Mikroorganismer orsakar kroniskt trötthetssyndrom hos djur

Kroniskt trötthetssyndrom är en sjukdom som uppstår hos både människor och djur. Här nedan ska vi diskutera vilken roll mikroorganismerna spelar för denna sjukdom.
Mikroorganismer orsakar kroniskt trötthetssyndrom hos djur
María Muñoz Navarro

Skriven och verifierad av Biolog María Muñoz Navarro.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns många mikroorganismer som kan påverka levande varelser. På grund av detta händer det att både människor och djur kan bli sjuka. Därför är det intressant att känna till vilka mikroorganismer som orsakar kroniskt trötthetssyndrom.

För att bättre förstå detta måste vi först klargöra två grundläggande saker:

 • En mikroorganism är en encellig organism som är så liten att vi endast kan studera den under ett mikroskop eller elektronmikroskop, på samma sätt som med virus vilka är ultramikroskopiska. Patogena mikroorganismer kan orsaka sjukdomar hos djur, växter och även människor.
 • Vi associerar dem med symptom på olika sjukdomar som till exempel fysisk utmattning, minskade kognitiva förmågor eller störd sömn. Detta bör inte förväxlas med den trötthet vi känner efter fysisk aktivitet.

Här nedan ska vi visa dig några exempel på djur som lider av denna sjukdom och vilka forskningsresultat som är kända idag. Det hjälper oss att förstå vilken betydelse dessa små organismer har och vilken avgörande roll de spelar för djurens hälsa.

Kroniskt trötthetssyndrom

Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) också känt som myalgiskencefalomyelit (ME) är en sjukdom som börjar på liknande sätt som en förkylning. 

Det är en sjukdom som för med sig symptom på svår trötthet, både fysisk och mental, och som sträcker sig över en längre tid (minst 6 månader). Sjukdomen kan också leda till problem med koncentrationen, minnet samt muskelsmärtor. En del kopplar också ihop syndromet med psykisk ohälsa.

Tills alldeles nyligen trodde vi att den här sjukdomen var unik för människor, men flera studier har upptäckt fall av CFS hos djur, till exempel hästar och hundar, vilket indikerar att det kan vara fråga om zoonos

Kroniskt trötthetssyndrom: En trött hund ligger på en matta.

Sjukdomens orsak, diagnos och behandling är inte helt klarlagda idag, men de kretsar runt en viral eller bakteriell infektion i det centrala nervsystemet (CNS), vilket orsakar störningar i immunsystemet. 

Forskning har också visat ett antal sjukdomar som kan orsaka livslånga infektioner genom att hålla sig undan immunförsvaret:

 • Hundparvovirus (CPV)
 • Mänskligt herpesvirus
 • Mykoplasmapneumoni
 • Vanlig herpes
 • Epstein-Barr-virus
 • Till och med svampar och andra biotoxiner

Mikroorganismer som orsakar kroniskt trötthetssyndrom

Bakterier, parasiter och virus är mikroorganismer som kan orsaka trötthet, eller som är involverade i kroniskt trötthetssyndrom .

Bakterier

En engelsk studie visade att hästar också kan lida av CFS. Faktum är att forskarna bekräftade att det finns en länk mellan människor och husdjur.

I experimentet använde man sig av fyra hästar, två av dem var kroniskt trötta och svaga vilket gjorde det svårt för dem att utföra ansträngande aktiviteter. De verkade deprimerade, med huvuden och läppar som hängde och de var sömniga och apatiska. De andra två hästarna å sin sida hade symptom som svaghet, asteni och viktnedgång.

Kroniskt trötthetssyndrom: Hästar som betar.

Blodprover och -odlingar visade att alla av dem bar på micrococcus-liknande bakterier som friska hästar inte hade.

Författaren till samma studie hade tidigare testat katter och hundar för att se om de hade micrococci i sitt blod, och testade positivt för staphylococcus intermedius och staphylococcus xilosus. På det sättet kan bakterier alltså orsaka kroniskt trötthetssyndrom. 

Parasiter

I en annan artikel publicerad i the Progress in Neurobiology journal, så använde forskare möss för en studie om trötthet. Resultatet blev att de kom fram till att infektioner med både Cryptosporidum parvum och Toxoplasma gondii påverkade mössens aktivitet i flera veckor. 

Parasiten Trypanosoma brucei (som orsakar sömnsjuka) orsakade sömnighet på dagtid och sömnlöshet hos de infekterade råttorna. När den väl finns i blodet kan den ta sig in i andra vävnader som till exempel nervsystemet.

I alla fall visade det sig att dessa encelliga parasiter också kan orsaka kroniskt trötthetssyndrom. 

Virus

Andra mikroorganismer som orsakar kroniskt trötthetssyndrom är virus. Flertalet studier har bekräftat att CFS beror på ett antal hjärnsymptom som kan tillskrivas hjärnhinneinflammation orsakat av virus. Faktum är att följande virus skulle kunna vara associerade med denna sjukdom:

 • Parvovirus
 • Enterovirus
 • Epstein-Barr
 • Vanligt herpesvirus

En del av dem hittar man i själva ryggmärgsvätskan och experter föreslår att det är här de orsakar infektionerna. Men andra virus hittar man i kroppens andra delar och de blir indirekt infekterade med det centrala nervsystemet.

En annan artikel påpekar att det är mera troligt att det är virus som orsakar denna sjukdom och inte bakterier, baserat på följande påståenden:

 • Sjukdomen associeras med förändrade hjärnfunktioner och vi känner till att virus kan orsaka beteendeförändringar.
 • Virus av typen circovirus och polyomavirus kan tränga in i hjärnan och föröka sig där. Circovirus orsakar inte patogenitet hos människor men det gör det hos djur, som till exempel post-weaning multisystemic wasting syndrome hos grisar, vilket har liknande symptom som CFS.
 • CFS uppstår vanligen på grund av en systemisk sjukdom, infektion eller svår stress. Dessa förhållanden kan göra att viruset tar sig in i blodet och vidare till det centrala nervsystemet, medan det undertrycker immunförsvaret och ökar virusbördan, som vi har sett med circoviruset.
En griskulting som ligger ner i leran.

Virus från Picornaviridae-familjen som inkluderar enterovirus, finns i en frisk population. Men många enterovirus har orsakat CFS och flera undertyper är kända för att ibland påverka hjärnan. Även herpesfamiljen samt parvovirus har liknande profiler.

Det finns flera mikroorganismer som kan orsaka kroniskt trötthetssyndrom och som ännu studeras.

Mikroorganismer ger alltid ledtrådar

För att sammanfatta så hjälper studierna av bakterier, parasiter och virus oss att förstå olika infektionssjukdomar och även utveckla effektiva behandlingar mot dem.

Mikrobiologi går dock steget längre. Detta område av vetenskapen hjälper oss att förstå betydelsen av dessa “osynliga” organismer, eftersom livet inte skulle kunna existera utan dem. Deras roll i naturen är viktig för otaliga biologiska och vitala processer.

Detta kanske intresserar dig
Hundparvovirus: vad är det och vilka är symptomen?
My Animals
Läs det My Animals
Hundparvovirus: vad är det och vilka är symptomen?

Vad är hundparvovirus? Hundparvovirus är en akut virusinfektion som kan drabba hundar. Läs på om hundparvovirus och hur du kan skydda din hund.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bjorn, Grinde. Is chronic fatigue syndrome caused by a rare brain infection of a common, normally benign virus? Medical Hypothesis (2008) 71, 270-274.
 • Walter, Tarello. Chronic fatigue syndrome in horses: diagnosis and treatment of 4 cases. Comparaative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases (2001) 24, 57-70.
 • Harrington, M.E. Neurobiological studies of fatige. Progress in Neurobiology (2012) 99, 93-105
 • Garg, V., Gupta, S., Kulkarni, K. and Singh, S. Role of antioxidants in chronic fatigue syndrome in mice. Indian Journal of Experimental Biology (2002) 40, 1240-1244

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.