Hur man kan motverka urinvägsinfektion hos katter

Urinvägsinfektioner hos katter bör behandlas så fort som möjligt. Det är viktigt för djurets hälsa att du lär dig att upptäcka detta så snabbt som möjligt.
Hur man kan motverka urinvägsinfektion hos katter

Senaste uppdateringen: 13 augusti, 2019

Urinvägsinfektion hos katter är en av de vanligaste orsakerna till att de blir sjuka.

Du bör lära dig att identifiera symptomen och ändra vissa vanor. Detta kommer hjälpa till att motverka uppkomsten av obehagliga infektioner.

Varje husdjur kan drabbas av urinvägsinfektion, men det är oftast lättare att upptäcka hos hundar eftersom hunden kommer börja urinera i hemmet.

När det kommer till katter så använder de kattlådan, och eftersom de är mer diskreta så kan det vara svårare att upptäcka problemet.

Härunder kommer vi ta upp några vanliga beteenden hos katter då de lider av denna typ av infektion.

Vi kommer även att titta på några av de vanor som du kan behöva justera för att minska risken för infektion i framtiden.

Symptom på urinvägsinfektion hos katter

Som med de flesta djur så är det vanligare med urinvägsinfektion hos honor än hanar. Denna risk ökar ännu mer med åldern.

Vilket är det vanligaste symptomet som du bör vara vaksam på om du misstänker att katten har en urinvägsinfektion?

Ett tecken kan vara om katten har ett klagande läte då den urinerar. Detta kan orsakas av en svidande känsla.

Katter är generellt ganska tysta djur, och än mer när de ska uträtta sina behov. Så om du hör att katten ger ifrån sig ljud så bör du uppmärksamma detta!

Frekvensen är också något att tänka på. Din katt behöver vanligtvis använda kattlådan tre gånger så ofta om den har en infektion. Ett annat tecken är att det kommer väldigt lite urin.

Katt som slickar på sin tass.

Katter brukar slicka sig själva på det drabbade området när de känner smärta. De försöker göra detta för att naturligt desinficera området.

Om din katt slickar sitt könsområde mer än vanligt så kan detta alltså vara ett tecken på att den försöker lindra smärta eller någon form av obehag.

Ett annat symptom på urinvägsinfektion kan vara att katten gör sina behov på andra platser istället för kattlåda. Detta är inte ett normalt beteende.

Urinen kan också ha en mycket starkare orange färg än vanligt. Urinen har denna mörkare färg eftersom det förekommer lite blod i urinen. Lukten är också starkare och du kommer snart märka av den i ditt hem.

Andra tecken på urinvägsinfektion hos katter

Katten kan också uppvisa tecken på aptitbrist samt kräkningar och diarré. Den kommer då uppvisa ett ännu större behov av att vara för sig själv.

Om katten uppvisar de symptom som vi har tagit upp ovan så är det en bra idé att direkt åka till veterinären med katten. Den kan behöva medicin.

Om du dröjer med detta så kan det ta längre tid för katten att återhämta sig, eller så kan den drabbas av allvarligare konsekvenser i framtiden.

Om en infektion inte upptäcks i tid så kan det leda till en inflammation i njurarna. Detta gör det svårare för njurarna att utföra sina funktioner och blodet kommer inte filtreras på rätt sätt.

Detta kan i sin tur leda till andra komplikationer eller sjukdomar.

Orsaker som ger upphov till urinvägsinfektion hos katter

De som lever med katter vet hur känsliga dessa djur är för förändringar. Stress är en av de orsaker som kan påverka kattens hälsa som mest. Det kan också öka irritationen i urinvägarna.

Brist på fysiska aktivitet och övervikt är inte bra. Dessa faktorer gör att katten löper högre risk för infektioner. Om katten bara vistas i hemmet och aldrig går ut så kan detta också ha en negativ påverkan på dess hälsa.

Om katten lider av andra typer av sjukdomar, som exempelvis diabetes, så kommer risken för urinvägsinfektion att öka markant.

Om din katt frekvent gör sig själv illa eller slåss med andra katter så kan infektionen från dessa sår passera genom urinvägarna. Den kan då orsakas av svamp, bakterier eller virus.

Hur kan du skydda katten mot urinvägsinfektion?

Det är först och främst viktigt att man tänker på hygienen där katten spenderar merparten av sin tid. Det är viktigt med rent och färskt vatten åt den.

Du bör bör ge den mindre mängder mat flera gånger istället för allt på en gång. Det är också bra att inkludera våt mat i kosten, inte bara torrfoder.

Rengöring av sandlåda.

Se även till att du rengör kattens kattlåda minst en gång per vecka. Ha den på en torr och tyst plats där katten kan få vara ifred då den ska uträtta sina behov.

Det är bra om man observerar husdjuret för att snabbt kunna upptäcka eventuella problem. Om du märker något ovanligt så bör du ta med den till en veterinär.

Detta kanske intresserar dig
Tips för att kontrollera lukten i kattlådan
My AnimalsLäs det My Animals
Tips för att kontrollera lukten i kattlådan

Om du har fler än en katt kanske du blir galen på lukten i kattlådan varje gång du kommer hem. Vi har hjälpsamma tips för deta problem.