Multifaktoriella luftvägsinfektioner hos grisar

Bland de många sjukdomar som veterinärer tenderar att möta hos grisar är multifaktoriella lungproblem svårast att diagnostisera. Och så är fallet med PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome).
Multifaktoriella luftvägsinfektioner hos grisar

Senaste uppdateringen: 11 maj, 2020

I USA och många andra länder är grisar en av de viktigaste sektorerna, både när det kommer till produktion och försäljning. Därför är forskning om sjukdomar som drabbar dessa djur viktig. En av de sjukdomar som grisar kan lida av är i synnerhet multifaktoriella luftvägsinfektioner.

Allmän information angående lungproblem hos grisar

Sedan 2000-talet produceras många infektionssjukdomar inte längre av en enda mikroorganism. Istället är de multifaktoriella komplex. En av de mest betydelsefulla polymikrobiella sjukdomarna bland grisarter är multifaktoriella luftvägsinfektioner – eller PRDC – som inkluderar följande:

 • Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)
 • Aujeszkys sjukdom
 • Influensavirus
 • Coronavirus HKU15 eller Porcine coronavirus HKU15
 • Circovirus
 • Mycoplasma spp
 • Bordetella spp., Pasteurella spp
 • Haemophilus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli 

Det finns en rad faktorer som gynnar denna typ av sjukdomar, till exempel:

 • Synergin mellan olika agenter
 • Blockering av immunsystemet
 • Förändringar i andningsslemhinnan
 • Metaboliska, fysiologiska och fysiska förändringar
 • Frigörande av inflammatoriska komponenter som ökar allvaret av sjukdomen

Vad är multifaktoriella luftvägsinfektioner hos grisar?

Denna sjukdom är en av de mest komplexa kliniska situationerna och har den största negativa inverkan på produktionen av fläskdjur.

Grisar på en bondgård

Det här är en mycket frekvent patologi särskilt inom industriella intensivjordbruk. Men det förekommer också i mindre grad inom extensivt jordbruk. Det resulterar ofta i en betydande ekonomisk förlust eftersom det försenar gödningen av grisarna och ökar behovet av avlivning.

Primära patogener

Inom PRDC finns vissa primära patogener som kan förändra försvarsmekanismer och etablera sig hos svinvärden. Om de är de enda patogenerna som är involverade i sjukdomen, försvinner den vanligtvis på kort tid.

Problemet ligger i komplikationerna som utvecklas i närvaron av sekundära eller opportunistiska patogener. I detta fall kan sjukdomen generera en mer betydande ekonomisk förlust.

Opportunistiska patogener

Resten av patogenerna betraktas som ”opportunistiska” eftersom de drar nytta av den primära patogenen för att också utlösa en sjukdom. Beroende på interaktion och komplexitet i processen uppträder vissa mikroorganismer som “primära” eller “opportunistiska” agenter. Medan andra är entydigt kopplade till en av de två kategorierna.

Patogenerna som skapar multifaktoriella luftvägsinfektioner hos grisar finns överallt.

Utvecklingen av multifaktoriella luftvägsinfektioner hos grisar

Under de senaste 30 åren har väsentliga förändringar skett inom svinuppfödning. Produktionen av fläsk har gått från extensivt jordbruk till spridning av industriella intensivjordbruk där djur lever i för trånga utrymmen och överfulla bås. Denna överbefolkning är gynnsam för spridning av luftvägssjukdomar.

Faktorer som gynnar sjukdomens uppträdande

Till att börja med så blir överbefolkning, tillsammans med otillräcklig ventilation, en grogrund för stress. När förhöjda nivåer av damm och ammoniak också är närvarande producerar det en negativ inverkan på grisars andningsorgan.

När det dessutom finns andra negativa faktorer som till exempel ett ständigt flöde av djur som ständigt kommer och går, så förvärrar det spridningen av sjukdomar. Man kan hitta majoriteten av luftvägspatogener överallt, vilket är varför det nästan är omöjligt att hitta en svinuppfödning som är helt fri från dem.

Kritiska ögonblick för multifaktoriella luftvägsinfektioner hos grisar

Även när man håller extrema standarder för sanitära förhållanden, finns det kritiska moment för utvecklingen av luftvägsinfektioner. När suggans immunitet minskar, efter avvänjning, är smågrisarna mer benägna att få sjukdomar. Samtidigt kan dessa sjukdomar komma in på en gård genom vektorer (eller bärare), nya djur, vilda djur osv. De kan till och med spridas genom gårdens egna operatörer.

Gris instängd i en bur.

Sammanfattningsvis kan den multifaktoriella etiologin av PRDC variera, inte bara från land till land, utan också mellan produktionssystem. I själva verket kan det till och med variera inom samma svinuppfödning över tid. Därför är studier om ämnet mycket komplexa men extremt nödvändiga.

Detta kanske intresserar dig
5 saker du bör veta om hundens coronavirus
My AnimalsLäs det My Animals
5 saker du bör veta om hundens coronavirus

I den här artikeln kommer vi att titta närmare på hundens coronavirus (CCV) och hur det relaterar till den aktuella pandemin.