Njursvikt hos hundar: symptom och behandling

Det är viktigt att man begränsar hundens intag av fosfor och istället ökar intaget av omega-3-fettsyror för att den ska kunna återhämta sig från njursvikt.
Njursvikt hos hundar: symptom och behandling
Paloma de los Milagros

Skriven och verifierad av Biolog Paloma de los Milagros.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Njurarna har ett antal vitala funktioner, inkluderat att filtrera blod och ta bort avfallsprodukter genom urinen. Kosten kan spela en viktig roll när det kommer till att förhindra njursvikt hos hundar.

Njurarna hjälper med att hantera fuktnivån. Detta innebär att de spelar en fundamental roll när det gäller att bibehålla homeostasen, blodtrycket och elektrolytbalansen.

Dessa njurar utsöndrar dessutom hormoner som stimulerar produktionen av bl.a. röda blodkroppar. Njursvikt är en av de vanligaste sjukdomarna hos hundar, och den kan bli kronisk.

Minst en av njurarnas funktioner måste drabbas för att en läkare eller veterinär ska kunna diagnostisera njurfel.

Det är dock inte alltid som man kan göra en diagnos förrän sjukdomen har nått ett visst stadie, vilket är anledningen till varför behandlingen ofta är komplicerad.

Orsaker och symptom på njursvikt hos hundar

Enligt den internationella njurorganisationen IRIS, som är en grupp veterinärer som ägnar sig åt att forska om njursvikt hos katter och hundar, är de främsta riskfaktorerna:

  • Glomerulonefrit
  • Njurinfektioner
  • Njursten
  • Leptospiros, som kan överföras till människor
  • Cancer
  • Amyloidos

Äldre hundar löper högre risk för att utveckla några av ovanstående tillstånd. Det är därför viktigt att man tidigt vidtar förebyggande åtgärder.

Hund som ser glad ut.

De främsta tecknen på njursvikt är polyuri och polydipsi. Dessa tillstånd kan göra att det drabbade djuret urinerar och dricker mer än vanligt.

Andra möjliga indikatorer är inkontinens, letargi, aptitbrist, viktnedgång, dålig andedräkt och munsår.

Behandling av munsår

Njursviktens varaktighet och tillståndets allvarlighetsgrad är två huvudfaktorer som påverkar behandlingen. Akut njursvikt kan exempelvis beror på att djuret har råkat få i sig gifter.

Det kan också uppstå då kroppen stöter bort tidigare medicinsk behandling.

Denna typ av tillstånd kan uppstå om en hund äter druvor eller russin. Då symptomen kan uppstå plötsligt så är den bästa behandlingen att ta hunden till sjukhuset.

Du bör sedan se till att den får vätska och får en specialkost för hundar med njursvikt. I mer kroniska fall så kan hundarna drabbas av denna sjukdom i flera månader, år och i vissa fall en hel livstid.

Det är viktigt att man upptäcker tillståndet tidigt i dessa fall. Faktum är att det är ägarens ansvar att vara vaksam på husdjuret och ge den vård som krävs.

Vikten av kosten vid njursvikt hos hundar

Då hunden har fått diagnosen njursvikt så kan det vara svårt att identifiera den exakta orsaken, men veterinären kommer fortfarande kunna ordinera en lämplig behandling.

De viktigaste stegen för att behandla njursvikt är att ta den utskrivna medicinen, vätsketerapi samt en lämplig kost.

Husky med dropp.

När det gäller kosten så finns det flera specialalternativ som du kan ge din hund. Det finns dock även några rekommenderade hemmagjorda alternativ.

Oavsett vilket som du föredrar så finns det vissa näringsalternativ som måste uppnås:

  • Den måste ha en låg nivå av fosfor. Detta hjälper med att sakta ner utvecklingen av nefropati, som är en generell nedbrytning av njurfunktionen.
  • Maten måste innehålla alkaliska tillskott för att hjälpa till att motverka metabolisk acidos, vilket är en överproduktion av syra.
  • Den bör inte ha över 45 g protein per 1000 kcal. Detta är för att man ska kunna minska kvävenivåerna i blodet.
  • Maten måste ha ett högt innehåll av omega-3 fettsyror för att hjälpa med att öka den glomerulära filtreringen. Genom denna process filtrerar njurarna avfallsprodukter från blodet.
Detta kanske intresserar dig
Hälsovarning: sjukdomar som överförs av fästingar
My Animals
Läs det My Animals
Hälsovarning: sjukdomar som överförs av fästingar

På dagordningen idag: sjukdomar som överförs av fästingar. Att veta vilka de är och hur man förhindrar dem är det bästa sättet att skydda sig.
Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.