Salmonellos hos katter: Symptom och behandling

Salmonellos hos katter är sällsynt, men det är bra att känna till symptomen eftersom det är en sjukdom som kan vara dödlig.
Salmonellos hos katter: Symptom och behandling

Senaste uppdateringen: 30 november, 2021

Salmonellos hos katter har en ganska låg incidens. Den ger symptom som liknar dem som en människa skulle få, men det är lätt att förväxla den med andra matsmältningsbesvär hos katter. Den här sjukdomen har dock en dödlig utgång i nästan alla fall om den inte behandlas i tid.

I den här artikeln ger vi dig all information du behöver för att känna igen salmonellos hos ditt husdjur och ta dig till veterinären i tid, inklusive diagnos, sjukdomstecken, behandling med mera. Du får se att livsmedelsförebyggande åtgärder är det bästa vapnet för att få slut på denna sjukdom.

Vad är salmonellos hos katter?

Salmonellos hos katter är en bakteriesjukdom som orsakas av någon mikroorganism i släktet Salmonella, som tillhör familjen Enterobacteriaceae . Dessa bakterier finns naturligt i kattens tarmkanal (upp till cirka 2 000 olika typer). Vid infektion så koloniserar de tunntarmen och de mesenteriska noderna.

Om sjukdomen inte behandlas tar sig bakterierna så småningom in i blodet (så kallad bakteriemi), vilket orsakar blodförgiftning och i slutändan djurets död. Dessa mikroorganismer är resistenta mot magsafter, gallsalter och tarmrörelser (peristaltik).

Salmonellasläktet omfattar 6 underarter som innehåller mer än 2 500 serotyper.

En katt som tittar på mat.

Orsaker till sjukdomen

Salmonellos smittar främst i områden där djur som betraktas som boskapsdjur lever, t.ex. höns, kor och grisar, varav fåglar är en av de viktigaste smittbärarna. Dessutom kan bakterierna spridas på olika sätt: vatten som förorenats av djurens avfall, kött, ägg, mjölk och många fler sätt.

När förorenat vatten från dessa gårdar når floder och andra vattenkällor blir frukt och grönsaker som bevattnas med det också smittkällor.

En katt som lever nära en källa till enterobakterier av denna typ kan bli smittad på flera olika sätt. Det vanligaste är genom konsumtion av råa och förorenade produkter (mjölk och kött), men man kan också få sjukdomen genom att dricka smutsigt vatten eller genom att äta rå eller skämd mat, där bakterierna har möjlighet att föröka sig.

Däremot bör man notera att en katt kan vara bärare av bakterien och vara symptomfri. Om infektionen når dess lungor kan katten sprida den via aerosoler eller via kontakt med saliv. Katter i din närhet (särskilt immunförsvagade och unga katter) kan bli smittade av salmonellos på detta sätt.

Katter är mycket benägna att slicka varandra. På grund av detta kan en asymptomatisk bärare smitta ett helt bestånd på kort tid.

Symptom på salmonellos hos katter

Symptom på salmonellos uppträder så tidigt som 12 timmar efter intag av bakterien och kan ta upp till tre dagar att minska i styrka. De vanligaste tecknen är följande:

 • Kräkningar
 • Diarré – denna kan ibland vara blodig och tenderar att vara både kronisk och periodisk.
 • Feber
 • Viktförlust.
 • Buksmärta.
 • Uttorkning
 • Apati
 • Chock

Diagnos

Som du kanske har märkt kan man förväxla symptomen på salmonellos hos katt med symptomen på många andra sjukdomar, t.ex. gastroenterit, metaboliska sjukdomar, neoplasier och en lång rad andra sjukdomar. Därför är det viktigt att genomföra en differentialdiagnos för att utesluta andra sjukdomar.

Detta sker med hjälp av en avföringskultur, där bakterier tillåts föröka sig i jakt på den som berör oss , Salmonella. Dessa tester tar dock tid att ge resultat (minst en vecka), så man utför andra kompletterande tekniker under tiden. Dessa är följande:

 1. Anamnes: Genom att rådgöra med ägaren kan man ta reda på om katten lever i en omgivning som är förorenad av bakterier, om den är i kontakt med andra smittade katter eller om den har ätit rå och tvivelaktig mat.
 2. Fysisk undersökning: Detta gör det möjligt för veterinären att upptäcka inflammation i buken och de intilliggande lymfkörtlarna.
 3. PCR: Detta ger relativt snabbt resultat (ca 3 dagar). Vanligtvis skickar man det till externa laboratorier på grund av svårigheten att tolka det korrekt.
 4. Fekal cytologi: Detta test använder man för att direkt observera de celler som finns i avföringen och i avföringsslemmet. Vid förekomst av bakteriella infektioner såsom salmonellos kommer antalet observerade leukocyter (vita blodkroppar) att vara högt.

Behandling av salmonellos hos katter

Den viktigaste behandlingen är antibiotika för att bekämpa bakterierna. Under antibiotikabehandlingen kommer det också att vara nödvändigt att behandla symptomen med hälp av vätsketerapi, febernedsättande medel, antiinflammatoriska medel, probiotika och andra metoder som patienten kan behöva.

Glukokortikoider kan bidra till att minska risken för chock hos katter efter en infektion.

Förebyggande av sjukdomen

Katter som lever på landsbygden och har kontakt med djur av andra arter löper en ökad risk att få salmonellos. Det är alltid rekommenderat att man inte låter katterna ströva fritt utomhus, eftersom det finns många faror som de kan bli utsatta för utan tillsyn.

Dessutom kan en katt vara en asymptomatisk bärare av sjukdomen och överföra sjukdomen till andra djur i hushållet, inklusive människor.

Det är inte rekommenderat att utfodra tamkatter med rå föda. All färsk mat som man erbjuder katten måste vara ordentligt nedkyld, i gott skick och helst i förväg kokad i en hög temperatur. Kom också ihåg att tvätta händerna efter att ha rört vid katten, speciellt när du är klar med matlagningen.

En katt vid veterinären.

En svår sjukdom att diagnostisera

Som du har sett är salmonellos hos katt en sjukdom som är omöjlig att diagnostisera enbart genom observation. Dess låga förekomst hos katter är en extra svårighet, eftersom man vanligtvis först misstänker andra sjukdomar.

Så om din katt har mag-tarmbesvär ska du omedelbart gå till veterinären. På så sätt kommer veterinären att kunna diagnostisera de allvarligaste sjukdomarna. När det gäller djurens hälsa är det alltid bättre att förebygga än att bota.

 

Detta kanske intresserar dig
Lär dig om dessa 9 vanliga kattsjukdomar
My Animals
Läs det My Animals
Lär dig om dessa 9 vanliga kattsjukdomar

Listan över vanliga kattsjukdomar som din vän kan få under sin livstid är lång. Det är därför det är så viktigt att ta god hand om sin katt.