Selegilin för hundar: dosering, användningsområde och biverkningar

Användningen av selegilin för hundar har förbättrat den kognitiva förmågan hos åldrande djur, samt har ökat deras livskvalitet och livslängd.
Selegilin för hundar: dosering, användningsområde och biverkningar
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Selegilin används hos både hundar och människor för att kontrollera nivåerna av ett antal olika signalsubstanser. Tack vare detta ger det flera fördelar mot nervsjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom (hos människor) och geriatrisk kognitiv dysfunktion (hos hundar).

Detta läkemedel uppvisar en stor latent potential att förbättra livskvaliteten hos äldre hundar. Dessutom kännetecknas det av mycket få biverkningar, vilket bidrar till att undvika obehagliga upplevelser för husdjuret. Fortsätt läsa och lär dig mer om selegilin för hundar.

Vad är selegilin?

Selegilin är en substans som tillhör klassen fenyletylamin, så dess kemiska struktur liknar i viss mån signalsubstansernas aminer. Tack vare detta kan det binda till monoaminooxidaser typ B (MAO-B), som är enzymer som ansvarar för oxidering och nedbrytning av serotonin, noradrenalin och dopamin.

Vad är dess verkningsmekanism?

Vid låga doser binder selegilin irreversibelt till monoaminooxidaser typ B. Detta innebär att det hindrar dem från att förstöra och oxidera signalsubstanser, så att mängden dopamin, noradrenalin och serotonin ökar. Följaktligen sker det förändringar i hjärnbarken som har neurostimulerande och neuroprotektiva effekter.

Läkemedelsförpackningar

Selegilin finns vanligen i tablett- eller kapselform, men det ordineras även som plåster och i flytande lösningar. Beroende på den hundens behov kommer veterinären att rekommendera den lämpligaste formen för varje enskilt fall.

Hur hjälper selegilin hundar?

Selegilin förskrivs till hundar för att främst behandla kognitiva dysfunktionssyndrom hos äldre djur. Detta tillstånd uppträder som ett neurodegenerativt problem som förvärras med åldern, vilket påminner mycket om Alzheimers sjukdom.

Enkelt uttryckt minskar och förtvinar kognitiva dysfunktionssyndrom olika delar av hjärnan hos äldre hundar. Som ett resultat börjar husdjuren uppvisa beteendeproblem som förvärras allteftersom det blir äldre. Även om det inte finns något botemedel som sådant är selegilin ett av de första läkemedlen som godkänts för att bromsa utvecklingen.

Dessutom tyder vissa studier på att selegilin också är lämpligt för behandling av hyperadrenokorticism av hypofysärt ursprung hos hundar. Det fungerar dock endast bra i fall där överdriven ACTH-hormonsekretion är kopplad till dopaminbrist, annars har det ingen positiv effekt.

En sovande hund.

Lämplig dosering

Den rekommenderade dagliga dosen av selegilin för hundar är vanligtvis mellan 0,5 och 1 milligram per kilo kroppsvikt. Veterinärer brukar dock börja medicinen med lägre doser och öka dem allteftersom behandlingen fortskrider. Det är även möjligt att öka frekvensen med vilken det tas, men endast om ingen förbättring har setts under de första dagarna av behandlingen.

Vanligtvis ska administreringen av detta läkemedel ske en gång om dagen, och då på morgonen. Detta hjälper hundar med störningar i den cirkadiska cykeln att börja reglera sin sömn. Det är dock bäst att följa djurhälsovårdens instruktioner, eftersom varje fall är olikt och samma instruktioner inte alltid behövs.

Biverkningar

En av fördelarna med selegilin är att det har få eller inga biverkningar för hundar. Det är dock möjligt att vissa kan uppstå och till och med bli ganska allvarliga. Följande effekter är de mest kända:

 • Kräkningar
 • Diarré
 • Desorientering
 • Förvirring
 • Aggression
 • Upprepade rörelser
 • Skakningar i hela kroppen
 • Aptitlöshet
 • Svår smärta (ett tecken på risk)

Om någon av biverkningarna uppträder är det bäst att avbryta medicineringen och ta med djuret till veterinär. Effekterna av selegilin upphör inom cirka 24 timmar, även om det hos vissa hundar med njur- eller leverproblem kan pågå längre.

En hund vilar.

Kontraindikationer

Selegilin bör inte administreras till hundar som tar meperidin eller andra opioider. Likaså rekommenderas inte användning tillsammans med antidepressiva medel eller selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Det är viktigt att innan behandlingen med selegilin påbörjas så informeras veterinären angående alla läkemedel som hunden tar. Detta kommer att hjälpa veterinären att avgöra om detta läkemedel är det lämpligaste i ert fall, eller välja ett annat. Kom ihåg att ditt husdjurs liv kan vara i fara, så dölj aldrig denna information.

Tänk också på att veterinären är den enda som kan förskriva och övervaka behandlingen av hundar med selegilin. Diagnosen är nödvändig för att känna till ditt husdjurs hälsotillstånd och läkemedlets lämplighet. Underlåtenhet att göra detta kan förvärra dess tillstånd. Så undvik att självmedicinera ditt husdjur, och om du har några frågor, rådfråga en yrkesverksam på området.

Detta kanske intresserar dig

5 saker du inte bör göra med din hund
My Animals
Läs det My Animals
5 saker du inte bör göra med din hund

Att veta de saker du inte bör göra med din hund gör att du kan förstå dess ibland konstiga beteende både hemma och ute.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Regaño Otal, L., & Loste Montoya, A. (2019) Actualización del hiperadrenocorticismo canino. (Trabajo de fin de grado, Universidad Zaragoza)
 • Ginel, P. & Lucena, R. (2002) Interés de la selegilina en el tratamiento del hiperadrenocorticismo canino de origen hipofisario. Clin Vet Pequeños Anim, 22(1), 27-31.
 • González-Martínez, Á., Rosado, B., García-Belenguer, S., & Suárez, M. (2012). Síndrome de disfunción cognitiva en el perro geriátrico. Clínica veterinaria de pequeños animales, 32(3), 0159-167.
 • Gallego, D., Figueroa, J., & Orozco, C. (2010). Síndrome de disfunción cognitiva de perros geriátrico. Revista MVZ Córdoba, 15(3).
 • Campbell, S., Trettien, A., & Kozan, B. (2001). A noncomparative open-label study evaluating the effect of selegiline hydrochloride in a clinical setting. Vet Ther, 2(1), 24-39.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.