Trakealkollaps hos hundar: symptom och behandling

Syre är livsviktigt för kroppens funktion. När detta minskar på grund av sjukdomar såsom trakealkollaps hos hundar kan konsekvenserna bli mycket allvarliga.
Trakealkollaps hos hundar: symptom och behandling
Daniel Aguilar

Skriven och verifierad av Veterinär Daniel Aguilar.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Vi är övertygade om att du känner din hund mycket väl och är bekant med dess normala beteende. Alla förändringar bör vara en väckarklocka, eftersom det kan vara ett tecken på en sjukdom. Vissa respiratoriska sjukdomar såsom trakealkollaps hos hundar måste diagnostiseras av proffs, eftersom symptomen påminner om andra problem i andningsorganen.

Inte alla respiratoriska tecken orsakas av patogener såsom virus och bakterier, eftersom ursprunget till vissa sjukdomar går långt tillbaka i tiden. Från det första ögonblicket då du ser tecken på ett luftvägsproblem hos din hund ska du vidta åtgärder. De flesta sjukdomar som diagnostiseras i tid har en mer gynnsam prognos. Läs vidare och ta reda på mer om detta tillstånd.

Vad är trakealkollaps?

Trakealkollaps hos hundar är en sjukdom som kännetecknas av en tillplattning av luftstrupen. Som en följd av detta minskar lumen i trakealröret och orsakar allvarliga andningssvårigheter hos hunden. Sjukdomen är vanligtvis lokaliserad i halsregionen, men hos vissa hundar kan den även sträcka sig till bronkerna.

Eftersom det är en störning i luftvägarna är det vanligt att sjukdomar såsom larynx- och bronkialkollaps förekommer samtidigt. Var och en av sjukdomarna kräver dock en individuell diagnos för att man ska kunna inleda en specialiserad behandling.

Huvudorsaken till trakealkollaps hos hundar är inte definierad. En brist på den organiska matrisen i trakealbrosket anses dock spela en viktig roll. Denna brist gör att trakealringarna saknar förmåga att stadga upp och så småningom försluts de.

Med hänsyn till minskningen av andelen lumen i luftstrupen kan trakealkollaps hos hundar klassificeras i fyra grader:

  • I: 25% minskning.
  • II: 50% minskning.
  • III: 75% redminskningktion.
  • IV: En farlig minskning som ibland når 100%.
Insidan av en hund.

Genetiska anlag

De flesta patienter som diagnostiseras med trakealkollaps hos hundar är medelålders och äldre hundar. Det är en medfödd sjukdom och små raser såsom chihuahua, pomeranian, pudel, yorkshire terrier, pekingese och bichon malteser är mer genetiskt predisponerade för detta tillstånd än stora raser.

Den genomsnittliga åldern för när symptomen börjar uppträda är mellan 6 till 7 år. Trakealkollaps hos hundar anses vara en progressiv och degenerativ sjukdom. Om tecknen börjar i tidig ålder har hundarna mindre chans att överleva.

Symtom på trakealkollaps hos hundar

Luftvägssjukdomar har ofta mycket liknande tecken. När det gäller trakealkollaps hos hundar har det viktigaste tecknet observerats vara en karakteristisk hosta, som liknar ett kväkande. Under tider av upphetsning och fysisk aktivitet som orsakar agitation hos hunden ökar hostan vanligtvis.

Om ditt husdjur lider av denna sjukdom så kommer det sannolikt också att uppvisa följande tecken:

  • Väsande andning
  • Inspiratorisk och expiratorisk dyspné (andfåddhet)
  • Kvävning
  • Illamående
  • Onormala ljud som märks vid auskultation

På grund av syrebristen i alla organ och system kan hundkroppens funktionssätt förändras och leda till att sekundära sjukdomar uppstår. Pulmonell hypertension, trakeit och bronkit till följd av denna kollaps är vanliga och kan tillsammans leda till hjärtsvikt.

Hur diagnostiseras trakealkollaps?

Till att börja med kan veterinären begära en röntgenbild av hals och bröstkorg. Syftet med denna undersökning är att utvärdera strukturerna intill luftstrupen (hjärta och lungparenkym). Den mest användbara metoden för att få en definitiv diagnos av trakealkollaps hos hundar är dock en endoskopi.

Med denna undersökning kan man i detalj utvärdera sjukdomens utveckling och även svårighetsgraden. Trakealkollaps hos hundar är en dynamisk patologi, det vill säga den genomgår ständiga förändringar. Därför är det viktigt att genomföra studier såsom endoskopi, som gör att du i realtid kan se problemets aktuella status.

Behandling av trakealkollaps hos hundar

När trakealkollaps hos hundar har diagnostiserats (tillsammans med progressionsgraden) är det dags att påbörja behandlingen. När patienten befinner sig inom de tre första stadierna av sjukdomen kan läkemedel vara användbart. Hos hundar som har nått stadium 4 är dock ett kirurgiskt ingrepp det enda alternativet.

Läkemedel

För att minska det höga syrebehovet som orsakas av upphetsning och flämtning rekommenderas en liten dos lugnande medel. Därefter beslutar veterinären om vilken dos av hostdämpande medel som är nödvändig. Trakealkollaps hos hundar reagerar vanligtvis bra och snabbt på användning av injicerbar butorfanol.

Till följd av cyanos kommer syrgasbehandling att vara nödvändig för att stabilisera patienten. Bronkdilatatorer såsom teofyllin och vissa kortikosteroider kan ordineras av veterinärer vid kronisk trakealkollaps. Det primära målet för alla läkemedel som ges är symptomlindring.

Kirurgi

Om ditt husdjur är mycket svårt sjukt och har en nästan total obstruktion av luftröret är en akut operation en sista utväg. Veterinären kommer att göra en snabb utvärdering av patienten för att avgöra om hen är i stånd för ett sådant ingrepp. Om patienten är lämpad kommer hen att föras till operationssalen.

Det finns två alternativ när man letar efter en lösning på trakeal hos hundar: rekonstruktion av luftröret eller insättning av en endoprotes (ger artificiellt stöd för luftröret och förhindrar att det stängs). Båda förfarandena kräver viss postoperativ vård samt noggrann övervakning av din veterinär.

En hund med trakealkollaps.

Som du kanske har märkt kan trakealkollaps hos hundar vara ett mycket farligt (till och med dödligt) tillstånd. Om du har ett husdjur hemma med de egenskaper som nämns ovan är det bästa sättet för att undvika komplikationer och sekundära tillstånd att rapportera eventuella avvikelser i tid. Din bästa väns hälsa ligger i dina händer.

 

Detta kanske intresserar dig
Sjukdomar som orsakar andningssvårigheter hos hundar
My Animals
Läs det My Animals
Sjukdomar som orsakar andningssvårigheter hos hundar

Ursprunget till andningssvårigheter hos hundar är ganska varierat. Här listar vi några sjukdomar som orsakar andningssvårigheter hos hundar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.