Tre tips för att förhindra leptospiros hos husdjur

Av de många sjukdomar som husdjur kan överföra till människor är leptospiros en av de mest utbredda. Även om det inte orsakar allvarliga problem är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder.
Tre tips för att förhindra leptospiros hos husdjur
Juan Pedro Vazquez Espeso

Skriven och verifierad av Veterinär Juan Pedro Vazquez Espeso.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Du har säkerligen hört din veterinär nämna leptospiros när du har tagit in ditt djur för att uppdatera djurets rutinvaccinationer. Denna sjukdom har zoonotisk potential och är därför värd att nämna. Sjukdomen kan alltså överföras mellan människor och djur. Som ett resultat ingår vaccin mot leptospiros i alla vaccinationsscheman. Med tanke på att det är en av de mest utbredda zoonotiska sjukdomarna över hela världen så är detta ett viktigt ämne, och anledningen till att vi idag kommer att berätta om tips för att förhindra leptospiros hos husdjur.

Sambandet mellan leptospiros hos husdjur och miljön

För att förebygga sjukdomar är det viktigt att veta hur de förhåller sig till miljön. Om du inte vet hur faktorer som påverkar och hur de utvecklas i miljön så är det svårt att effektivt förebygga en sjukdom. Därför ska vi kort diskutera förhållandet mellan denna bakterie och miljön.

En hund badar i en sjö.

En av de mest gynnsamma miljöerna för leptospiros är stillastående vatten och lera. Var därför försiktig med var du låter din hund simma!

Leptospiros hos husdjur är en sjukdom som är orsakad av arten Leptospira interrogans. Faktum är att det inom samma släkte finns fler patogena arter som orsakar sjukdomen. När det gäller husdjur kan denna sjukdom drabba katter, hundar, råttor och till och med igelkottar. Men på grund av igelkottars vanor så är det vanligtvis inte en del av en rutinmässig differentiell diagnos.

Sjukdomen överförs genom direktkontakt med ett infekterat djur eller indirekt genom sekret.

  • Direktkontakt: Detta inkluderar sexuell smitta, även om det är vanligare att en hane infekterar en hona genom sperma. Leptospiros kan också överföras genom infekterade foster eller rester av placenta.
  • Indirekt kontakt: Om bakterierna exponeras för gynnsamma miljöer kan bakterierna överleva. Om ett djur eliminerar bakterierna kan de till exempel förbli i miljön i en smittsam kapacitet.

Var kan husdjur bli smittade med leptospiros?

Egenskaperna för en gynnsam miljö där dessa bakterier kan överleva är följande:

  • Ett varmt klimat mellan 10 och 32 grader Celsius. Bakterierna tål inte extrema temperaturer.
  • Ett annat viktigt miljöförhållande är fuktighet. Dessa bakterier kräver fuktiga miljöer med stillastående vattenkällor eller våtmarker. I till exempel rörligt vatten är det mycket svårare för bakterierna att överleva och reproducera sig.
  • En annan logisk faktor är densiteten hos djurpopulationen. Som vi redan har nämnt så kommer dessa bakterier från infekterade djur. Det betyder att vatten, oavsett hur mycket stillastående och varmt vatten det finns, aldrig kommer att bli förorenat av leptospira-bakterien förrän ett sjukt djur till exempel urinerar i vattnet.

Tips för att förhindra leptospiros hos husdjur

Nu när vi bättre förstår hur den här bakterien fungerar så är det lättare för oss att förstå vad det är vi behöver göra för att förhindra att våra husdjur blir smittade av leptospiros.

Vaccination

Naturligtvis så är vaccination den viktigaste och mest effektiva åtgärden för att förebygga denna, och många andra, sjukdomar. Vaccinet mot leptospiros hos hundar är i allmänhet ett obligatoriskt vaccin. Detta beror på att hundar är mest mottagliga för att få denna sjukdom.

Även om det finns vissa standardiserade regler angående vaccinationsschemat, så har varje veterinär viss frihet att följa sina egna kriterier. De flesta veterinärer rekommenderar dock att man administrerar denna vaccination minst en gång om året. Detta beror på att immuniteten efter vaccination bara varar i cirka 10 månader.

Hos högriskdjur, som jakthundar eller arbetande herdehundar, rekommenderar veterinärer att vaccinera minst var sjätte månad.

Detta vaccin är särskilt viktigt i områden där det finns gynnsamma förhållanden för sjukdomen, såsom tempererade och fuktiga klimat. Om du till exempel bor i ett ökenområde behöver du inte oroa dig för mycket för denna sjukdom.

En hund står bredvid en sjö.

Kontroll inom samhällen

Människor bör vara särskilt försiktiga i områden där det finns en hög täthet av djur, till exempel djurhem, kennlar eller hem där det finns många djur på ett litet utrymme.

I dessa miljöer är det mycket viktigt att vara försiktig och upprätthålla hygieniska standarder. Du bör till exempel rengöra ofta för att undvika att ett sjukt djur utsöndrar bakterier som hamnar inom räckhåll för andra djur. Att använda stenar eller annan typ av terräng kan också hjälpa till att förhindra att de rör vid vattenpölar eller stillastående vatten.

Naturligtvis bör man hålla alla sjuka djur isolerade från andra djur. På grund av sjukdomens zoonotiska potential bör ägarna hantera smittade husdjur och deras utsöndring med stor försiktighet, särskilt urin.

Förebygga gnagare

Gnagare, som till exempel råttor och möss, har visat sig vara en viktig vektor vid leptospiros. På grund av deras nyfikna natur kan de komma in i nästan alla miljöer. Och där riskerar de att förorena via sitt urin.

Som vi har sett är leptospira-bakterien en som lätt överlever och reproducerar inom många geografiska områden. På grund av dess zoonotiska potential är det viktigt att du gör vad du kan för att förhindra spridningen av denna sjukdom.

Detta kanske intresserar dig
Escherichia Coli: en bakterieart hos varmblodiga djur
My Animals
Läs det My Animals
Escherichia Coli: en bakterieart hos varmblodiga djur

E. Coli är en bakterieart som bor i tarmen hos varmblodiga djur. Det finns patogena stammar så det är bra att veta hur spridning förhindras.

 


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.