Typer av anemi hos katter

Det finns två typer av anemi hos katter som du bör känna till, eftersom detta är en sekundär patologi till andra sjukdomar som kan vara ännu allvarligare. Här har du all information du behöver för att känna igen dem.
Typer av anemi hos katter

Senaste uppdateringen: 03 december, 2021

Brist på röda blodkroppar drabbar alla djur lika mycket, eftersom dessa celler ansvarar för att syresätta kroppens vävnader. I den här artikeln kan du lära dig mer om olika typer av anemi hos katter och hur det beror på underskottet av röda blodkroppar i blodet.

Om du tror att din katt lider av den här sjukdomen eller om du bara är nyfiken på den veterinärmedicinska världen är den här artikeln något för dig. Kom dock ihåg att endast en veterinär är kvalificerad att ställa en diagnos när hen undersöker symptomen hos ditt husdjur.

Vad är anemi hos katter?

Termen anemi avser det sjukdomstillstånd som består av en minskning av erytrocyter (röda blodkroppar) i blodet. Dessa celler innehåller ett pigment som kallas hemoglobin och som ansvarar för att samla in syre- och koldioxidmolekyler i blodet. När det råder brist på dessa celler börjar därför kroppens syresättning att svikta.

Röda blodkroppar.

Symptom på anemi

Eftersom kroppen inte får allt syre den behöver försämras dess grundläggande funktioner. Denna brist ger upphov till följande synliga symptom:

 • Svaghet: Katten är slö, rör sig inte, vill inte leka och sover mer än vanligt.
 • Bleka slemhinnor: Den perifera blodtillförseln avleds vid anemi, eftersom syresättningen av vitala organ prioriteras.
 • Snabb andning: Detta sker då kroppen försöker ta in mer luft för att fånga upp mer syre än normalt, eftersom det finns färre röda blodkroppar för att transportera det. Om din katt tar mer än 30 andetag per minut är det ett dåligt tecken.
 • Bristande aptit: Svagheten gör att din katt känner sig sjuk, så den vill inte äta.
 • Dålig andedräkt: Kontrollera att dålig andedräkt inte beror på ett tandproblem.

Orsaker till anemi hos katter

Anemi är ofta sekundär till andra patologier, t.ex. njursvikt, hormonsjukdomar och till och med problem med immunsystemet. Blödningar leder också så småningom till anemi på grund av blodförlust, oavsett om den är extern eller intern.

Anemi kan bero på förlust av röda blodkroppar, bristande nybildning av röda blodkroppar eller patologisk förstörelse av röda blodkroppar.

Typer av anemi hos katter

Oavsett ursprunget till anemi kan denna sjukdom uppstå på två olika sätt. Nedan kan du läsa om dem i detalj, samt ta reda på vilken behandling som används för dem.

Regenerativ anemi

Alla typer av anemi kan hota din katts liv, men regenerativ anemi har den bästa prognosen. Vid regenerativ anemi är förlusten av röda blodkroppar visserligen patologisk, men benmärgen kan ändå fortsätta att producera blodkroppar.

Ett exempel på regenerativ anemi är en anemi som orsakas av en extern blödning. Det räcker att helt enkelt försluta såret och hålla djuret stabilt tills benmärgen återskapar de röda blodkroppar som gått förlorade.

Som namnet antyder kan denna anemi upphävas om de ursprungliga orsakerna blir lösta. Behandlingen är vanligtvis inriktad på dessa orsaker samtidigt som man kompletterar med vätsketerapi och tillskott av de ämnen som gått förlorade med blodförlusten.

Icke-regenerativ anemi

Detta är den allvarligaste av de olika typerna av anemi hos katter. Detta uppstår när djuret inte kan producera blodkroppar normalt och den bakomliggande orsaken är att benmärgen är drabbad. Det finns flera orsaker som kan försämra skapandet av röda blodkroppar, bland vilka vi lyfter fram följande:

 • Kronisk njursvikt:Detta beror på en minskning av halten av cirkulerande erytropoietin, det hormon som stimulerar produktionen av röda blodkroppar.
 • Endokrina sjukdomar, till exempel hyperadrenokorticism (även känt som Cushings syndrom).
 • Näringsbrist, särskilt järnbrist.
 • Hypoplasi eller aplasi i benmärgen.
 • Felin leukemi: Denna sjukdom drabbar benmärgen i sina allvarligaste varianter.
 • Felin infektiös peritonit (FIP), en dödlig sjukdom som orsakas av en typ av coronavirus.

I dessa fall beror behandlingen på benmärgens tillstånd och den sjukdom som ligger till grund för anemin. Den är vanligtvis långvarig och mer inriktad på att ge djuret god livskvalitet och kompensera för förlusten av röda blodkroppar så långt det är möjligt, men inte på att åstadkomma en slutgiltig lösning.

Jag tror att min katt har anemi, vad ska jag göra?

Om du har observerat tecken på någon av de typer av anemi hos katt som vi har förklarat så ska du inte tveka att gå till veterinären. Det är nämligen en sjukdom som kan hota ditt djurs liv. Dessutom är det också viktigt att upptäcka orsaken bakom anemi så snart som möjligt.

Tillstånd såsom inre blödning eller oavsiktlig förgiftning kräver omedelbar behandling, särskilt om de redan orsakar anemi.

Det första de kommer att göra på kliniken är att kontrollera det totala antalet röda blodkroppar i kattens blod, tillsammans med deras storlek och form. De kommer att använda ett blodprov för detta ändamål. Utöver detta kommer relevanta tester också att utföras för att hitta den sjukdom som orsakar anemin. När de väl har upptäckts kan du tillämpa lämpliga behandlingar utifrån de resultat som erhållits.

Typer av anemi hos katter.

Kom slutligen ihåg att regelbundna kontroller av din katts hälsa är ett bra sätt att förebygga många allvarliga sjukdomar som kan orsaka anemi. Det är sant att katter vanligtvis inte gillar att gå till veterinären, men vi försäkrar dig att den stress som det innebär är mycket bättre än att inte upptäcka en livshotande sjukdom i tid.

 

Detta kanske intresserar dig
Anemi hos katter: symptom, orsaker och behandling
My Animals
Läs det My Animals
Anemi hos katter: symptom, orsaker och behandling

Anemi hos katter är lika vanligt som det är hos människor och orskas av brist på röda blodkroppar. Lär dig mer om detta tillstånd i dagens artikel. • GEMFE : Peritonitis infecciosa felina (PIF). (s. f.). AVEPA. Recuperado 26 de noviembre de 2021, de https://www.avepa.org/articulos/Peritonitis%20infecciosa%20felina%20(PIF).html
 • Ravicini, S., & Milán, J. P. (2010). Diagnóstico de anemia en gatos. Canis et felis, (107), 30-38.
 • Scodellaro, C. F., Pintos, M. E., Stornelli, M. C., & Arauz, M. S. (2006). Anemias regenerativas en caninos y felinos: Revisión bibliográfica I parte. Veterinaria Cuyana1.
 • Ortiz, J. F. (2011). Leucemia viral felina simultánea con otras patologías en tres casos clínicos diferentes. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias24(1), 55-62.