Vad menas med emfysem hos hundar?

Emfysem är en sjukdom som kan orsaka allvarliga problem då det kommer till andningen hos hundar. Lär dig mer om åkomman i den här artikeln.
Vad menas med emfysem hos hundar?

Senaste uppdateringen: 27 maj, 2022

Luftvägssjukdomar är ett allvarligt hot mot alla husdjurs hälsa. Detta beror på att de hindrar blodets syresättningsprocess, vilket orsakar problem i organen. Bland dessa sjukdomar hittar vi emfysem, en åkomma som vanligtvis lämnar följdsjukdomar vilka kan orsaka allvarliga problem hos en hund.

Emfysem är ett tillstånd som hindrar andningen hos hundar. Av denna anledning anses det ingå bland de kroniska obstruktiva lungsjukdomarna (COPD). Läs vidare och lär dig mer om denna sjukdom i följande artikel.

Vad menas med emfysem?

Emfysem orsakas av ett sjukdomstillstånd i andningsorganen. Detta tillstånd gör att hundar får svårt att andas ut den luft som kommer in i lungorna. Orsakerna till detta tillstånd är olika och vi kan identifiera minst tre olika former av emfysem: alveolärt, interstitiellt och subkutant.

En hund får syre.

1. Alveolärt emfysem

Denna typ av emfysem är en av de vanligaste hos hundar, eftersom tillstånden sker direkt i lungorna. Under detta tillstånd blir de alveolära säckarna som ansvarar för blodets syresättning svullna. På grund av detta kan dessa strukturer inte utföra sitt jobb och hindrar djuret från att andas korrekt.

Alveolärt emfysem orsakas vanligtvis av ett sekundärt tillstånd. Vissa fall är dock resultatet av en kronisk obstruktiv sjukdom. Hunden måste som ett resultat leva med medicinering under resten av livet.

2. Interstitiellt emfysem

Interstitiellt emfysem gör att en bubbla av luft fastnar utanför lungorna. Detta problem uppstår på grund av en skada på någon del av andningssystemet, vilket gör att en del av denna gas kan läcka ut. Följaktligen läcker den ut i bindväven och klumpar ihop sig runt organen.

Skadan som orsakas av detta emfysem beror på mängden luft i bubblan. Inre strukturer skadas dessutom på grund av trycket som uppstår. Denna situation leder till att hälsan hos ett antal olika organ äventyras. Därmed blir symptomen och behandlingarna något mer komplexa än vid andra typer.

3. Subkutant emfysem

Denna typ av emfysem är relativt sällsynt eftersom det krävs mycket specifika förhållanden för att den ska uppträda. I allmänhet beter den sig som interstitiellt emfysem, men luften ansamlas under huden (och betraktas som subkutan). Det orsakar också en antal olika medicinska sjukdomstillstånd beroende på området där bubblorna uppträder.

Vad orsakar emfysem?

Emfysem hos hundar orsakas av en mängd olika saker. De flesta orsakas dock av en redan befintlig luftvägssjukdom. Några av de vanligaste orsakerna är följande:

 • Bronkit: En obehandlad inflammation i bronkialrören kan leda till alveolärt emfysem.
 • Trauma: Kraftiga slag nära bukregionen kan leda till emfysem. Detta inkluderar även olyckor, som t.ex. trafikolyckor.
 • Parasiter: Vissa endoparasiter kan invadera lungorna och nå alveolerna, och de kan orsaka en inflammation som blockerar alveolarmekanismen.
 • Cancer: Invasiva cancerbehandlingar kan orsaka en skada på lungorna som orsakar denna sjukdom.
 • Sår och skador: Djupa sår som perforerar någon del av andningsorganen kan orsaka emfysem.
 • Genetiska förhållanden: En sjukdom som kallas medfött lobärt emfysem är en produkt av hundens egen genetik. Detta tillstånd orsakar en missbildning av lungorna som hindrar hundar från att andas.
 • Operationer: Efter en operation kan hundar drabbas av interstitiellt emfysem.

Symtom på emfysem

De mest uppenbara symptomen på tillståndet är andnöd och hosta. Det finns dock andra varningssignaler som kan signalera förekomsten av emfysem. Följande lista innehåller några av dessa tecken:

 • Viktförlust
 • Letargi
 • Låg vilja till motion
 • Svaghet
 • Förlust av aptit
 • Snabb hjärtfrekvens
 • Knölar i en eller flera delar av kroppen.

Diagnostisering av emfysem hos hundar

Veterinären måste utesluta en lång lista med möjliga sjukdomstillstånd. Fysiska undersökningar, laboratorietester och röntgenbilder kommer att utföras på djuret. Kompletterande undersökningar kan också begäras för att hjälpa till med diagnosen. Detta gör det möjligt för veterinären att fastställa orsaken till sjukdomen samt att besluta om lämplig behandling.

Tänk på att diagnosen består av att upptäcka emfysemet och upptäcka det problem som orsakat tillståndet. Därför är det endast en yrkesverksam inom djurhälsa som kan göra motsvarande granskning. Försök aldrig att diagnostisera ditt husdjurs sjukdom på egen hand.

Behandling av hundemfysem

Behandlingen av denna sjukdom beror på hur allvarligt fallet är, detta eftersom hunden kan behöva läggas in på sjukhus för att ges syretillförsel. Den första delen av uppföljningen är inriktad på att stabilisera hundens symtom. För att göra detta används bronkdilaterande och antiinflammatoriska läkemedel som bidrar till att förbättra andningen.

Därefter analyserar en kirurg skadorna i lungorna och tar bort de delar som har atrofierats (i en process som kallas lobectomi). De drabbade organen behandlas också och får vad de behöver för att återhämta sig. Slutligen behandlas den orsak som orsakade emfysemet från första början.

En hund får syre

Hundar som drabbas får vanligtvis inga allvarliga följder om de diagnostiseras tidigt. Detta gäller även hundar som behöver opereras, eftersom återhämtningen oftast inte är alltför komplicerad. I allmänhet bör du begränsa den motion de får och ge dem mycket vila. Se dock till att alltid följa de instruktioner som din veterinär ger dig.

Detta kanske intresserar dig

Sjukdomar som orsakar andningssvårigheter hos hundar
My Animals
Läs det My Animals
Sjukdomar som orsakar andningssvårigheter hos hundar

Ursprunget till andningssvårigheter hos hundar är ganska varierat. Här listar vi några sjukdomar som orsakar andningssvårigheter hos hundar. • Akhtardanesh, B., Azari, O., & Vosough, D. (2007). Uncomplicated generalized subcutaneous emphysema in a dog. Iranian journal of veterinary surgery, 2(5), 93-97.
 • Billet, J. P., & Sharpe, A. (2002). Surgical treatment of congenital lobar emphysema in a puppy. Journal of small animal practice, 43(2), 84-87.
 • Mass, B., Ikeda, T., Meranze, D. R., Weinbaum, G., & Kimbel, P. (1972). Induction of experimental emphysema: cellular and species specificity. American Review of Respiratory Disease, 106(3), 384-391.
 • Snider, G. L., Lucey, E. C., & Stone, P. J. (1986). Animal models of emphysema. American Review of Respiratory Disease, 133(1), 149-169.
 • Han, H. J., & Kim, J. H. (2019). Concurrent pulmonary hypoplasia and congenital lobar emphysema in a young dog with tension pneumothorax: a rare congenital pulmonary anomaly. Acta Veterinaria Scandinavica, 61(1), 1-6.
 • Vicens, B., Reventós, J., & Concustell, E. (1977). Estudio de las alteraciones de las propiedades tensioactivas del surfactante pulmonar del perro por la produccion de un enfisema experimental papainico. Archivos de Bronconeumología, 13(3), 168-173.