Vanliga sjukdomar hos vilda katter i fångenskap

De vanligaste sjukdomarna hos vilda katter i fångenskap delar egenskaper med de hos huskatter. Vill du lära dig mer?
Vanliga sjukdomar hos vilda katter i fångenskap
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vilda katter är en mångfaldig grupp rovdjur, med allt från små katter (av släktet felis) till stora katter (från släktena panthera, neofelis eller acinonyx). I den här artikeln ska vi berätta om några av de sjukdomar som är vanliga hos vilda katter i fångenskap.

Sjukdomar hos vilda katter i fångenskap: Infektion

Rinotrakeit

Alla katter kan utveckla felin rinotrakeit som är en mycket smittsam sjukdom. Infektionen orsakas av herpesviruset och kan vara mycket lik infektioner som man kan hitta hos huskatter: en akut infektion i övre luftvägarna.

Symtom inkluderar utsöndring av slem eller var från näsan, konjunktivit eller keratit. Normalt försvinner symtomen efter 14-28 dagar om sjukdomen inte komplikationer uppstår på grund utav en bakteriell infektion. Om rinotrakeit drabbar unga djur kan det vara ganska allvarligt och djuret kan behöva intensiv vård.

Liksom med andra herpesvirus kan vissa katter bli kroniska bärare och periodiskt lida av det.

Calicivirus

Detta är ett mycket smittsamt virus och kan orsaka nysningar, utsöndring från näsan eller ögonen, samt magsår. Ibland kan det till och med vara dödligt, särskilt om det infekterar lungorna. Men i de allra flesta fall blir djuret vanligtvis friskt inom 15 dagar

Snöleopard ryter.

Feline Panleukopenia Virus (FVP)

FVP är en akut sjukdom som kan orsaka anorexi, depression, kräkningar, uttorkning samt diarré. Det är en mycket smittsam viral infektion och sprids genom direktkontakt. Bärare kan vara smittsamma under lång tid.

Även om det inte är särskilt vanligt hos vilda katter, förekommer det ibland. Problemet är när det drabbar unga djur. Ett ungt djur med panleukopeni kan utveckla problem med sitt centrala nervsystem.

Infektiös peritonit i katt

Gepard är de djur som är mest mottagliga för denna infektion, därför vidtar djurparker åtgärder för att undvika kontakt med detta coronavirus. Dessutom vidarebefordras det genom direktkontakt.

Valpsjuka

Detta är ett paramyxovirus som kan vara dödligt för vilda katter. De kan bli smittade genom direktkontakt med infekterade hundar. Djur som inte dör till följd av infektionen kommer dock att förbli bärare under resten av livet.

Hund och katt ligger bredvid varandra.

Leukemi

Leukemi är vanligt hos huskatter, men man har också sett att det förekommer hos vilda katter. Det orsakar i allmänhet symtom på immunbrist.

HIV

Det finns många retrovirus som kan smitta vilda katter och som orsakar denna sjukdom. Men de flesta av dem är relaterade till viruset som orsakar det hos huskatter. Symtomen varierar från problem med näthinnan till tandköttsinflammation eller neurologiska störningar.

Papillomvirus

Man har sett detta virus hos panter, lodjur, lejon och leoparder. Varje art lider emellertid av ett papillomvirus specifikt för deras art. Symtomen inkluderar skador på hud och mun, men i vissa fall kan tillståndet bli värre och orsaka tumörer som så småningom leder till dödsfall.

Andra sjukdomar hos vilda katter i fångenskap

Bakteriell gastrit

Denna sjukdom drabbar främst geparder och orsakas av helicobacter spp. Symtom inkluderar kroniska kräkningar, magsår, viktminskning, anorexi samt generell sjukdom.

Bovin spongiform encefalopati (BSE)

Det vanligaste namnet på detta är “galna ko-sjukan”. Man har sett att det förekommer hos vilda katter i Europa som har blivit matade med kött från infekterade kor.

Dermatofytos

Detta är en parasitisk sjukdom som orsakas av en dermatofyttsvamp, vanligtvis microsporum canis. Symtom kan inkludera håravfall, röd hud, förtjockning av huden samt alopeci. Alopeci är mer uppenbart på öron, ben och nacke, men det kan också befästa sig mer generellt.

Detta kanske intresserar dig
Lär dig om dessa 9 vanliga kattsjukdomar
My Animals
Läs det My Animals
Lär dig om dessa 9 vanliga kattsjukdomar

Listan över vanliga kattsjukdomar som din vän kan få under sin livstid är lång. Det är därför det är så viktigt att ta god hand om sin katt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fowler M, Miller R. Zoo & wild animal medicine. 5th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 1993. Pág.: 491-501.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.