Ringmask hos valpar: symptom och behandling

Ringmask hos valpar är en svampparasit som sprids via direktkontakt med infekterad hud eller päls. Tidig diagnos är nyckeln till framgångsrik behandling.
Ringmask hos valpar: symptom och behandling

Senaste uppdateringen: 29 november, 2019

Ringmask hos valpar är ett vanligt problem. Detta eftersom deras immunförsvar ännu inte har hunnit utvecklas tillräckligt.

Även djur som lider av undernäring eller sjukdomar löper högre risk att drabbas av dessa parasiter, eftersom deras naturliga försvar är svagare än hos friska djur.

Ringmask är ett zoonotiskt tillstånd, vilket innebär att djur kan smitta människor med det. Djur med ringmask utvecklar vanligtvis ett kliande utslag medan människor får ringformade sår.

I denna artikel ska vi berätta om de olika symptomen på ringmask och hur man behandlar det.

Vad orsakar ringmask hos valpar?

Ringmask orsakas av en svampparasit (dermatofyt) som lever i huden hos djur och människor. Denna parasit lever på keratin – en typ av protein som finns i hår, naglar och hudens yttre lager.

Det finns många olika typer av dermatofyter, men majoriteten av fallen hos hundar orsakas av Microsporum, Trikofyton och Epidermofyton. Den vanligaste typen hos hundar är Microsporum canis.

Det finns även fall med Microsporum gypseum, och i dessa fall är det gnagare som bär på svampen. Valpar kan infekteras efter att de grävt i jorden nära gnagarbon.

Som vi redan nämnt kan människor också drabbas av ringmask. Små barn, äldre och personer med sänkt immunförsvar löper högst risk.

Symptom på ringmask

När det kommer till ringmask så kan symptom som klåda och sår variera från fall till fall beroende på allvarligheten hos infektionen och hur motståndskraftig svampen är.

Dermatofyter lever bara i hår som aktivt växer. Infekterade strån går av, vilket leder till fläckar med kort päls. Djuret kan även utveckla sårskorpor på huden som kan vara lindriga eller allvarliga.

Såren kommer ofta med ringformade kala fläckar eller trasig päls. Skinnet får ofta ett skorpliknande eller fjälligt utseende och kan se rött eller gråaktigt ut.

Ringmask är en svampinfektion

Hos hundar dyker dessa fläckar vanligtvis upp på tassarna, huvudet och öronen, men de kan spridas till alla delar av kroppen. Det är viktigt att notera att valpar med ringmask inte nödvändigtvis har detta mönster.

Såren kan spridas utan att bilda ringar och ser ofta ut som ett antal andra tillstånd, som allergier.

Det är viktigt att vara medveten om andra, vanligare hudproblem som kan orsaka liknande sår.

Överföring av ringmask

Ringmask överförs via direktkontakt med infekterad hud och päls. Svamp producerar infekterande sporer som är mycket motståndskraftiga och svåra att eliminera från omgivningen. De kan faktiskt leva i flera år.

Dessvärre är det inte bara skadad hud som kan bli infekterad – hundar med helt friskt skinn kan också drabbas.

Den exakta inkubationstiden är fortfarande okänd, men experter tror att den ligger på 2-4 veckor. Om djuret har nedsatt immunförsvar går det dock snabbare.

Vissa till synes friska djur som inte uppvisar några symptom kan också bli bärare av infektionen. Det innebär att de kan infektera andra djur trots att de själva inte tycks vara sjuka.

När ett djur infekteras så kan sporerna kontaminera omgivningen och förbli smittsamma i månader.

Diagnostisering av ringmask hos valpar

Man kan inte diagnostisera ringmask enbart baserat på såren. Att göra det leder ofta till fel diagnos och utsätter djuret för onödiga, giftiga svampdödande behandlingar i onödan.

Hudproblem hos hund

Om ett husdjur drabbas av ringmask måste varje djur i huset behandlas, vare sig de uppvisar symptom eller inte. Det bästa är om drabbade djur separeras från de som inte har symptom.

Behandling

Om du tror att din hund kan lida av ringmask så måste du ta den till veterinären för att få rätt diagnos och behandling. Det är det enda sättet att säkerställa att den återhämtar sig och undvika att smittan sprids.

Tidig diagnos innebär att veterinären kan ordinera en mindre aggressiv behandling och att risken att andra smittas är mindre.

Ibland kan en höjning av djurets immunförsvar räcka för att det ska kunna bekämpa infektionen på egen hand.

Vanligtvis involverar behandlingen en lokal svampdödande salva eller ett pulver. I allvarligare fall kan veterinären välja ett systemiskt svampdödande medel, antingen oralt eller via injektion.

Om du misstänker att din valp lider av ringmask ska du omedelbart ringa din veterinär för råd och behandling. Att desinfektera hemmet för att eliminera alla sporer kräver hjälp av en expert.

Detta kanske intresserar dig
Nässelfeber hos hundar: orsaker och behandlingar
My AnimalsLäs det My Animals
Nässelfeber hos hundar: orsaker och behandlingar

Nässelfeber hos hundar kan bero på en allergisk reaktion som leder till klåda. I den här artikeln får du lära dig hur du kan hjälpa din kliande hun...  • Nardoni, S., Mugnaini, L., Papini, R., Fiaschi, M., & Mancianti, F. (2013). Canine and feline dermatophytosis due to Microsporum gypseum: a retrospective study of clinical data and therapy outcome with griseofulvin. Journal de mycologie medicale, 23(3), 164-167.
  • Olivares, R. C. Ringworm Infection in Dogs and Cats (24-Jun-2003). Recent advances in canine infectious diseases. Publisher: www. ivis. org., Ithaca, New York, USA.
  • Wright, A. I. (1989). Ringworm in dogs and cats. Journal of small animal practice, 30(4), 242-249.