Vad är hjärtmask hos katter och varför är det farligt?

Hjärtmask hos katter är ett av de dödligaste tillstånden ditt husdjur kan drabbas av. Vet du vad man bör göra om ens husdjur drabbas?
Vad är hjärtmask hos katter och varför är det farligt?

Senaste uppdateringen: 26 november, 2019

Hjärtmask hos katter är ett ganska sällsynt tillstånd som man inte vet särskilt mycket om eftersom katter inte är den primära värden, sällan uppvisar symptom och ofta feldiagnostiseras.

Eftersom det är en zoonotisk sjukdom kan hjärtmask överföras till människor och andra djur, som hundar. Om du misstänker att din katt har drabbats måste du därför ta den till veterinären snarast.

Typer av hjärtmask

Termen hjärtmask refererar till en grupp huvudsakligen tropiska sjukdomar som orsakas av rundmaskar. Det är en blodburen sjukdom som sprids av myggor och andra insekter.

I länder där hjärtmasksjukdomar är endemiska är tillståndet ofta kroniskt. Idag lider runt 40 miljoner människor av någon form av kronisk hjärtmask.

Vuxna rundmaskar kan bli 1,5 till 10 cm långa medan larverna inte blir längre än 0,34 mm.

De klassificeras som olika arter beroende på typen av vävnad som masken infekterar. Här kommer några exempel:

 • Lymfatisk hjärtmask: Wuchereria bancroft och Brugia malayi infekterar lymfsystemet.
 • Serös hjärtmask orsakas av Mansonella prestands och Ozzardi. Dessa maskar infekterar membranen som skyddar de interna organen.
 • Subkutan hjärtmask orsakas av Mansonella streptocera och Dracunculus medinensis.
 • Loa loa och Onchocerca volvulys är hjärtmaskar som infekterar subkutan vävnad och bindväv. Loa loa kallas även för ögonmask.
 • Dirofilaria immitis orsakar hjärtmask hos katter och hundar, vilket infekterar lungartärerna och hjärtvävnaden. Till skillnad från andra typer av hjärtmask kan dirofilaria leva i mildare klimat, såsom södra Europa.
Hjärtmask i hjärtat

Dirofilaria

Som vi redan nämnt är hjärtmask mycket vanligare hos hundar än hos katter. Andelen infektioner är bara 5-20% jämfört med hundarna som lever på samma geografiska plats.

Till och med på platser där sjukdomen är endemisk är det bara runt 10% av kattpopulationen som drabbas.

Precis som hos hundar refererar denna sjukdom till närvaron av maskar i artärerna i lungor och ventriklar.

En av de huvudsakliga skillnaderna mellan dem är att katter ofta bara har en eller två mask i systemet (även om det i allvarliga fall kan finnas upp till 19).

Dessa maskar lever vanligtvis i upp til två år inuti katter, men hos hundar mognar de långsammare och kan leva i upp till sex år.

Generellt bär katter även på färre mikrofilaria – hjärtmaskens larvform – eftersom deras immunförsvar är bra på att bekämpa dem. Studier har visat att endast 20% av katter med hjärtmask har mikrofilaria i blodet.

Mask i mikroskop

Symptom på hjärtmask hos katter

Majoriteten av alla katter med hjärtmask är asymptomatiska. De symptom som kan ses är dock liknande de hos hundar:

 • Vätskeansamling i buken.
 • Vaskulärt ödem.
 • Andnöd (dyspné)
 • Aptitbrist
 • Apati
 • Uttorkning
 • Arytmi
 • Hjärtsvikt
 • Svimning
 • Mörkfärgad urin

Hjärtmask orsakar ofta plötslig död, och orsaken är normalt sett hjärt- och andningsstillestånd. Anledningen till det kan variera, såsom av en blodpropp som orsakas av en ansamling av döda maskar i artärerna.

Behandling av hjärtmask hos katter

Behandla aldrig ditt husdjur utan att först ta det till en veterinärHjärtmask hos katter skiljer sig från hos hundar och medicinen som används för hundar kan döda en katt om den administreras felaktigt.

En veterinär kommer generellt ordinera vila samt kortikosteroider för att lindra symptomen. Andra läkemedel kan även skrivas ut om djuret riskerar hjärtsvikt.

Detta kanske intresserar dig
Loppor hos katter: hur du skyddar dem mot parasiter
My Animals
Läs det My Animals
Loppor hos katter: hur du skyddar dem mot parasiter

Loppor hos katter är ett relativt vanligt problem. Deras bett kan infektera djuret med farliga bakterier, som Bartonella henselae. Så hur skyddar m... • Altamirano Arias, E. I. (2019). Prevalencia de Microfilaria immitis en Felis silvestris catus atendidos en la Casa Comunal Ana María de Olmedo, Durán. 
 • Miller, M. W., Atkins, C. E., Stemme, K., Robertson-Plouch, C., & Guerrero, J. (2000). Prevalence of exposure to Dirofilaria immitis in cats in multiple areas of the United States. Vet Ther, 1(3), 169-75.
 • Morchón, R., Carretón, E., González Miguel, J., & Mellado Hernández, I. (2012). Heartworm disease (Dirofilaria immitis) and their vectors in Europe–new distribution trends. Frontiers in physiology, 3, 196.
 • Sánchez, J. P., del Valle Apastegui, R., Romero, M. B., & Santos, J. S. (2014). Nematodosis (I): filariasis. Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, 11(53), 3129-3141.
 • Odriozola, V. M. V. (1995). Dirofilariasis en Gatos. Anuario AAMeFe.
 • Palmieri, J. R., Masbar, S., Marwoto, H. A., Tirtokusumo, S., & Darwis, F. (1985). The domestic cat as a host for Brugian filariasis in South Kalimantan (Borneo), Indonesia. Journal of helminthology, 59(3), 277-281.